Символът и Силата в Пръстена на Боян Мага – една лекция на Уста Дарин

Spread the love

Знаците ,символите и посоката на въртене на тези символи.Става въпрос за въртене на енергия .Когато говорим за енергия ,не можем да говорим изобщо за енергията ,енергиите,а за определен вид енергия и трябва да знаем нейното име и какво носи.

Догматичните системи се опитват да ни придърпат чрез егрегорите си ,тоест ние да захранваме егрегорните форми и съответно да получаваме от тях енергия.Но трябва ли да се ограничаваме само от един вид енергия на един егрегор ?

Като художник дърворезбар Уста Дарин споделя уникалната информация,която носи пръстенът на поп Богомил.Дали всъщност този пръстен е бил на Поп Богомил? Дали Боян Магът е имал прототип на този пръстен и е благословил и отличил с него своите 12 ученици?

Дали Боян Магът е имал изумрудения пръстен на Сирийската Магична Школа или Пръстен с две елипси или и трите заедно?Това са въпроси,които може да си зададем,но не са предмет на моето изследване – споделя Уста Дарин. Това което разглеждам са артефактите свързали със символа на богомилството.Първо написаното от Антон Глогов за татуировката на две елипси върху китката на дясната ръка на маговете богомили и второ така нареченият пръстен на поп Богомил. Обръщам внимание,че двете елипси пресечени взаимно под прав ъгъл са знак само на посветените богомили,тоест маговете и само те имат право да го носят и използват.Едната елипса по протежение на ръката символизира творческата сила,а другата напречната – силата на разрушението.Етап нула- мъртва точка.Догма- началото бе мъртва точка,а първичност бяха само силата на сътворението и силата на разрушението.В тази мъртва точка нищо не се почвало и нищо не се е свършвало.Тук няма време няма и пространство.В мъртвата точка няма и движение.В мъртвата точка всичко е ,което е.Накой го нарича абсолютен покой или тишина.Ако разгледаме фигура едно ще видим ,че елипсите са изобразени в плоскост.Бихме могли да ги оприличим на атома на хелия,също на взаимовръзката между основния меридиан и екваториалния пояс на Земята,които погледнати през определен ъгъл се виждат като равнораменен кръст,но ще навлезем в пространствени отношения противоречащи на учението за мъртвата точка.Там нямаше пространство ,нямаше и време.При равнораменния кръст присъства хармонията на двата архетипа ,но вече сме извън мъртвата точка,тук творческото начало,силата на сътворението е в равновесно движение със силата на разрушението.Има движение,има време ,има пространство,което ще рече ,че процесът е на ниво материя.Бихме могли само да приемем,че херметичното каквото горе,такова и долу води до подобни образи в материалния свят.

Във фигура две елипсите се преплитат,с което веднага създават отношение на пространственост и движение и което отново противоречи на учението.

Двете елипси от татуировките на Маговете Богомили са знак на мълчанието,то не отдава,то не отнема- то е знак на абсолютния покой. Преплетените елипси можем да приемем като художествена интерпретация,но не и да ги свързваме със знака на маговете.Вярно е ,че като форма са по-интересни и по-красиви,но простичко казано те могат да ни свършат работа като ювелирно художествено произведение.Знакът от фиг.1 с елипсите в плоскост може да ни служи само ако сме магове.Както стана ясно този символ се носи само от високо посветените богомили.Когато казвам това може или не може да ни служи и да ни върши работа съм крайно прагматичен защото ме занимава въпроса кое или какво от езотеричното познание може да служи на човека,за да не остане познанието само интелектуален баласт.

Познатото във фигура две е ,че тя се съдържа в пръстена на поп Богомил.

В знака от пръстена обаче ще видим и още фигури,които нека се опитаме да разчетем .Първо виждаме двете преплетени елипси,които в своята пространственост създават свастично движение.Виждаме ли това нещо в пръстена?

Второ зад елипсите се появява един квадрат.Виждате ли квадрата в пръстена ?

Трето: Можем ли да видим цветчетата ,които с ажура си създават орнаменти/ажур е пространството между плътните форми,когато имаме орнамент или фигурални композиции/.Тук става въпрос за фон,тоест кръста е в негатива точно в центъра е равнораменния кръст,образуван е от цветчетата.Бихме могли да ги преброим и да ги свържем с елбетицата.Може би не случайно са 12.Друго интересно нещо дали ще разчетем равнораменен кръст от дясно на централната част на хоризонталната елипса и права линия- хоризонтална черта от ляво от центъра.

Когато гледаме хоризонталната елипса отдясно виждате ли този кръст ,който прилича на плюс,а от ляво на минус?

Пето: Ще открием ли втора линия около хоризонталната елипса ? Виждате ли една тънка линия,която повтаря? Няма я във вертикалната има я в хоризонталната елипса ? В двете външни полета на вертикалната елипса аз виждам нещо като лабиринт,като меандри,но от качеството на изображението,което ползваме не мога да бъда сигурен.

