Жреческите Молитви за Създаване на Друга Реалност Александър Стойчев

Spread the love

Преди да започнем бих искал да дадем определение каква е същността на думата ИСТОРИЯ.Българският език е много дълбок език ,но ние го говорим механично без да се замисляме какво значат думите, а всяка дума си има съдържание. Ние формално произнасяме формата, но не усещаме съдържанието. Думата „история“ се състои от две части – ист ,истия- същностния,твореца,истината, ория- светлина. Тоест историята трябва да бъде светлината на твореца или светлината на истината,защото Питагор е казал :“Бог е истина ,а светлината е неговата сянка“. Тоест историята трябва да бъде пътешествието, на светлината ,която творецът е излъчил в  пространството, което е създал. И затова е важно ние да знаем тази светлина,защото това е духовният път.  Тук на планетата Земя историята се пише винаги от жреческата каста– те отговарят за концептуалната власт.

Концептуалната власт това е властта над нашите умове. Когато ние слизаме на планетата Земя ние слизаме като души,които се обличат в тела , дава им се един инструмент, с който да контактуват с материалния свят на планетата Земя. Най-важната част от този инструмент е човешкият мозък. И в този мозък трябва да бъде записана определена социална програма, за да можем ние да станем хора.  Децата,които попадат сред животни и са отгледани от тях не стават никога хора независимо,че обществото полага големи усилия да ги върне обратно ,те подражават на животните ,от които са отгледани. 

Тоест до определена възраст в нашата глава трябва да се запише определена социална програма ! Това е кодиращо декодираща програма !

Тоест как ние да декодираме действителността ,в която сме попаднали,защото нашата душа пътува по много планети и измерения. Пътува в пространството и времето.Попаднала тук на планетата Земя жреческата каста трябва да създаде една програма  как тази душа да разкрие изцяло потенциала ,с който е изпратена.

Но тук на планетата Земя нещата малко са се объркали.  Виждате ,че сме попаднали във времена ,където трябва да се развиваме въпреки нашата цивилизация и въпреки черната жреческа каста ,а не благодарение на нея.

Ние имаме записани програми в главата,които не ни позволяват бързо и в срок да излезем в духовно постижение. Имаме записани програми да бъдем едни говорящи психично болни животни, които “ да блъскат“ в буквалния смисъл тук на планетата Земя.  Може би такава е нашата карма ,а може би е вече време да приключим с тази карма.  Тоест тази програма може да бъде променена ,но трябва да се положат огромни усилия.

Един от програмистите от нашия век,който се казва Джордж Оруел  член на Фабианското общество/ в това общество фигурира и Херберт Уелс/. Съвременните жреци много обичат фантастите ,защото реалността, в която живеем не е предначертана. Ние я създаваме с нашите мисли и чувства.  И жреческата каста трябва да ни зададе модела ,по който ние да мислим ,за да можем да създадем тяхната реалност .

Нали разбирате защо сме толкова необходими и защо никой няма да ни унищожава ? Защото НИЕ ТРЯБВА ДА СЪЗДАВАМЕ ТАЗИ РЕАЛНОСТ !Ние сме синове и дъщери божии и носим потенциала на нашия баща и ние ТВОРИМ ТАЗИ РЕАЛНОСТ ,в която сме попаднали ! Ние- тези на които е казано,че от тях нищо не зависи ! И в момента сме подведени към една ситуация как трябва да бъдем включени в един компютър,който да ни задава темите и ние съответно по тези теми да сътворяваме реалността ,която е необходима на  онези,които контролират този глобален компютър . Стигна се дотам,че водачът на римокатолическата църква произнесе следните думи :“Молете се изкуственият интелект да бъде добър с вас !“

А ние българите винаги сме били малко от другата страна. Източната цивилизация е била малко от другата страна на Западната . През 10 век това много ярко е било декларирано от Боян Мага и учението на Българските Богомили.

