Символът на Кръста в Окултизма Мария Арабаджиева

Spread the love

Първата част на Лекцията на Мария Арабаджиева „Езикът на Символите,Четирите Принципа на Окултните Науки “ може да прочетете тук.

Втората част на лекцията разкрива какъв е Символът на Кръста и Разпятието в Окултните Науки.

Всички възприемаме Кръста като християнски символ,но той не е !Това е един от най-древните символи на Човечеството,подобно на спиралата,свастиката,змията и някои други свещени древни пра-символи,които съществуват във всички цивилизации,във всички епохи и на всички континенти.Кръстът се явява абсолютно общ символ на човечеството и може да бъде открит във всички древни религии на всички древни цивилизации от нашата ера- в Месопотамия,в Египет,в Китай,в Южна и Северна Америка.

Символът на Кръста в Окултизма Мария Арабаджиева

Символът на Кръста в Окултизма Мария Арабаджиева

Това е древният Универсален Символ на КОСМОСА,който е сведен към по-простата му форма към материята и земята.Това е идеята на кръста – свеждането на върховния принцип на Вселената към материалното измерение ,в което съществуваме ние. Кръстът е наричан „ЦЕНТЪР НА СВЕТА“. Символ е на ОГЪНЯ и на Светлината ! Символ е на разпространяващата се светлина на истината . Истината е само една и тя е истината на върховния единен принцип на сътворението на Вселената или на БОГ.А това ,което ние наричаме истина са нашите субективни представи и в момента сигурно има седем милиарда истини,но те не са ИСТИНАТА!Тоест ,както духовната същност на стихиите и елементите е много по-различна от тяхната материална проява по същия начин Божествената Истина е много по-голямо нещо от  истините,които ние си мислим.Цялата философия на Окултните Учения се свежда до търсене на Божествената Истина.По тази причина посвещаваните в тези древни знания се наричат : ТЪРСЕЩИТЕ ИСТИНАТА .След което това название е променено на ТЪРСЕЩИТЕ СВЕТЛИНАТА /в случая светлината е тази истина/,тоест ПРОСВЕТЛЕНИЕТО,откъдето ПОСВЕТЕН и ПРОСВЕТЕН,ИЛЮМИНИРАН означава ОСВЕТЕН от ИСТИНАТА !Това е цялата идея !

Кръстът е наричан „Разпространяване светлината на Истината “ символ на Свещения Център на Земята . Той приземява свещената философия на Космоса към земята,към материалния свят,където се изразява чрез пресичането на хоризонталната и небесната линия и кръста между тях ,тоест съчетанието между небето и земята. В момента често виждате т.н. Символ на БОГОМИЛСТВОТО,този символ два овала изразява идеята на силата на сътворението и силата на разрушението.Философията на Богомилството е чиста херметична философия,силата на богомилството е херметизма.Богомилството е междинният единен принцип на философия перенис.Богомилите са дали философията на Вътрешния Таен Орден на Тамплиерите,богомилите са дали философията на Катарите,те са в базата на всички течения от реформаторските до следващите късни ордени и те са приносителите на знанието.Същата идея кодирана в един прост символ- кръст,която при тях е в два овала.

симовол на кръста при богомилите

симовол на кръста при богомилите

символ на кръста в тангризма

символ на кръста в тангризма

От центъра на Кръста излизат четири основни оси,които символизират няколко неща- символизират четирите посоки на света- север,юг,изток ,запад.Това символизира системата на Астрологията.Символизират Зенита и Надира- космическата ос, това символизира дървото на Живота,а оттам символизира древната наука КАБАЛА- връзката на всевишния дух със земята.Освен това направленията на тези две оси- север- юг са оста на слънцестоенията,изток-запад са оста на равноденствията.Преминаването на Слънцето през една Еклиптика на движение,която му се случва непрекъснато всяка година и това е Великият Път,всъщност преминава през четири важни точки,които във всички древни традиции,в школите на древните мистерии са били свещени празници,чествани от праисторически времена. В централната точка на кръста се обединяват четирите основни елемента,тя съответства на АКАША,която ги произвежда.

