Жреческите Молитви за Създаване на Друга Реалност Александър Стойчев

Spread the love

Преди да започнем бих искал да дадем определение каква е същността на думата ИСТОРИЯ.Българският език е много дълбок език ,но ние го говорим механично без да се замисляме какво значат думите, а всяка дума си има съдържание. Ние формално произнасяме формата, но не усещаме съдържанието. Думата „история“ се състои от две части – ист ,истия- същностния,твореца,истината, ория- светлина. Тоест историята трябва да бъде светлината на твореца или светлината на истината,защото Питагор е казал :“Бог е истина ,а светлината е неговата сянка“. Тоест историята трябва да бъде пътешествието, на светлината ,която творецът е излъчил в  пространството, което е създал. И затова е важно ние да знаем тази светлина,защото това е духовният път.  Тук на планетата Земя историята се пише винаги от жреческата каста– те отговарят за концептуалната власт.

Концептуалната власт това е властта над нашите умове. Когато ние слизаме на планетата Земя ние слизаме като души,които се обличат в тела , дава им се един инструмент, с който да контактуват с материалния свят на планетата Земя. Най-важната част от този инструмент е човешкият мозък. И в този мозък трябва да бъде записана определена социална програма, за да можем ние да станем хора.  Децата,които попадат сред животни и са отгледани от тях не стават никога хора независимо,че обществото полага големи усилия да ги върне обратно ,те подражават на животните ,от които са отгледани. 

Тоест до определена възраст в нашата глава трябва да се запише определена социална програма ! Това е кодиращо декодираща програма !

Тоест как ние да декодираме действителността ,в която сме попаднали,защото нашата душа пътува по много планети и измерения. Пътува в пространството и времето.Попаднала тук на планетата Земя жреческата каста трябва да създаде една програма  как тази душа да разкрие изцяло потенциала ,с който е изпратена.

Но тук на планетата Земя нещата малко са се объркали.  Виждате ,че сме попаднали във времена ,където трябва да се развиваме въпреки нашата цивилизация и въпреки черната жреческа каста ,а не благодарение на нея.

Ние имаме записани програми в главата,които не ни позволяват бързо и в срок да излезем в духовно постижение. Имаме записани програми да бъдем едни говорящи психично болни животни, които “ да блъскат“ в буквалния смисъл тук на планетата Земя.  Може би такава е нашата карма ,а може би е вече време да приключим с тази карма.  Тоест тази програма може да бъде променена ,но трябва да се положат огромни усилия.

Един от програмистите от нашия век,който се казва Джордж Оруел  член на Фабианското общество/ в това общество фигурира и Херберт Уелс/. Съвременните жреци много обичат фантастите ,защото реалността, в която живеем не е предначертана. Ние я създаваме с нашите мисли и чувства.  И жреческата каста трябва да ни зададе модела ,по който ние да мислим ,за да можем да създадем тяхната реалност .

Нали разбирате защо сме толкова необходими и защо никой няма да ни унищожава ? Защото НИЕ ТРЯБВА ДА СЪЗДАВАМЕ ТАЗИ РЕАЛНОСТ !Ние сме синове и дъщери божии и носим потенциала на нашия баща и ние ТВОРИМ ТАЗИ РЕАЛНОСТ ,в която сме попаднали ! Ние- тези на които е казано,че от тях нищо не зависи ! И в момента сме подведени към една ситуация как трябва да бъдем включени в един компютър,който да ни задава темите и ние съответно по тези теми да сътворяваме реалността ,която е необходима на  онези,които контролират този глобален компютър . Стигна се дотам,че водачът на римокатолическата църква произнесе следните думи :“Молете се изкуственият интелект да бъде добър с вас !“

А ние българите винаги сме били малко от другата страна. Източната цивилизация е била малко от другата страна на Западната . През 10 век това много ярко е било декларирано от Боян Мага и учението на Българските Богомили.