Тоест един принц наследник на Атила,във вените на който тече жреческа кръв,оформя едно учение, в което казва,че всички синове и дъщери божии тук на планетата Земя имат равни права . И всички са синове и дъщери божии Тоест няма господари и няма роби . В 10 век Боян отмени робството на планетата Земя.  Виждаме ,че от втората половина на 19 век ,та и досега  едни определени среди се опитват да върнат това робство обратно. И затова българските богомили са били физически унищожавани,тяхното учение е физически унищожено и нищо не се знае за него . Най-малко се говори и се знае за учението на българските богомили . И ако не беше книжката на Антон Глогов, нямаше да може да разберем каква е другата концепция- концепцията на свободните хора. Българските богомили са автори на идеята за Свобода,Равенство ,Братство ,но тук става въпрос за духа ,а не за материята ,защото в материята ние не сме нито свободни, нито сме равни ,нито се чувстваме като братя. Тоест хората трябва да излязат на едно духовно постижение,за да могат да приложат свободата ,равенството и братството.Защо? Защото там няма граници ,защото там всички сме слети в тялото на нашия творец, в неговата мисъл- ние всички сме единни . Единство може да има в духа ! И Богомилите това са го вложили в тяхното учение. Западната цивилизация още тогава много яростно се противопоставя на тяхното учение,защото жречеството е използвало науката ,която му е дадена ,за да може да превърне хората в роби ,за да може да създаде една система за паразитиране върху жизнения и творческия потенциал на хората !Което е едно и също- жизнения потенциал на хората е техния творчески потенциал ! Вие виждате ,че е създадена система за източване на жизнения потенциал на хората !Ние не можем потенциала на човешкото тяло и потенциала на нашата душа да го реализираме  по простата причина ,че е блокирано съзнанието ни !Затова отговаря жреческата каста !Та въпросният сценарист Оруел,за който казват,че е пророк- всъщност не е така,създадено е едно общество,което да изгражда и да внедрява в съзнанието на хората – това концептуалната власт на жреческата каста някакъв модел на реалност . И след това хората ,получили този модел на реалност чрез силата на своята мисъл и силата на своето сърце  тази реалност да я направят действителност ! Това е модела,по който се работи на планетата Земя.  И вие трябва да разберете,че реалността я творим НИЕ ! Затова се търси този резонанс : КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ХОРА ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ  МИСЛЯТ ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО ТОВА НЕЩО ЩЕ СЕ МАТЕРИАЛИЗИРА !

Назад във времето,когато сме били различни и планетата Земя е била различна,тогава човек е можел чрез изричането на едно слово да материализира определен предмет . Сега определени майстори от изтока го могат това нещо това е магията на словото ! Би трябвало да стане това,което човек си помисли и което изрече ,когато мине през определен етап на развитие. Виждате в момента,че ние се намираме в състояние на едно тотално страдание ,една тотална мъка и безизходица . Въпросният Оруел казва така :“Който контролира миналото,контролира бъдещето !А който контролира настоящето контролира миналото .“ И всеки казва, оставете я тая История ,какво сте се заели с нея ! ИСТОРИЯТА Е ЖРЕЧЕСКА НАУКА !МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ- БЪДЕЩЕ ! За какво говори ОРУЕЛ? Той говори за ВРЕМЕТО ! Жреческата каста работи с духа и с времето !Жреческата каста познава космическите цикли – това е движението на небесните тела,движението на нашата Слънчева система във Вселената .Жреческата каста работи с Времето- те трябва да седят и да изчисляват  цикличността на времето . Времето има 3 параметъра ,единият от тези параметри е последователност на датите,след това имаме цикличност  и след това имаме пикове в тази цикличност . Жреците трябва да изчислят тези пикове ,които се наричат прозорци на възможностите ! И да кажат на техните ръководители кога трябва да се ходи на война, кога трябва да  се предприема нещо и т.н