На тези четири части на Кръста съответстват и четирите могъщи същности,които съществуват във Вселената . Те съществуват в Световното Пространство по четирите посоки на света и образуват Космическият Кръст.Те изразяват световните процеси,управляват ги и се явяват служители на единния БОГ,единния Принцип. А през единния БОГ се изразяват в нашата Вселена долу на земята чрез Слънцето.Тези велики същности са АРХАНГЕЛИТЕ.Те сменят космическия ден,обявяват духа на Слънцето.Те са изначалната сила,която в Космоса и в човешката душа,проявяват се в три вида прояви на три нива,както всичко е триединно. В самия човек се проявяват като мисъл,чувства,емоции и воля.

На север в сияние в небесносин цвят е разположен образа и същността на УРИЕЛ.Уриел е Архангела на Севера. Той изразява определени идеи.

На юг се намира златистото сияние на възвишения образ и същност на РАФАЕЛ.

На Запад блести в сребрист цвят възвишеният образ на Архангел ГАВРАИЛ.

А на Изток с розово-златно сияние е най-мощния от всичките Архангел МИХАИЛ.

Оттам всички тези посоки се свързват и с елементите и стихиите,с елементалиите ,с всичко друго ,което навързват тези науки.И всичко това може да бъде позиционирано със символизма на Кръста.Този символизъм е на много нива,не може да бъде възприеман просто и всеки докъдето стигне в знанията си това и възприема.

Всеки от тези архангели е свързан с определена част от човешкото тяло.Затова човека е образ и подобие божие.Всяка част на човека съответвства на определена висша област от Макрокосмоса.Каквото е долу,това е и горе. Във времето на духовното си преобразяване човек преминава през различните части на тези фази от цялото си ,за да може да се извиси,да повтори сътворението,което става в небесата.

Освен това Кръстът е Символ на четирите могъщи течения- Ветровете.Това не е елемента Вятър,какъвто го познаваме на материално ниво,това са ветровете.

символът на кръста

символът на кръста

Северният край на Кръста символизира Северният Вятър – БОРЕЙ ,той е най-мощния ,побеждаващия.Той означава главата на човека,интелекта.

Южният край на Кръста означава Южният Вятър .Той е огънят и страстите,изгарянето от страсти.Човекът може да изгори от страстите си- върху това трябва да работи.

Източният край на кръста символизира Източният Вятър – той е сърцето,любовта,жизнеността,проявата.

Западния край на кръста символизира Мекият Вятър на духовете,това е Диханието на Смъртта.Тоест Диханието на Промяната,спомнете си алхимията- всичко трябва да се унищожи,за да се сътвори. И този вятър означава пътешествие в неизвестността,защото никога не знаеш при всяка трансформация какво ще се случи.

Кръстът е символ на Четирите Стихии /Елементи/- Въздух,Земя,Огън,Вода.Разполагането на елементите във формата на кръст помага да се балансират природните стихии ,свързани с тези понятия.

Ако вие знаете как да си разположите стихиите към себе си във формата на кръст може да стабилизирате нестабилността,която чувствате във себе си.Това също е част от практиките ,но основно става дума за работа със съзнанието. Едно от важните неща,които обучават учещите се в тези дисциплини -тайните науки е да знаете да дефинирате сами коя стихия ви липсва.Ние не сме тотално хармонизирани.Много рядко има човек ,който е хармонизирал страстите и елементите в себе си- около него на 5 метра цари спокойствие.Много е лесно да дефинирате ,когато се вглъбите в себе си и осъзнаете какво ви липсва- огън,земя ,въздух или вода. Веднага ще усетите къде трябва да работите ,за да може да стабилизирате хармонията в себе си чрез системата на Кръста.

Кръстът е основния символ на Макро и Микрокосмоса,комбинацията на духа и материята.Силата на духа е вертикалната линия ,която отдолу нагоре трябва да я работиш-колкото повече се пречистиш,толкова по-близо ще си до върховния принцип на Вселената и в същото време хоризонталната линия,която абсолютно пречи за извисяването на духа,а това са препятствията ,които съществуват в нашето същество /като материя,страсти,грехове и всичко останало/.Всичко това трябва да се случи,тоест точката на пресичане да премине през един човек,за да може да продължи извисяването му нагоре  към духа.Кръстът се явява най-разпространеният символ на духа и материята в общото им съединяване – вкарването на духовния,вселенски принцип долу в материята- това е кръста. За това често казваме -носим си кръста. В този смисъл кръста може да се счита за архетипен символ на дуалността, на двойнствеността,който може да бъде изпитан в този сътворен за нас свят ,в който сме се появили.Това е принципа на светлината и тъмнината,горе-долу,ляво-дясно,добро и зло. Човека,когато застане с разтворени ръце всъщност пресъздава кръста.Тогава той става микрокосмос,образ на Вселената- Макрокосмос.Кръстът олицетворява универсалния архетипен образ на човека.Това е кръста и когато човек е показан в този вид той показва АРХЕТИПА на микрокосмоса.Тоест устремен към безкрайността и към безграничното разширяване във всички посоки и в същото време центриран с точката ,която е тук и навсякъде.