Тоест един принц наследник на Атила,във вените на който тече жреческа кръв,оформя едно учение, в което казва,че всички синове и дъщери божии тук на планетата Земя имат равни права . И всички са синове и дъщери божии Тоест няма господари и няма роби . В 10 век Боян отмени робството на планетата Земя.  Виждаме ,че от втората половина на 19 век ,та и досега  едни определени среди се опитват да върнат това робство обратно. И затова българските богомили са били физически унищожавани,тяхното учение е физически унищожено и нищо не се знае за него . Най-малко се говори и се знае за учението на българските богомили . И ако не беше книжката на Антон Глогов, нямаше да може да разберем каква е другата концепция- концепцията на свободните хора. Българските богомили са автори на идеята за Свобода,Равенство ,Братство ,но тук става въпрос за духа ,а не за материята ,защото в материята ние не сме нито свободни, нито сме равни ,нито се чувстваме като братя. Тоест хората трябва да излязат на едно духовно постижение,за да могат да приложат свободата ,равенството и братството.Защо? Защото там няма граници ,защото там всички сме слети в тялото на нашия творец, в неговата мисъл- ние всички сме единни . Единство може да има в духа ! И Богомилите това са го вложили в тяхното учение. Западната цивилизация още тогава много яростно се противопоставя на тяхното учение,защото жречеството е използвало науката ,която му е дадена ,за да може да превърне хората в роби ,за да може да създаде една система за паразитиране върху жизнения и творческия потенциал на хората !Което е едно и също- жизнения потенциал на хората е техния творчески потенциал ! Вие виждате ,че е създадена система за източване на жизнения потенциал на хората !Ние не можем потенциала на човешкото тяло и потенциала на нашата душа да го реализираме  по простата причина ,че е блокирано съзнанието ни !Затова отговаря жреческата каста !Та въпросният сценарист Оруел,за който казват,че е пророк- всъщност не е така,създадено е едно общество,което да изгражда и да внедрява в съзнанието на хората – това концептуалната власт на жреческата каста някакъв модел на реалност . И след това хората ,получили този модел на реалност чрез силата на своята мисъл и силата на своето сърце  тази реалност да я направят действителност ! Това е модела,по който се работи на планетата Земя.  И вие трябва да разберете,че реалността я творим НИЕ ! Затова се търси този резонанс : КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ХОРА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ  МИСЛЯТ ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО ТОВА НЕЩО ЩЕ СЕ МАТЕРИАЛИЗИРА !

Назад във времето,когато сме били различни и планетата Земя е била различна,тогава човек е можел чрез изричането на едно слово да материализира определен предмет . Сега определени майстори от изтока го могат това нещо това е магията на словото ! Би трябвало да стане това,което човек си помисли и което изрече ,когато мине през определен етап на развитие. Виждате в момента,че ние се намираме в състояние на едно тотално страдание ,една тотална мъка и безизходица . Въпросният Оруел казва така :“Който контролира миналото,контролира бъдещето !А който контролира настоящето контролира миналото .“ И всеки казва, оставете я тая История ,какво сте се заели с нея ! ИСТОРИЯТА Е ЖРЕЧЕСКА НАУКА !МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ- БЪДЕЩЕ ! За какво говори ОРУЕЛ? Той говори за ВРЕМЕТО ! Жреческата каста работи с духа и с времето !Жреческата каста познава космическите цикли – това е движението на небесните тела,движението на нашата Слънчева система във Вселената .Жреческата каста работи с Времето- те трябва да седят и да изчисляват  цикличността на времето . Времето има 3 параметъра ,единият от тези параметри е последователност на датите,след това имаме цикличност  и след това имаме пикове в тази цикличност . Жреците трябва да изчислят тези пикове ,които се наричат прозорци на възможностите ! И да кажат на техните ръководители кога трябва да се ходи на война, кога трябва да  се предприема нещо и т.н

