Жреческата Каста и Социалното Програмиране

Spread the love

Това е една чудесна лекция от Александър Стойчев „Жреците, рода Дуло, Митологията и Тангризма“

Митологията и историята винаги вървят ръка за ръка,те трябва да повдигат духовността на народа.Българският народ е водач на човечеството.Ние сме светлинни същности,които сме тук да извървим едно пътешествие.В това прераждане живея сред българския народ и ми беше много интересно да разбера историята на този народ и какво е дал на света.Историята на света ,която ние знаем не е истинската .Това ,което са записали в нашите глави не е истината за нашата цивилизация.Когато се задълбочих,разбрах ,че това пък ,което сме учили за историята на българския народ съвсем не отговаря на никакви истини.Подадени са ни първо фалшиви и второ изключително оскъдни знания за това кои са българите и какво са допринесли за развитието на цивилизацията на планетата Земя.Учителят Дънов казва,че цивилизациите на планетата Земя съществуват от 80 милиона години.Виждате как това не съвпада с този кратък период 100 000 години,когато според теорията на Дарвин ние сме извървяли един път от маймуни до това,което сме и никъде в тази теория не е казано,че ние сме едни духовни същества,които тук трябва да проявим своите духовни качества,които трябва да работим върху чистотата на нашия проводник,който е човешкото тяло,за да можем да станем зрящи.Едновременно да живеем тук в материалния свят и в духовния свят и да не бъдем зависими от това,което жреческата каста е записала в нашите глави,защото ние именно чрез

тази матрица възприемаме действителността ,в която живеем.На планетата земя винаги е имало жреци- зрящи хора,които са виждали духовния свят,духовните закони и са се стремяли да създадат цивилизация ,коятто максимално да се доближава по законите си тук и по начина си на живот до онези космически цивилизации,които живеят по божествените закони.Жреческото съсловие е трябвало да вижда божествените закони и да ги прилага тук на планетата Земя.В молитвата се казва,че царството Божие трябва да дойде тук на Земята.Тоест божествените закони трябва да бъдат приложени.Те могат да бъдат приложени ако тук се създадат едни чисти хора,които могат без да изкриявават да прокарват в нашия свят божествените закони и божествената духовна светлина.Затова жреците,които водят хората напред трябва да бъдат чисти проводници,но в исторически план не винаги е било така.В момента тези жреци,които водят нашата цивилизация са предимно слепи .В старата българска традиция ако предсказанията на един жрец не са се сбъдвали,той е бивал отстраняван от този свят чрез обесване.По същия начин са били отстранявани и българските императори.Когато те са сядали на трона на тяхната шия се е закачала примка и те са знаели,че ако сгрешат и водят народа си в грешна посока те ще бъдат ритуално отстранени

Защото вече не са чисти проводници на божията воля.На нас ни се струва ,че това е жестоко,но всъщност това съчетание между дух,душа и тяло вече не работи по този чист начин и тези хора не водят народа си в правилната посока.Те са били ритуално отстранявани ,защото не са изпълнявали божествената си функция.Кога се е случило жреческата каста да загуби своето духовно виждане? В истрорически план не мога да определя,но четя е загубила своето духовно виждане съдим по това,което се случва в момента.В един момент от историята царете подчиняват жреците на своята власт,тоест тези,които не виждат подчиняват тези,които виждат,от което и следващите престават да виждат.Първо тяхната цел е да легитимират царската власт,те са тези,които определят ,че този княз заема това място именно по волята божия.Тоест винаги религиозните власти легитимират светската власт.Второ да оправдаят всички действия и престъпления на тази власт с оправданието,че такава е волята божия.И трето, да изработят една матрица,в която да вкарат цялото народонаселение,всички хора и тези хора с помощта на тази матрица или да излязат към духовния свят или да останат вечно незрящи в материалния свят.Всичко в този свят може да бъде насочено или към творчество или към разрушение.

