Езикът На Симоволите в Окултните Науки,Четирите Приниципи на Окултните Науки

Spread the love

Езикът на Симоволите в Окултизма- Лекция на Мария Арабаджиева

Херметичната мисъл и окултната велика система може да бъде разбрана през четирите големи окултни науки Алхимия,Кабала,Астрология и Магия.Петата велика наука е почти изцяло свързана с езика на космогонията,това е науката за числата- аритмософия,тоест мъдростта на числата или както я наричат големите изследователи „числата богове“,който участват във всичко,защото са изражение на нещо ясно.Вселената е разум и тя не може да реагира по друг начин освен чрез силата на геометрията ,логиката и числата.Основните идеи на Космогонията на света се предават през тези четири науки пак по смисъла и символиката на четворността.А в тази четворност винаги има три измерения и три нива.Според мнението на множество изледователи и коментатори тези четири науки ,наричани херметични науки,всъщност са различни подразделения на влиянието на херметичната философия като система на конструкция на Космоса и сами по себе си заедно представляват единна система за психологично изучаване на човека в представите на микрокосмоса,в неговите многообразни отношения към света на ноумена,бог и световете и света на феномена.Светът на ноумена с термин въведен някога от Платон пресъздава невидимия свят .Това е цялата огромна Вселена,която ние никак не можем да разберем,защото нашите възможности за виждане се ограничават до видимия свят.Древните жреци на Египет и Персия са извели постулатите,че невидимия свят може да бъде разбран чрез изучаване на видимия и те имат ясна връзка помежду си,за да може човешкото познание/ограничено във формите на материята/ да ги осъзнае.Но този вид науки,открехват съзнанието на човек,по простата причина ,че в нас 2/3  е божествена субстанция- вечната душа и духа на Вселената,1/3 е чисто материалната.Така ,че е кощунство съвременните хора да свеждат себе си само до материални величини,каквото се случва масово днес.

Езикът На Симоволите в Окултните Науки,Четирите Приниципи на Окултните Науки

Езикът На Симоволите в Окултните Науки,Четирите Приниципи на Окултните Науки

Тези четири науки някога са били масово изучавани.Това някога се свежда до времената на брамините в Индия.Много по-рано е било начин на живот – във времената на протомаговете на Персия,още преди Зороастър.Така се е обучавало и в Египет.Нямало е забрана да отидеш до вратата на храма и да кажеш :“Моля да бъда посветен в тези мистерии“.Всеки е бил приеман,но според способностите му е бил обучаван до където може.В по-късните времена тези знания започват да бъдат преследвани.В 3-4 век ранното християнство  е било силно езотерично,но след Никейския събор и след съборите от 6 век,християнството започва да преследва окултната мисъл,тогава става реформата на библията,изваждат множество книги оттам.На първо място „Книга на Енох“- има три книги на Енох ,но една е много важна за нас ,пази се в екземпляр от 10 век ,наречен Славянската Книга на Енох,ръкописите са намерени от 10 век в България,Сърбия и се смята ,че това е Богомилската Книга на Енох.И точно тази книга на Енох описва Космогонията и контактите с Нефилимите.Когато настъпват тъмните времена тези четири херметични науки са обявени за магии,ереси,опасности,появява се идеята за страх от тях и знаещите тези науки ги скриват.И те самите стават скрити,тайни общества и още повече прикриват тайното си знание в символи и алегории.Най-кодираните книги от тези науки всъщност са книгите на алхимиците.Достигналите до нас трактати по алхимия се съхраняват в големите световни библиотеки.Цялото знание е било прикрито със символи . И тези символи еднакво важели за алхимията,астрологията ,кабалата и магията.При това алхимиците започнали да обявяват за цел на алхимията добиването на злато и търсенето на еликсира за вечен живот.