Клаус Шваб ,който издаде великата си книга “ КОВИД 19 Голямото Зануляване “ – старата цивилизация за тях вече не съществува, януари месец казаха в Давос ,че вече градят нова цифрова цивилизация.  Той каза,че трябва да прескочим през „прозореца на възможностите“ . Значи тези хора са изчислили циклите и сега ако не го направят това нещо просто няма да се случи!!!! Жреческата каста изчислява прозорците на възможностите ,за да бъде в резонанс с Космоса !Защото нашият живот се диктува от КОСМОСА !Когато жреците правилно са изчислили резонансите този народ,тази империя ще бъде успешна – тя ще бъде на прилив ,когато е на прилив и ще изчаква,когато е в отлив. Жреческата каста се занимава с Времето, с Космоса и с концепцията ,която трябва да запише в главите на хората,да оформи нашето съзнание,за да можем ние да сме максимално  ефективни,за да влезем в този резонанс ако жреческата каста е наша . Ако е чужда тя ще ни запише такива програми и ще ни напише такава история ,че 500 години сме били роби и съответно нищо не можем и на никъде не можем да се стремим- да слушкаме ,да папкаме и да сме прислугата в задния двор на Европа,което не е така и на мен не ми се иска да бъде така ,защото името ,което носим духовния свят е дал възможност да носим това име ,за да можем това знание да го съберем и да го дадем на останалите българи ,където и да са ! 

БЕИНСА ДУНО КАЗА,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ЧЕРНИЯ ДРОБ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. Нашата мисия е да изчистим цялата отрова на всички същества живели на планетата ,затова и животът на българите не е лек. Но пък черният дроб много бързо се възстановява и е ясновидецът в системата на организма.

В старият български език цикълът се е наричал ЮЛ,ЮР или ЙЕР.Това е един цикъл . В този език думата се използва също и като път,защото това е  пътят ,който извървява Слънцето на небосклона. В нашият език ЮЛ значи цикъл,кръговрат – оттам идва и Юлиански Календар. От този кръговрат ,от тази цикличност .  Този календар от тази цикличност е бил разгънат в линия, а по-късно трансформиран в т. нар . Грегориански Календар и е бил вързан към една християнска идеология,която ние познаваме като Библейски Проект. Юл значи и божи син ,а МАГ Юл ,значи синът на вълчицата,познат ви като Маули от един детски роман.

Две са били великите молитви,свързани със слънчевия цикъл.  Едната молитва е била на 22 декември ,другата молитва е била на 22 юни.  22 юни се смята и за ден на основаване на Първата Българска Държава 14953 г. преди Христа. И този ден е бил празнуван даже във фамилията Романови,която наследява царския престол в Русия. Не случайно  Хитлер на 22 юни напада Русия. Той предявява претенции към престола на Всемирната Империя. В 5 век Атила управлява цялата планета. Това е нещо,което се знае сред аристократичните родове ,но от нас не се знае , защото от тях е определено да не знаем тези неща.

Според древната ни митология първият бял шаман Боян , Бояр или Боляр. Назад във времето думата Боян, Бояр или Боляр е значела Шаман ,Жрец. Боян Мага се е казвал Бури (което значи Вълкан), или Барис(на дядо му ), а Боян е неговата титла . Другият Барис ,който е Светослав е бил Балтавар – тоест от жреческата каста .Името на жреческата каста в  българската история е Балтавар . На това име е кръстен град Полтава ,на това име е кръстена и Молдова – наследственото владение на Аспарух. И ако погледнете титлите на руските царе след Иван Грозни  до последния руски цар ,освен че са царе астрахански, царе казански  те са и КНЯЗЕ БЪЛГАРСКИ .

Титлата на царя присъства във всички документи, трудно могат да я фалшифицират – никой не казва къде е това БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО ! Това е наследственото владение на Аспарух- МОЛДОВА !Тоест Молдова,Влахия и България до Стара Планина ,знаете ,че Аспарух е завзел тази територия и всеки владетел в онези времена е трябвало да има земя и народ ,за да бъде владетел . И българският народ е казвал така- нашите царе са нашата кръв – тоест не някаква синя,лилава или друга кръв ! Владетелят е бил неразделна част от народа си,защото без своя народ той е нищо.