Клаус Шваб ,който издаде великата си книга “ КОВИД 19 Голямото Зануляване “ – старата цивилизация за тях вече не съществува, януари месец казаха в Давос ,че вече градят нова цифрова цивилизация.  Той каза,че трябва да прескочим през „прозореца на възможностите“ . Значи тези хора са изчислили циклите и сега ако не го направят това нещо просто няма да се случи!!!! Жреческата каста изчислява прозорците на възможностите ,за да бъде в резонанс с Космоса !Защото нашият живот се диктува от КОСМОСА !Когато жреците правилно са изчислили резонансите този народ,тази империя ще бъде успешна – тя ще бъде на прилив ,когато е на прилив и ще изчаква,когато е в отлив. Жреческата каста се занимава с Времето, с Космоса и с концепцията ,която трябва да запише в главите на хората,да оформи нашето съзнание,за да можем ние да сме максимално  ефективни,за да влезем в този резонанс ако жреческата каста е наша . Ако е чужда тя ще ни запише такива програми и ще ни напише такава история ,че 500 години сме били роби и съответно нищо не можем и на никъде не можем да се стремим- да слушкаме ,да папкаме и да сме прислугата в задния двор на Европа,което не е така и на мен не ми се иска да бъде така ,защото името ,което носим духовния свят е дал възможност да носим това име ,за да можем това знание да го съберем и да го дадем на останалите българи ,където и да са ! 

БЕИНСА ДУНО КАЗА,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ЧЕРНИЯ ДРОБ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. Нашата мисия е да изчистим цялата отрова на всички същества живели на планетата ,затова и животът на българите не е лек. Но пък черният дроб много бързо се възстановява и е ясновидецът в системата на организма.

В старият български език цикълът се е наричал ЮЛ,ЮР или ЙЕР.Това е един цикъл . В този език думата се използва също и като път,защото това е  пътят ,който извървява Слънцето на небосклона. В нашият език ЮЛ значи цикъл,кръговрат – оттам идва и Юлиански Календар. От този кръговрат ,от тази цикличност .  Този календар от тази цикличност е бил разгънат в линия, а по-късно трансформиран в т. нар . Грегориански Календар и е бил вързан към една християнска идеология,която ние познаваме като Библейски Проект. Юл значи и божи син ,а МАГ Юл ,значи синът на вълчицата,познат ви като Маули от един детски роман.

Две са били великите молитви,свързани със слънчевия цикъл.  Едната молитва е била на 22 декември ,другата молитва е била на 22 юни.  22 юни се смята и за ден на основаване на Първата Българска Държава 14953 г. преди Христа. И този ден е бил празнуван даже във фамилията Романови,която наследява царския престол в Русия. Не случайно  Хитлер на 22 юни напада Русия. Той предявява претенции към престола на Всемирната Империя. В 5 век Атила управлява цялата планета. Това е нещо,което се знае сред аристократичните родове ,но от нас не се знае , защото от тях е определено да не знаем тези неща.

Според древната ни митология първият бял шаман Боян , Бояр или Боляр. Назад във времето думата Боян, Бояр или Боляр е значела Шаман ,Жрец. Боян Мага се е казвал Бури (което значи Вълкан), или Барис(на дядо му ), а Боян е неговата титла . Другият Барис ,който е Светослав е бил Балтавар – тоест от жреческата каста .Името на жреческата каста в  българската история е Балтавар . На това име е кръстен град Полтава ,на това име е кръстена и Молдова – наследственото владение на Аспарух. И ако погледнете титлите на руските царе след Иван Грозни  до последния руски цар ,освен че са царе астрахански, царе казански  те са и КНЯЗЕ БЪЛГАРСКИ .

Титлата на царя присъства във всички документи, трудно могат да я фалшифицират – никой не казва къде е това БЪЛГАРСКО КНЯЖЕСТВО ! Това е наследственото владение на Аспарух- МОЛДОВА !Тоест Молдова,Влахия и България до Стара Планина ,знаете ,че Аспарух е завзел тази територия и всеки владетел в онези времена е трябвало да има земя и народ ,за да бъде владетел . И българският народ е казвал така- нашите царе са нашата кръв – тоест не някаква синя,лилава или друга кръв ! Владетелят е бил неразделна част от народа си,защото без своя народ той е нищо.