Примерите са много – с един нож можем да нарежем хляб,можем да направим операция,а можем да нараним и да убием човек.Енергията сама по себе си е неутрална.Ние със своите мисли и чувства и даваме направление и полярност.Дали тази енергия ще руши или ще съзидава?Та и матрицата записана в нашите глави може да бъде матрица развиваща- може да изведе всички тези хора към духовни постижения и да ги направи зрящи ,както е направил Боян за българските богомили.Идеята на жреческото съсловие е да направи хората съвършени.Но имаме учения,които хилядолетия наред не развиват никого.Хората не развиват своите божествени способности,които днес наричаме свръхспособности.Ние не можем да ги ползваме ,но ни се изпращат хора ,които имат такива свръх способности,България е известна като страна на ясновидците в целия свят.Учителят Петър Дънов е казал,че в тялото на планетарния човек българите са черния дроб.Според Лазарев черният дроб е ясновидецът в нашето тяло.Българите са черният дроб на планетата земя,затова имаме толкова много ясновидци тук.Ние това го можем,ние го носим в себе си,защото хилядолетия наред тук е имало едни високо издигнати хора,които са успели в поколение след поколение да селекционират едни определени качества.Тези качества ги е събрал в една дума лечителят Петър Дънов и думата е “ чистота“.Ние трябва да бъдем чист проводник на онези енергии ,които идват от космическия свят.Ние трябва да придобием качеството чистота – това е единственото качество,което е нужно да придобием на тази планета.С него идва думата чест,която значи чист.Думата честен,която забравихме и която също значи чист.Думата честота на вибрации,която също значи чистота,защото колкото по-високо вибрира един човек ,толкова е по-чист,толкова по-духовен е той.

Жреческата каста може да запише в нашите енергоинформационни мозъчни полета една социална програма,която да развива хората,а може и да запише такава социална програма ,която да ги капсулира и да ги оставя на ниво говорящи маймуни,каквато теория е наложена от Дарвин,че ние сме просто едни говорящи животни.А ние сме високо издигнати духовни хора,ние сме синове и дъщери божии.Виждате каква огромна разлика !А за да станем такива ние трябва да бъдем подготвени да бъдем такива.

Когато съвсем скоро беше разчетен човешкия геном се оказа,че само един процент от този геном е записан с информация.Тоест в човешкият геном има само 1 % записана информация.И този процент информация отговаря за синтезирането на белтъците.99 % от човешкият геном са празни.Тоест ние пристигаме тук на планетата Земя ,попадаме в различни социални условия. Някой попада в един мегаполис,друг попада в джунглите на Амазонка.И всеки един от тези хора трябва да има определени социални инстинкти,за да се справи със средата ,в която е попаднал.И тези социални инстинкти съответно се записват от социума.А в социума тези социални инстинкти попадат от жреческата каста. Те имат определена методика, по която тези знания трябва да бъдат записани и тези знания ще оформят човека през целия негов жизнен цикъл ,докато той е тук на планетата Земя.Тоест човечеството се отглежда.

Хората идват чисти и някой задава в тези материални матрици в съчетание с нашето енергоинформационно тяло,което наричаме душа- някой създава от тези чисти матрици това,което сме в момента!

А това,което ние сме в момента не е това,за което сме дошли тук .Ние сме създадени по образ и подобие на нашия творец!А виждаме ,че за едни синове и дъщери божии,създадени по подобие на нашия творец ние почти нищо не можем !И трябва да си зададем въпроса „ЗАЩО?“

Защото в нас са записани такива програми,които не разрешават да се развиваме !И това е било забелязано от учените от НАСА.Един екип в НАСА разработва тест за гениалност,който прилага при малките деца.Целта е да се изясни гениалността при децата.Теста бил направен с 1600 деца,и учените изпаднали в шок ,защото 98% от децата попаднали в графата гениалност.Тези ,които задали параметрите сметнали ,че са допуснали грешка.Обаче учените ,които провеждали теста се оказали упорити и решили на своя глава отново да направят този тест .Когато децата навършили 10 години,същите тези 1600 деца били подложени на същия тест .В категорията гениално въображение вече попаднали само 30 % от децата.Същият тест бил проведен отново със същите деца,когато навършили 15 години- гениите били вече по-малко от 15 % .И тогава решили да не чакат още 5 години,а направо да направят теста с хора навършили пълнолетие.Сред възрастните процентът на гениалност паднал до 2 % .Съответно учените направили своя извод.Училищната система,колежите и висшето образование постепенно лишават подрастващия човек от заложения във всеки един от нас творчески гений.За това могат да бъдат посочени много причини,но най-очевидната е специална поръчка на управляващата класа.Това ,което ние влагаме в понятието училище и образование всъщност е една глобална институция,изключително сложна психологическа система,исторически създадена да обслужва потребностите на управляващата класа.

Тоест имаме една жреческа класа,която осъзнато блокира хората да бъдат синове и дъщери божии.