Според нашата древна митология БОЯНА, който е ръководел молебените на хората посветени на небето Тангра е бил светлият дух АУДАН . За възникването на обряда за поклонение на Тангра разказва Кугали. Кугали е богомил ,който е написал така наречената КНИГА ЗА ХУНИТЕ . Богомилите на територията на Волжска България са се наричали „худаяри“ -приятели на бога . „Худай “ е едно от имената на Бога ,худаяр е приятел на Бога . Кугали е бил духовният водач на всички мюсюлмани на територията на Волжска България  и по своето духовно убеждение е бил богомил . Той пише в книгата си :“ Изначало хората не знаели истината за своя произход, но Аудан им разкрил, че хората са се появили на тоя свят благодарение на Тангра . Оттогава хората започнали да отправят благодарности към Тангра  . Затова те на 22 юни всяка година се изкачвали на висока планина Тайга .“ В момента в руския език думата тайга в никакъв случай не означава висока планина . Какво се е случило на територията на Русия,че високите планини са се превърнали в блата ? Тайга е висока планина,не значи гора и блато… Това е въпрос за размисъл .

„Склоновете им били покрити с гора ,а на върха бил изграден жертвеник от камъни Уфа или Тагил“(има такива градове в Русия , руснаците не знаят какво значат тези имена- това са светилища ) и растяла свещена бреза Кайен . Шествието по изкачване на склона било оглавявано от Боян Аудан  с копие-жезъл в ръка . Около брезата се разпалвали очистителни огньове и се принасяли в жертва на Тангра бял кон и агнета . По време на молебена хората предвождани от Бояна три пъти обикаляли около свещената бреза . Синът на Аудан ,Джан водел по време на молебена жертвения кон ,покрит с красиво покривало , заради което получил името ИДЖИК. По-късно самият Иджик започнал да ръководи молебените . Когато на тази планина хората решили да изберат Джам Иджик за император,каган или кан  те го вдигнали на покривалото на коня и три пъти го пренесли около свещената бреза . След което му връчили символа на царската власт Бончук – конската опашка на жертвения кон вързана за копието-жезъл. Смятало се ,че самият Тангра заповядал да му бъде връчен този бончук, а Хурса го свалил от небето на земята .“ Хурса е един от светлите духове в българската митология ,другото му име е Аспар ,което значи суров,той превежда душите от този в другия свят ,на него е кръстен АСПАРУХ, Спараток,Спарта и т.н . фигури от българската митология . Приемал е образа на строг орел . Орелът на Аспарух всъщност е орела АСПАР !Той символизира този светъл дух Хурса. Другото му име е Кобе. В черковнославянския и в съвременния руски език Кобе значи жрец, Маг. Сталин приема псевдонима КОБА,защото минава специално жреческо посвещение преди да поеме империята . Във филма „Планетата на маймуните имаше две маймуни – грозната маймуна се казваше КОБА ,а красивата Цезар . Третата сила, която християнският свят го представи по този начин – те са хората ,а ние сме маймуните беше кръстила тази недостатъчно развита агресивна маймуна  с едно от имената в българската митология КОБА.

„Хурса сваля този бончук на Земята . Този символ станал знак на властта при турските предводители ,атаманите на руските казаци , полските и украинските гетмени, а в началото на миналия век е използван и от Бенито Мусолини с името ФАШИО-сноп,свръзка. Освен този символ националсоциалистите използват и още един древен български символ- свастиката САМРА от думата „въртящ се“ – знакът на алпа Самар- дух на светлината ,потенцията и плодородието .“ Така че пречупеният кръст,който ние познаваме като свастика също е древен символ от българската митология.