Да не забравим кръга – кръговата обща част на пръстена ,която е част от символа.Много пъти се изобразяват само двете елипси и квадрата ,а кръга го забравяме,защото някакси не е подчеран.

От това можем ли да заключим ,че основните организационни фигури са две елипси ,квадрат и кръг ?Можем.

Сега нека заедно да разсъждаваме .Ако вие сте на мястото на жреца,на Патриарха или на Върховния Маг и трябва да поръчате изработка на пръстен ,с който ще подпечатвате вие посредствен ювелир ли ще изберете или ще потърсите най-добрия,още повече,че имате позицията ? И аз мисля ,че най-добрия.И ако този най-добър ювелир по някаква причина не си свърши добре работата,а вие сте Магът ще приемете ли изработеното от ювелира?Няма да приемем работата,а още повече да я използваме за подпечатване на най-важните документи.С това можем ли да се съгласим? Значи отговорът е еднозначен,че магът няма да използва този печат.

Тогава нека отново да се върнем към пръстена от фигура три. Елипсите всъщност не ви ли приличат на кламери? Образно казано.Виждате ли,че има разминаване и прекъсване на линията ? Вече се съгласихме ,че магът не би допуснал посредственост в изработката .Оттук следва,че това не са елипси.

Сега да разгледаме отново квадрата.Първото нещо,с което ни мозъка и нашата придобита опитност е да изправим линиите на квадрата.Да,ама трите са огънати навътре,виждате ли?А четвъртата отдолу е с прекъснати и категорично разминаващи се краища.Преди казахме ,че е квадрат,но сега виждаме ,че не е квадрат.

Ще се опитам да синтезирам направеният от нас анализ.Елипсите не са елипси,външният квадрат не е квадрат,преплетените форми са пространствени,а не плоски.Образуваният от преплетените форми динамичен квадрат създава посока на свастично движение към този който гледа.Към този,който го ползва движението е сувастично,слънчево ,носещо силата на сътворението.Такава ще е и посоката на движение на вече положения печат огледален образ на пръстена.Тоест подпечатаният документ ще носи силата на сътворението,защото ,когато подпечатваме обръщаме знака.

Динамичният квадрат,виждаме във вътрешния квадрат на пръстена и всъщност това разминаване на линиите от така наречените елипси освен пространственост създават посока на движение на знака,посока на въртене на знака и когато е ляво въртенето се свързва с женската лунната същност,когато е дясно въртенето със слънчевата и мъжка същност.

Динамичният квадрат обаче заедно с кръга от общата форма на пръстена се свързва с творчеството на абсолюта на ниво материя,където има пространство,има движение,има и време. Символът работи на материално ниво.Това е един от най-старите символи,които битуват от всички времена и всички периоди от историята на изкуството.С този символ ме запозна Колобърът Спас Мавров- това е квадрат в кръга.

квадрат в кръга

Тук виждате този квадрат /който прилича на китайските парички/ с изтеглените страни създава посока на въртене.Като говорихме за пръстена,че е в сувастично движение това означава ,че посоката е лява,обратна на часовниковата стрелка.Когато съм пренесъл успоредно този знак на гърба продължава същата посока.Обаче като се обърнем тя става дясна.Монетата и медалът имат две страни.Когато ползваме един символ с посока откъм лицето ако тя е дясна, откъм гърба е лява. И тук е голямата беля,която сами си правим- харесваме едно дясно въртене,слънчево,искаме да си го сложим като медалион на гърдите,купуваме го и си го слагаме.Обаче то към нас вече е ляво.Тоест този тъй харесван слънчев символ няма да ни зарежда ,а ще ни изсмуква.Това е обяснението на един въпрос,който дълги години преследвах и търсех отговора защо нацистите носят свастика на рамото? Защото тя към човека,който я носи е сувастика.Тоест към човека е зареждащата посока. И оттам следват едни въпроси на отношение къде как и за какво ще използваме символите.

Виждате печата и неговото огледално изображение.По този начин свастиката,която гледа към вас,към мене гледа като сувастика. И когато положа печата нейния огледален образ на свастиката е отново сувастика.Тоест от това,което съм подпечатал ще струи слънчева енергия,то ще носи енергия за своето развитие,този документ ще бъъде действен.

Всеки знак ,който има посока и избираме в каква посока да го ползваме може да зарежда. Но има знаци ,като цветето на Живота,които са сакрална геометрия,но без посока на въртене,защото някой на който много му е харесал този символ го е извадил от контекста на неговото съществуване.Например в България има запазени римски мозайки с цветето на живота,но отстрани на тези мозайки има едни оплетени орнаменти,плетеници или други форми,които дават посока на въртене и тя може да бъде много различна.

цветето на живота


Такива символи могат да бъдат задвижени с танц,могат да бъдат задвижени с музика.Могат да бъдат задвижени със стационарно хващане между хората ръце в ръце ,но също с посока.Така че вариантите са много различни и за всеки конкретен случай трябва да изберем правилното решение.