Според нашата древна митология БОЯНА, който е ръководел молебените на хората посветени на небето Тангра е бил светлият дух АУДАН . За възникването на обряда за поклонение на Тангра разказва Кугали. Кугали е богомил ,който е написал така наречената КНИГА ЗА ХУНИТЕ . Богомилите на територията на Волжска България са се наричали „худаяри“ -приятели на бога . „Худай “ е едно от имената на Бога ,худаяр е приятел на Бога . Кугали е бил духовният водач на всички мюсюлмани на територията на Волжска България  и по своето духовно убеждение е бил богомил . Той пише в книгата си :“ Изначало хората не знаели истината за своя произход, но Аудан им разкрил, че хората са се появили на тоя свят благодарение на Тангра . Оттогава хората започнали да отправят благодарности към Тангра  . Затова те на 22 юни всяка година се изкачвали на висока планина Тайга .“ В момента в руския език думата тайга в никакъв случай не означава висока планина . Какво се е случило на територията на Русия,че високите планини са се превърнали в блата ? Тайга е висока планина,не значи гора и блато… Това е въпрос за размисъл .

„Склоновете им били покрити с гора ,а на върха бил изграден жертвеник от камъни Уфа или Тагил“(има такива градове в Русия , руснаците не знаят какво значат тези имена- това са светилища ) и растяла свещена бреза Кайен . Шествието по изкачване на склона било оглавявано от Боян Аудан  с копие-жезъл в ръка . Около брезата се разпалвали очистителни огньове и се принасяли в жертва на Тангра бял кон и агнета . По време на молебена хората предвождани от Бояна три пъти обикаляли около свещената бреза . Синът на Аудан ,Джан водел по време на молебена жертвения кон ,покрит с красиво покривало , заради което получил името ИДЖИК. По-късно самият Иджик започнал да ръководи молебените . Когато на тази планина хората решили да изберат Джам Иджик за император,каган или кан  те го вдигнали на покривалото на коня и три пъти го пренесли около свещената бреза . След което му връчили символа на царската власт Бончук – конската опашка на жертвения кон вързана за копието-жезъл. Смятало се ,че самият Тангра заповядал да му бъде връчен този бончук, а Хурса го свалил от небето на земята .“ Хурса е един от светлите духове в българската митология ,другото му име е Аспар ,което значи суров,той превежда душите от този в другия свят ,на него е кръстен АСПАРУХ, Спараток,Спарта и т.н . фигури от българската митология . Приемал е образа на строг орел . Орелът на Аспарух всъщност е орела АСПАР !Той символизира този светъл дух Хурса. Другото му име е Кобе. В черковнославянския и в съвременния руски език Кобе значи жрец, Маг. Сталин приема псевдонима КОБА,защото минава специално жреческо посвещение преди да поеме империята . Във филма „Планетата на маймуните имаше две маймуни – грозната маймуна се казваше КОБА ,а красивата Цезар . Третата сила, която християнският свят го представи по този начин – те са хората ,а ние сме маймуните беше кръстила тази недостатъчно развита агресивна маймуна  с едно от имената в българската митология КОБА.

„Хурса сваля този бончук на Земята . Този символ станал знак на властта при турските предводители ,атаманите на руските казаци , полските и украинските гетмени, а в началото на миналия век е използван и от Бенито Мусолини с името ФАШИО-сноп,свръзка. Освен този символ националсоциалистите използват и още един древен български символ- свастиката САМРА от думата „въртящ се“ – знакът на алпа Самар- дух на светлината ,потенцията и плодородието .“ Така че пречупеният кръст,който ние познаваме като свастика също е древен символ от българската митология.