Навремето Боян заедно с неговите ученици възстана срещу това,защото този процес не е от вчера.Но виждате как се разправиха с богомилството и с учениците на Боян ,които разнесоха това знание по целия свят.

И няколко думи за ДНК:

ДНК се променя в условията на обръжаващата ни среда и на химическите вещества !ДНК се променя от нашите емоции и думи,ДНК се променя от нашите мисли,защото нашия мозък излъчва енергия докато работи съзнанието.И в организма има защитни функции ,които могат да ремонтират мутиралите вериги на ДНК.

Когато един народ осъзнава къде е позициониран и осъзнава векторите за развитие,които му са зададени този народ има бъдеще и върви в правилната посока.В последните години осъзнаваме,че нашия вектор не е в правилната посока .И това намаляване на населението на България и ужасяващото състояние ,в което се намираме като социална система.Историческите сведения за България са жестоко манипулирани.

Учителят Дънов е казал така :“Христос дойде да ви научи да не лъжете,аз дойдох да ви науча да не ви лъжат„. Виждате ли каква голяма разлика има между заповедта не лъжи и това да може човек да се защити да не го лъжат !Защото не лъжи може да значи бъди наивен,не знай и позволявай да направят всичко с теб !Човек трябва да е достъчно силен и умен , да е развивал в себе си различаващия ум,за да не позволява да бъде лъган !Защото иначе той ще бъде блокиран като енерго-информационна система и няма да върви по пътя на своята еволюция и развитие.

Психо-история

Психоисторията е по-обширен поглед върху взаимодействието между деянията на хората,техния духовен път и съзнанието със заобикалящите ги естествена и ментална среда.Психоисторията познава по-висока степен на развитието на цивилизациите,отколкото всяка друга дисциплина.Съшността на психоисторията е да бъдат предсказани вероятни бъдещи направления на развитие на общностите и въздействие върху тях в ключовите им точки,за да им се помогне в избора на правилния път на бъдещото развитие.

Малко по-късно е въведен и друг термин „психоисторическа война„.Психоисторическата война е систематично продължително въздействие на психосферата на обществото мишена,основно върху неговия властови и интелектуален елит.Психоисторическата война има няколко нива на въздействие.

Най-обикновеното ниво е информационното,когато се фалшифицират фактите.Следващото ниво е концептуалното,когато фалшификацията се извършва на ниво пакетиране на фактите.И последното ниво е висшият пилотаж,когато се засяга метафизичното или смисловото ниво.Тоест ,когато се подменят мисловните модели.

Пръв за психоисторическа или психоментална война говори Лойд Демус,но голяма популярност термина придобива през 1951 година след излизане на седемтомника на Айзък Айзимов „Академията“.Запознаването с този седемтомник е задължително във Военната Академия на САЩ от 1954 година.Защото психоисторическата война е много по-дълбока и сериозна от информационната война,която се води на ниво факти.

Главната цел на психоисторическата война е изцяло да бъдат подменени мисловните и поведенческите модели на обществото-мишена.Тоест да се постави под контрол психосферата.Психоисторическата война нанася удар основно в две посоки- по идентичността и по психоисторическата памет.

Макар терминът да е възникнал през миналия век психоисторическата война срещу българите се води от хилядолетия !

Ватикана въвежда през 1554 година индекс на забранените книги.Тези книги са забранени за четене,техните автори са застрашени от изгаряне заедно с книгите си,включително и тези,който ги четат.Виждаме колко много български богомили са попаднали под ударите в древността ,тъй като те са можели да четат акашовите записи,но до нас не са достигнали и писмени записи.

Създателят на въпросния индекс е Павел четвърти-римски Папа- без минало човек е уязвим.Ако няма минало- той губи своите родови корени.

Историята не е само някаква информация,която се предава в определен вид,историята е част от това,което е човека.Това е неговото позициониране във времето,в пространството.Това е неговия ментален код !И затова ние българите виждаме ,че имаме една изключително оскъдна история!

Цялото видео с Александър Стойчев гледайте тук:

Символът и силата в Пръстена на Боян Мага

Символът на Кръста в Окултизма – Мария Арабаджиева

Българите – Синове на Боговете

Японци,Индианци,Българи

5 растения,които може да поставите в спалнята си

Тази рецепта затваря порите и изглажда кожата

Мечтеш за бели зъби и ослепителна усмивка ? Мечтеш за бели зъби и ослепителна усмивка ?Кликни тук[/caption]

Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.