Художествените училища и университети ни обучават как да изграждаме форма чрез пространство,как да организираме пространство чрез форми,учат ни на ритъма в позитива и негатива ,в черното и бялото,пълното и празното,но никой никъде не говори за енергийния принцип на формообразуване.

Тук стигаме до нещо специално и уникално.И то е кодирано като информация в пръстена,който разглеждаме.След като изследвах редица знакови символи се оказа,че една част от тях могат да се разтеглят в пространството в 3 D,но по друг начин казано тези знаци са проекция върху плоскост на енергийни вълни.Представете си една енергийна вълна ,която се проектира върху една плоскост.Или изображението от тази плоскост го изтегляме в пространството.

В плоскостта ние виждаме фокуса на проекцията- една плоска фигура,но когато я разтеглим в пространството тази фигура се променя.Когато разглеждаме знаци от подобен род като умозрителни символи те могат да ни помогнат да се доближим до разбиране за мирозданието във философски и езотеричен план.

Когато обаче разглеждаме знаковите символи като енергийни проекции от тях може да се извлече целокупна форма на енергийната вълна ,чиято проекция са те.Древните са ни оставили послание,което чрез мен достига до вас.Една голяма част от тези символи можем да ги разтеглим и да видим какво представлява тази вълна. И по този начин можем да разберем кои символи не са проекции на енергийни вълни.Знакови символи като гербове,като монограми няма как да ги разтеглим в пространството.

Двете елипси в пръстена на поп Богомил .Двете елипси не са елипси ,а пространствени елиптични енергийни вълни.В печата на пръстена това е кодирано с прекъсването и разминаването на линиите с така наречените елипси.Квадратът не е квадрат,а правоъгълна пространствена спирала,така наречената квадратна генерираща вълна.

Много години си задавах въпроса защо в някои източни учения изобразяват Буда много дебел,почти до пръсване.Тази естетика не се връзваше със съвременния ми възглед.Всъщност това е раздуването на Абсолюта до момента ,в който той ще се пръсне на безброй парчета ,за да отгледа сам себе си в своето многообразие. Това е големия взрив.И първото нещо,което се случва е квадратната вълна.Тя генерира всички други спираловидни вълни,които са проявлението на Абсолюта в неговото многообразие.

Кръгът в общата форма на пръстена също не е кръг ,а е кръгла пространствена спираловидна вълна.

По същия начин можем да разгледаме всички останали детайли на пръстена.Виждаме ,че енергията с която се свързва знаковия пръстен на поп Богомил е изключително богата на форми,включва в себе си няколко различни типа енергийни вълни.Извлечена ,цялата информация от символа-печат заедно с правилната метрика.Ние ще извлечем формата чрез знака,когато го разтеглим,обаче правилната метрика е колко да го разтеглим- дали да бъде по-свит,дали да бъде по-разтеглен това е един изключително съществен въпрос без който нищо не може да се случи.Информацията заедно с правилната метрика може да пресъздаде формата на енергията,с която символа се свързва,за да бъде канализирана в служба на човека.

Чрез това познание можем да направим канала,с който да насочим съответната енергия,която познаваме най-малкото като форма.И разбира се ,за да я насочваме трябва да знаем как тя въздейства върху човека и да я насочим там където е необходима.

Символа печат от пръстена на поп Богомил е проекция на енергията носена от Богомилството и носеща творческият принцип в материята.Равновесието на двата архетипа в движение,пълнотата в душите и сърцата включваща и любовта чрез дванайсетте елбетици е светлина за духовните лабиринти от нашия път.

Уникалният знак ,който носят Маговете знакът от фигура 1 е свързан с мъртвата точка ,в която нищо не се случва.Когато използваме този символ ние влизаме в мъртвата точка.Много е опасно.Затова трябва да се ползва този символ от пръстена,защото той е за материалния свят.Какво значи да навлезеш в мъртвата точка?Затова този символ може да се ползва само от МАГОВЕТЕ.Той не е за материалния свят.Радиестезично ако измерим двете елипси махалото умира в мъртвата точка.

Символът-печат от пръстена на поп Богомил е уникален артефакт.Той носи кодирана информация от древността за знаковите символи като проекции на енергийни вълни.Уникален артефакт от световен мащаб.

Гледайте цялата Лекция на Уста Дарин във видеото :

Символите служат за Връзка с други измерения в Пространството

Древните български руни пазят магическия символичен език на Вселената

Портрет по снимка за Подарък

Как да се предпазим от опасния грип

Тайната на женския Магнетизъм -какво привлича мъжете неудържимо

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ТОТАЛЕН КОНТРОЛ

Варна – Етапи по Пътя към Съвършенството

ТАЙНИТЕ НА ФИАЛАТА ОТ ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ

Пречистване на организма от паразити

Семена от чия- ползи и вреди

Разрешаване на проблемите с ерекцията


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.