Линията на вертикала това е небесната,духовната,разумната,интелектуалната,позитивната ,активната линия смятана за мъжка сила.Хоризонталната линия е земната,материалната,рационалната,пасивната,отрицателната,женска сила.Това са принципи на дуалния свят ,а не профанско мислене ,че мъжете са добре,а жените са зле.

Кръстът като Цяло образува ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АНДРОГИН . Това е вечния символ ,че човека е андрогин.Великата теория за реинтеграцията на човека до върховната същност,писана в древни времена,всъщност е доктрината за падението на човека-когато пада ,за да търси Луцифер,пратен от Върховната същност,човекът АДАМ КАДМОН е андрогин.Обаче пропаднал в материята под влиянието на сподвижниците на падналия Архангел Луцифер Адам Кадмон се разделя,дуализира се и се превръща в МЪЖ и ЖЕНА.Следващия процес нататък е този АДАМ долу във вид на мъж и жена да премине през хиляди прераждания,да чисти в себе си негатива,страданията,дефектите,греховете,за да може да се изчисти и да премине нагоре.Там горе същностите извън нашия свят не са полово дифинирани.Те са върховни,защото не изпитват страстите на пола.Така ,че кръстът отразява духовното единство интеграция на душата на човека в хоризонтално вертикален аспект необходим за пълната проява на неговия живот като същност.Защото представата ни за живот изобщо не е това,което всъщност тече за нас като същности.Когато духът влиза в човешкото тяло,когато човек се ражда,отгоре идва един малък божи лъч ,който задейства цялата тази система,точно в този момент,когато душата е влязла в готовото тяло духът от върховния принцип слиза,тогава физическото тяло получава своя КРЪСТ .Защото върховната душа на човека ,която е вечна и още по-висшата еманация на зрънцето божественост се материализират долу в материята,там долу вече закован във формите на материята този дух не е свободен.Там трябва да действа с хилядите си изпитания и страдания,за да може да получи поредната глътка спокойствие в междинните фази на прераждането и да се приготви за следващата фаза.Никой не се ражда за радост,щастие и кеф.Ражда се с определена задача.Когато кръста като символ уравновесява физическата материална енергия на човека с емоционалната ,духовна енергия,която той носи от ноумена,от върховния свят. Човека включва в себе си този кръст и на физиологично ниво. Движението на ръцете му е кръстовидно,защото дясното полукълбо управлява лявото и обратно,всичко е на кръст,преплита се в него,затова символизмът на човешкото тяло е урок по символизъм на вселената.

символът на кръста

символът на кръста

По време на молитва при всички древни вери и религии,човекът ,който отправя молитва всъщност се върти в четирите посоки на света.Това е начина чрез който въртейки се по посоката на кръста ,човек ще се свърже чрез елементите,стихиите и всичките им прояви с върховните духове,за да може да препрати своята велика молитва към върховния единен принцип. Това се нарича ОСВЕЩАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО.Когато хората не са имали нужда от храмове  жреци,църкви и съсловия,те са се молели на Вселената директно по този начин,свързвайки се през силата на вселената чрез стихиите,еементите и така до върховната същност.Но това вече е добре забравено,освен че е пазено чрез определени хора,които знаят древните учения и ги пазят в себе си.Символът на това освещаване пак е кръста.Кръстът винаги включва в себе си дуалността,противоположностите,мъжкото и женското,които се срещат заедно,те са се разделили и стремежът е да бъдат събрани.

Идеята е да заставиш чрез силата на съзнанието си мъжката и женската част в себе си да работят в духовен синтез,за да можеш да усетиш духа на вселената.Тоест противоречията мъжко-женско,интелект-емоции,разум-хладно усещане за нещата,мъдрост и любов трябва да бъдат изгладени,уравновесени-така се създава Адепта.По този начин кръста става символ на вечния живот в измерението на този материален свят.