“ Този молебен бил воден от избрани КОЛОБРИ ,наречени кирбири ,а всичките бюргани или органи( ОРГАНА е вуйчото на Кубрат – това е жреческа титла,орган значи този,който контактува с другия свят -ясновидец,пророк . Те не са били допускани до светилището,защото се е смятало,че когато контактуват с другия свят,контактуват не само със светли,но и с тъмни духове и могат да осквернят светилището .)не са били допускани на светилището. Колобрите имали на гърдите изображението на Тангра , а в ръката си държали дървен жезъл увенчан с полумесец, сфера и конска опашка в червен цвят . “ И стигаме до този древен български символ полумесец и сфера . Древният български календар е цикличен , а жреците ,които работят с времето,за да могат да обозначат това време работят със слънчевите и лунните затъмнения тук на планетата Земя. И по време на тези слънчеви и лунни затъмнения се правят определени практики. Едно от лунните затъмнения,когато Луната е затъмнена от Земята и полумесецът се намира точно в тази позиция ,но само в Централна Азия и става точно на 12 години е когато Земята,Луната,Юпитер и Венера застават по един и същи начин. Тази сфера  върху полумесеца е ЮПИТЕР !Този древен български Символ се нарича Юпитер опложда Луната . Защото Юпитер за 12 години минава през 12 те съзвездия и Българският Календар,който е бил цикличен се е състоял от 60 години разделени на 5 етапа по 12 години. Тоест 5 пъти Юпитер минава по този път . И когато Юпитер застава в тази позиция ще видите ,че символът е точно такъв ! Историческо потвърждение на това – Христофор Жафaрович „Стематография“ -първата българска  печатна книга,която е допусната от Ватикана явно с определени цели- символа на Илирия е точно този символ.

Но какво общо има Илирия с този мюсюлмански символ? Мюсюлманите нямат нищо общо с този символ. Това е символа на древния български календар,който е ориентиран към Юпитер. Същият календар ползват и китайците само че годината на заека е заменена с годината на котката .Всички други години съвпадат ,защото навремето Китай е бил част от Българската империя. И един китайски професор на Мадара казва на дамата ,която е екскурзоводка ,че Китай е бил най-велика империя,когато е управляван от Български владетели . Тази жена специално я намерих,за да проверя дали това не е градска легенда и тя потвърди,че такъв разговор наистина е имало .

Молитвата,която е произнасял българският жрец по време на това свещенодействие звучи по следния начин :

„Ти, бели владетелю,който имаш хиляди лица !
Ти ,златни владетелю,който имаш хиляди очи !

Ти,сребърни владетелю,който имаш хиляди уши !

Ти,медни владетелю,който имаш хиляди плитки !

Ти,изумрудни владетелю,който имаш хиляди тела !

Ти,розови владетелю,който имаш хиляди ръце !

Ти,черни владетелю,който имаш хиляди крака !

Аз се моля подчинявайки се на твоето въртене !
Аз се моля ,завъртайки се по посока на слънцето !

Бир Тангра ! Бир Канар !Бир Торе !Мен Тере !( Един Тангра !Един император !Един ред ,една молитва !)

Едно начало !Един Колобър !

Ти, владико на нашата седемцветна Земя !

Ти,владико на нашите седем племена !

Ние хората събрани тук,за да те умилостивим с дарове в знак на покорност ти даваме !

…..(изрежда се какви дарове се дават)…

Приеми от нас смирените всичко това и ни изпрати своята милост !

Нека бъде от света на твоята земя в твоите седем благословени цвята !

Нека бъде плодородна черната земя! Нека бъдат розови цветята !Нека бъдат пълноводни изумрудни реки !