“ Този молебен бил воден от избрани КОЛОБРИ ,наречени кирбири ,а всичките бюргани или органи( ОРГАНА е вуйчото на Кубрат – това е жреческа титла,орган значи този,който контактува с другия свят -ясновидец,пророк . Те не са били допускани до светилището,защото се е смятало,че когато контактуват с другия свят,контактуват не само със светли,но и с тъмни духове и могат да осквернят светилището .)не са били допускани на светилището. Колобрите имали на гърдите изображението на Тангра , а в ръката си държали дървен жезъл увенчан с полумесец, сфера и конска опашка в червен цвят . “ И стигаме до този древен български символ полумесец и сфера . Древният български календар е цикличен , а жреците ,които работят с времето,за да могат да обозначат това време работят със слънчевите и лунните затъмнения тук на планетата Земя. И по време на тези слънчеви и лунни затъмнения се правят определени практики. Едно от лунните затъмнения,когато Луната е затъмнена от Земята и полумесецът се намира точно в тази позиция ,но само в Централна Азия и става точно на 12 години е когато Земята,Луната,Юпитер и Венера застават по един и същи начин. Тази сфера  върху полумесеца е ЮПИТЕР !Този древен български Символ се нарича Юпитер опложда Луната . Защото Юпитер за 12 години минава през 12 те съзвездия и Българският Календар,който е бил цикличен се е състоял от 60 години разделени на 5 етапа по 12 години. Тоест 5 пъти Юпитер минава по този път . И когато Юпитер застава в тази позиция ще видите ,че символът е точно такъв ! Историческо потвърждение на това – Христофор Жафaрович „Стематография“ -първата българска  печатна книга,която е допусната от Ватикана явно с определени цели- символа на Илирия е точно този символ.

Но какво общо има Илирия с този мюсюлмански символ? Мюсюлманите нямат нищо общо с този символ. Това е символа на древния български календар,който е ориентиран към Юпитер. Същият календар ползват и китайците само че годината на заека е заменена с годината на котката .Всички други години съвпадат ,защото навремето Китай е бил част от Българската империя. И един китайски професор на Мадара казва на дамата ,която е екскурзоводка ,че Китай е бил най-велика империя,когато е управляван от Български владетели . Тази жена специално я намерих,за да проверя дали това не е градска легенда и тя потвърди,че такъв разговор наистина е имало .

Молитвата,която е произнасял българският жрец по време на това свещенодействие звучи по следния начин :

„Ти, бели владетелю,който имаш хиляди лица !
Ти ,златни владетелю,който имаш хиляди очи !

Ти,сребърни владетелю,който имаш хиляди уши !

Ти,медни владетелю,който имаш хиляди плитки !

Ти,изумрудни владетелю,който имаш хиляди тела !

Ти,розови владетелю,който имаш хиляди ръце !

Ти,черни владетелю,който имаш хиляди крака !

Аз се моля подчинявайки се на твоето въртене !
Аз се моля ,завъртайки се по посока на слънцето !

Бир Тангра ! Бир Канар !Бир Торе !Мен Тере !( Един Тангра !Един император !Един ред ,една молитва !)

Едно начало !Един Колобър !

Ти, владико на нашата седемцветна Земя !

Ти,владико на нашите седем племена !

Ние хората събрани тук,за да те умилостивим с дарове в знак на покорност ти даваме !

…..(изрежда се какви дарове се дават)…

Приеми от нас смирените всичко това и ни изпрати своята милост !

Нека бъде от света на твоята земя в твоите седем благословени цвята !

Нека бъде плодородна черната земя! Нека бъдат розови цветята !Нека бъдат пълноводни изумрудни реки !