Идеята на кръста е отразена и в зодиакалните знаци.Групирани по четири,зодиакалните съзвездия също образуват три кръста.А осите на тези кръстове са :

Първа Ос- Овен-Везни срещу Рак-Козирог

Втора Ос- Лъв-Водолей срещу Скорпион -Телец

Трета Ос -Стрелец-Близнаци срещу Риби-Дева

Всеки от тези кръстове носи собствено усещане за нещата и в този ред на мисли добрия астролог трябва да познава елементите,стихиите ,останалите науки,да познава науката за числата,да осъзнава тези неща,за да може да каже на човека точно какво му се отразява в този момент.Да не забравяме ,че в древните цивилизации нито един цар не е тръгвал на поход,не е създавал нещо без един посветен астролог,познаващ цялата наука да му каже благосклонни ли са звездите,във вселенски аспект дали моментът е благоприятен.

Никога не питай вселенски модел за глупави неща!Както и никога не моли Бог за материя,пари и жалки работи.Вселенския дух не се пита за глупости от материалния ни свят,а ние сме нон-стоп обсебени от тая идея .Ако един съвременен човек осъзнае,че материалния му свят е пряко отражение на духовното му съществуване в момента ,в който приложи космогонията и добродетелите в себе си като принцип,и започне да живее на принципа- Прави добро!Бог е добро!Бог е в мен ! В този момент ще му се решат всички материални проблеми.

По този начин  кръста символизира и великият принцип на дървото на живота – и тук е връзката му с КАБАЛА. Тоест остта от горе-надолу към земята,препречена с хоризонталната ос на обратното противодействие- това е великият символ на кръста . По този начин дървото на живота представлява връзката на космическата ос- 22 канала и 10 сефироти.По този начин първите отци на църквата много добре са познавали Херметичната Доктрина.Техните произведения са премахнати жестоко до събора 552 г.,когато зачеркват Ориген. И с този момент на махането на Ориген от християнството вече настъпва тъмнината !Премахва се всичко значимо и херметично,остава скрито в езотеричното християнство ,особено в православното езотерично християнтво.Първите отци на християнството са владеели знанията на древните Египетски жреци и Персийските Магове.По тяхно време знанието не е било изгубено,знанията все още са съществували.Александрийската Библиотека е била унищожавана на три пъти. А тези хора- отците на църквата са ползвали това огромно хранилище на знания,така че те са успели да създадат символа на ТЕТРАМОРФА ! Тоест вкарали са вселенския принцип на кръста и на четворката в евангелистите/знака на сфинкса са го вкарали в християнството/ Матей е Телеца, Марко е Лъва,Лука е Човекът,Йоан е Орелът.По този начин сфинкса получава християнско изразяване- тоест вечния принцип на четворното изразяване на света- единния тетрактис.По този начин кръстът е получил вече всякакъв вид космически смисъл,включително и във всички религии.

Носенето на Кръст означава осъзнаване на Херметичната Връзка на човешкото същество с Космоса ! И осъзнаване заедно с това на премеждията ,които създава материята, на страданията ,за да постигнем това знание.Именно затова кръст не трябва да се носи случайно.Тоест човек,който не знае тези неща не трябва да носи кръст ,защото по този начин още повече си блокира неосъзнатото съзнание !Кръстът не е БИЖУ!Ако не вярвате в тази космогония,ако не вярвате в силата на единния вселенски принцип не посягайте към свещени символи !Това е един много добър съвет на древните книги.

Тези ,които са били посвещавани в Елевсинските Мистерии са получавали Кръст ,който са носели или на верига или на връв по време на посвещаването им.През Средновековието идеята за Кръста е пренесен от носителите на тайното познание- братството на Розата и Кръста,Алхимиците,Кабалистите,които са използвали кода на кръста в кода на светлината ,в което латинското изписване на lux всъщност е било изображение на кръст.

Има три вида основни кръстове.

Т образния кръст,който е използван в древните времена,нарича се ТАУ,тази форма е близка до съвременната буква Т,представява хоризонтална права кацнала върху вертикална колона.Някои изследователи предполагат,че този символ произлиза от древните египтяни,от разклонените рога на бик или овен.Понякога този кръст е наричан чук-кръст.Т образният кръст е бил поставян пред устата на кандидата по време на посвещаване в египетските мистерии.Този символ е бил татиуран върху телата на кандидатите в мистериите на северноамериканските индиаци.За кабалистите Т образния кръст е символ на рая,а за питагорейците означава върховния тетрактис.Кадуцеят на Хермес всъщност е стилизирано изобржение на Тау.