Нека бъдат високи изумрудните треви !Нека бъдат безчислени домашните животни с медни хълбоци,нека бъдат високи дърветата със сребърни стволове ! Нека сияе златното слънце ! Нека здраво да стои хилядолетната бяла юрта ДУЛО !“

Много се говори за рода Дуло,но не се обяснява какво значи този термин ! Дуло е полусфера,хълм с полусферичен връх .Полусферична шапка отначало шаманска после царска .Наименованието на царския род на Българите,което произлязло от голямата юрта ДУЛО- голяма шатра с полусферично покритие ,заради това покритие го нарекли Дуло, в която се събирали царя и неговата дружина -хиляда и повече души.  Дуло се поставяла преди поход за провеждане на военни съвети и молитви за победа .След като думата ДУЛО става царска фамилия голямата шатра започва да се нарича Торма, оттук думите терем и тюрма в руския език . Голямата шатра ,която имала многоъгълна стена се наричала „Бурма“. Тъй като изграждането и било много сложно и тя изглеждала много красива с думата бурма започнали да наричат много опитни строители. В нашия език думата бурма също значи въртене ,както знаете .

Ще прочета и следващата молитва за Нардуган- празника за 22 декември,който също е свързан със слънцестоенето. Навремето календарът е бил от 10 месеца . Това може да се проследи и в римския календар,защото декември-дека-значи десет . Движението на космическите тела е било такова,че едно определено разстояние е било изминавано не за 12 ,а за десет месеца . Този календар е бил ориентиран по друг начин и е бил ползван не само от българите,българските богомили са го ползвали до средата на 16 век – 10 месечен от Боян и вижте колко интересно е описан във Волжска България :“Тази велика молитва започвала,когато хора с маски на лицата облечени в странни дрехи нахлували по улиците на селата и с гръмка музика и диви крясъци прогонвали нечистите духове .Тези маскирани хора се наричали кукери .“ Кук- значи небе ,а КУК- ЕР значи „НЕБЕСЕН ЖИТЕЛ“(кук -небе ,ер-мъж,мъжкото начало). А действали облечени като зли духове и от тяхното име , за да избегнат отмъщение от последните .(тоест те се маскирали като зли духове,за да не могат да бъдат разпознати)“

Ето,че научаваме ,че тази кукерска традиция я има във Волжска България от десетки хиляди години. Няколко човека влачели след себе си шейна върху която от всяка къща се изхвърляли непотребни стари вещи. Те били убедени,че заедно с тези вещи изхвърлят натрупаното за годината зло в домовете си . Всички били въоръжени със сопи,вили,брадви и дървени саби ,самоделни копия и шлемове с рога . С това оръжие те тропали по вратата на всеки дом след което влизали с димящи клони от хвойна и елха и ги опушвали ,тъй като нечистите духове се бояли от този дим . През цялото това време всички кукери пеели началото на Нардуганската молитва,в която славели Нардуган роденият от Слънцето. По време на молитвата хората ,живеещи в различни области посочвали различни числа.

“ Ти ,който си зад белите облаци !

Ти,който си зад черните облаци !

Ти,който си на синиото небе !

Ти,който си във владенията на Тангра !

Ти ,който имаш еди колко си плитки !

ТИ ,КОЙТО си извършил еди колко си подвига !

ИЛИ КОЙТО СИ УБИЛ еди колко си врагове !

Ти,чиято слава е достигнала до небето !

Ти родоначалник на еди кой си род !

Ти,чието лице сияеше от красота !

Ти,чието лице е пълно със състрадание !

Ти,чиято душа е пълна с благородство !

Ти,чиято сила защитава слабия !“

Кукерският ритуал(ние сме го запазили само като ритуал),но той не е запазен в неговата истинска същност !Това е време за една зимна молитва,която се е провеждала от жреческата каста .

Всички езически празници ,които българският народ е празнувал след това са били делегирани от християнството.

 

 

Жреческата каста и Социалното програмиране

Саракт,Меритокрация и Колобърска Жреческа Система

10 заповеди на Маговете Богомили

Боян МАГА,богомилското учение и древната езотерична доктрина

Има ли Наследници на цар Иван Асен II в Европа?

Арт Галерия-Живопис -Художници с Международни изложби

Психология на Цветовете в Облеклото

Защо стареенето започва от петите ?


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.