Нека бъдат високи изумрудните треви !Нека бъдат безчислени домашните животни с медни хълбоци,нека бъдат високи дърветата със сребърни стволове ! Нека сияе златното слънце ! Нека здраво да стои хилядолетната бяла юрта ДУЛО !“

Много се говори за рода Дуло,но не се обяснява какво значи този термин ! Дуло е полусфера,хълм с полусферичен връх .Полусферична шапка отначало шаманска после царска .Наименованието на царския род на Българите,което произлязло от голямата юрта ДУЛО- голяма шатра с полусферично покритие ,заради това покритие го нарекли Дуло, в която се събирали царя и неговата дружина -хиляда и повече души.  Дуло се поставяла преди поход за провеждане на военни съвети и молитви за победа .След като думата ДУЛО става царска фамилия голямата шатра започва да се нарича Торма, оттук думите терем и тюрма в руския език . Голямата шатра ,която имала многоъгълна стена се наричала „Бурма“. Тъй като изграждането и било много сложно и тя изглеждала много красива с думата бурма започнали да наричат много опитни строители. В нашия език думата бурма също значи въртене ,както знаете .

Ще прочета и следващата молитва за Нардуган- празника за 22 декември,който също е свързан със слънцестоенето. Навремето календарът е бил от 10 месеца . Това може да се проследи и в римския календар,защото декември-дека-значи десет . Движението на космическите тела е било такова,че едно определено разстояние е било изминавано не за 12 ,а за десет месеца . Този календар е бил ориентиран по друг начин и е бил ползван не само от българите,българските богомили са го ползвали до средата на 16 век – 10 месечен от Боян и вижте колко интересно е описан във Волжска България :“Тази велика молитва започвала,когато хора с маски на лицата облечени в странни дрехи нахлували по улиците на селата и с гръмка музика и диви крясъци прогонвали нечистите духове .Тези маскирани хора се наричали кукери .“ Кук- значи небе ,а КУК- ЕР значи „НЕБЕСЕН ЖИТЕЛ“(кук -небе ,ер-мъж,мъжкото начало). А действали облечени като зли духове и от тяхното име , за да избегнат отмъщение от последните .(тоест те се маскирали като зли духове,за да не могат да бъдат разпознати)“

Ето,че научаваме ,че тази кукерска традиция я има във Волжска България от десетки хиляди години. Няколко човека влачели след себе си шейна върху която от всяка къща се изхвърляли непотребни стари вещи. Те били убедени,че заедно с тези вещи изхвърлят натрупаното за годината зло в домовете си . Всички били въоръжени със сопи,вили,брадви и дървени саби ,самоделни копия и шлемове с рога . С това оръжие те тропали по вратата на всеки дом след което влизали с димящи клони от хвойна и елха и ги опушвали ,тъй като нечистите духове се бояли от този дим . През цялото това време всички кукери пеели началото на Нардуганската молитва,в която славели Нардуган роденият от Слънцето. По време на молитвата хората ,живеещи в различни области посочвали различни числа.

“ Ти ,който си зад белите облаци !

Ти,който си зад черните облаци !

Ти,който си на синиото небе !

Ти,който си във владенията на Тангра !

Ти ,който имаш еди колко си плитки !

ТИ ,КОЙТО си извършил еди колко си подвига !

ИЛИ КОЙТО СИ УБИЛ еди колко си врагове !

Ти,чиято слава е достигнала до небето !

Ти родоначалник на еди кой си род !

Ти,чието лице сияеше от красота !

Ти,чието лице е пълно със състрадание !

Ти,чиято душа е пълна с благородство !

Ти,чиято сила защитава слабия !“

Кукерският ритуал(ние сме го запазили само като ритуал),но той не е запазен в неговата истинска същност !Това е време за една зимна молитва,която се е провеждала от жреческата каста .

Всички езически празници ,които българският народ е празнувал след това са били делегирани от християнството.

 

 

Жреческата каста и Социалното програмиране

Саракт,Меритокрация и Колобърска Жреческа Система

10 заповеди на Маговете Богомили

Боян МАГА,богомилското учение и древната езотерична доктрина

Има ли Наследници на цар Иван Асен II в Европа?

Арт Галерия-Живопис -Художници с Международни изложби

Психология на Цветовете в Облеклото

Защо стареенето започва от петите ?


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.