Вторият вид кръст е Анкх -това е кръстът на Живота,символа на вечността.Символ в древните мистерии използван от най-древни времена преминал до свети Петър и ключа.Всички египетски богове държат АНКХ в ръцете си- ключ към знанията,ключ към безсмъртието и вечността.В египетските мистерии кандидатът минава през всички видове реални заплахи,като държи в ръката си АНКХ пред който всяка сила на злото отстъпва.Анкх е пазител от злото.С ТОЗИ ЗНАК ЩЕ ПОБЕДИШ !Този кръст е бил пазен по храмовете на Серапис-храмове в долината Сакара ,които са унищожени напълно от  император Теодосий,който унищожава окончателно и Александрийската библиотека.Същият император Теодосий посяга на свещения дъб на Зевс в оракула Додона- пеласгийския култ на Зевс.

Третият вид кръст- Гръцки равнораменен кръст,латински кръст- с удължена долна част ,изместен като центриране.Този вид кръст вече  е свързан с разпятието на Исус,но е абсолютно недоказуемо,от историческите източници,че кръстът използван за разпятието е бил именно такъв.Има множество изображения,на които Исус е разпънат на тау кръст ,има други.Символ на смъртта и саможертвата и смирението и търпимостта ни към всичко ,каквото ни се случва.Кръстът е едновременно символ на Смъртта и Симовол на Живота.
Златният Кръст е символа на Познанието.Сребърният Кръст е символ на пречистването.Кръстът от неблагороден метал е символ на смирението.А дървеният кръст е символ на вдъхновението.

Знанието за Кръста принадлежи на всички народи по света.Има го в древните култури на американските индианци,ацтекската Богиня на дъжда носи кръст в ръката си,толтеките са твърдяли,че техния Бог Келцакуакъл им е дал кръста и ритуала на кръста и затова неговата тояга,скиптър на властта напомня кръста.Кръста е бил високо почитан в другия край на света – при японците и китайците.За питагорейците най-почитаното число е било 10- тетрактиса- то е квинтесенцията на кръста.В китайския и японския писмен език знака за числото 10 затова е кръст .

Будисткото колело на живота е съставено от два кръста наложени един върху друг и техните осем крайни точки все още са запазени в християнството в специално оформения кръст на рицарите тамплиери.Индия е запазила кръста през вековете не само в различни релефи и рисунки,но и в самата си архитектура. Всички свещени храмове на света с малки изключения са във формата на кръст.Кръстовете съществуват в митовете и легендите и архитектурата ,която е запазена на такива древни нации като Халдея,Финикия,Асирия,Египет.

Поне 16 са разпънатите богове- Прометей,Адонис,Аполон,Арес,Бакхус,Буда,Кришна,Хор в Египет,Индра,Иксион,Митра,Озирис,Питагор,Кетцалкуатъл,Семирамида и Юпитер.За всички тях има данни за разпъване.Те са полубогове,полубожествени същности.Прометей е бил разпънат на върха на Кавказ и обречен на вечни мъки само защото посмял да даде огъня на хората.Митра също е бил разпънат на кръст и възкръсва също като Исус на 25 март- позицията на Великден,на Пасхата е пролетното равноденствие.При Буда митовете за разпъването на кръста трябва да бъдат възприемани повече в алегоричен стил.

Много малко хора знаят,че се говори ,че Буда е разпънат,не са големи изворите за това,смята се че символичната препратка към смърт на дърво,която е типична за участта на полубоговете,покровители на човечеството е достатъчна да докаже универсалния характер на легендите за разпъването на кръст.Източно индийският еквивалент на Христос е безсмъртния Кришна,който е бил божествено вдъхновение на човечеството подобно на Исус и също е бил разпънат от враговете си.

Цялата лекция може да слушате тук :

Как формата на вашето лице разкрива вашата личност ?

Тайната на женския магнетизъм

Средството ,което премахва мързела- Тайната на Древните Магове и Джедаи

Сливане на Времевите Линии и Промяна на Вероятностите

Богът на Българите преди Приемането на Християнството е бил Баал

Българите синове на Боговете

Тайната на Седемте Покления в Рода

Природна рецепта за болки в ставите на ръцете


Spread the love

You may also like...