Астрологията и Кабалата са минали в сферата на гадаенето- посветените са скрили космогеничната същност на тези науки,същественото откриване на връзката Бог-Хора,а Магията са я вкарали в схемата на най-тъмната и същност-контакт с духовете и т.н Когато един истински Алхимик говорел за търсенето на злато,той всъщност е имал нещо съвсем различно предвид- влязъл е в сила един символичен кодиран език на тези общности.И алхимикът като е говорел за злато всъщност е имал предвид търсенето на златото в душата на човека,за истинската субстанция,а когато е говорел за еликсира на безсмъртието всъщност е подразбирал търсенето на път за спасение на душата от огромния цикъл прераждания,на които е подложена като вид страдание докато се пречисти и извиси до върховната същност на единния принцип на вселената. В този случай алхимиците наричали злато това,което в евангелието,било кодирано като Царство Небесно.Това е алегория,която обикновените хора трудно са проумявали.Точно такава алегория е ад и рай .Те са влезли като вид архетипни образи,които прикриват много по-дълбоки същности.В будизма това е станало нирвана- същото пречистване на душата ,изтегляне към висшите същности на върховния принцип на вселената- може да го наричате както искате,ако някой го дразни името Бог,може да казва единни,ненаименования,великия и т.н, това е той- върховния единен принцип!

Тогава един истински астролог,говорейки за съзвездията и планетите всъщност е мислел за съзвездията и планетите в душата на човека.Говорел е за духовната им същност.И елементите трябва да бъдат разглеждани като духовна същност,а не като този огън ,който виждаме ,или тази вода ,която усещаме.Това е въпрос на развитие на дясното полукълбо – развитие на интуицията и сетивността.Когато говори истински астролог той има предвид изчистването и свойството на човешката душа да се свърже с Бога чрез силата на духовните същности на планетите,които съществуват във Вселената.

Науката Кабала е древна колкото света,това е велика традиция и не се базира до Мойсей и евреите ,а е много по-древна и представлява същинската идея и наука на връзката на човека с БОГ.Това е древна традиция. И когато един истински кабалист е говорел за името на Бога ,той всъщност е търсел това име в душата на човека,същността му е дума за четирите звука на свещените древни азбуки,до първата най-древна,които задействат вибрациите през сферите на Вселената и единствения начин да можеш да се свържеш с върховния единен принцип.Това е Кабалата.

Магията е наука,която дава възможност да се осъзнаеш като велика духовна същност,част от вселенския принцип със силата на четирите стихийни създания,тоест тези,които обитават астралния свят до нас- т.н. елементалиите.Това е магията- да можеш да използваш силата на стихийните духове и да изпратиш посланието си чрез тях нагоре през сферите до единния Бог.

Езикът На Симоволите в Окултните Науки,Четирите Приниципи на Окултните Науки

Езикът На Симоволите в Окултните Науки,Четирите Приниципи на Окултните Науки

Хората ползват тези науки в профанския аспект- най-долния – триизмерния аспект на материалното ниво ,а духовния и божествения аспект те не го разбират.А всъщност това са велики системи.В този смисъл,когато един истински МАГ – владеещ мъдростта е говорел за подчиняването на духовете,тези елементални стихийни духове на волята на човека,той е искал по този начин да изрази подчинение на Аза на човека и на неговата проява Егото,подчинение на страстите и желанията му,които са страданията в поредното му прераждане на единния принцип на Вселената – тоест Пречистване.Това е било идеята- съвсем различна. И всичко това е било така,защото Кабала,Алхимия ,Астрология и Магия са паралелните системи на метафизичното разбиране на законите на Вселената и на херметичната наука.

Истинската същност на традицията ,която се предава през времената – КАБАЛА- означава ТРАДИЦИЯ/наследство и знание/.Това е истинската му същност на това име- означава това ,което можеш да приемеш !Праща ти се,предава ти се ,дава ти се.Това е традицията.И в този смисъл Кабалата не е начин за запазване на религиозни култове и не  може да принадлежи на конкретни общности.Тя е наука за всеки,който осъзнае себе си. В този смисъл е предаване на знанията от векове във векове. Ние трябва да разберем ,че трябва да мислим метафизично за себе си.Нашата велика същност е душата,която е част от Вселената. Това е начин на мислене абсолютно нетипичен за съвременните хора.Това е една от причините съвременните хора да не знаят какво им се случва,да не знаят на кой свят се намират ,защото материята в която са вкарани не им е присъща.

Човешкото същество е триединно- има Дух,Душа и Тяло и не може да се обясни живота му само през материалните физически обяснения на света на феномена. Затова човечеството има нужда спешно да получи древните знания за света на ноумена ,за да може да осъзнае за какво става дума и за да намери спокойствие. За да я няма тази паника,стрес,негативизъм.

И тези автентични наследства и съкровища ,познания за тези древни знания в момента изглеждат изчезнали,много объркани,а хората изглеждат заспали и невежи.Ако сега ни погледне някой с очите на Персийските Магове ще се чуди какво се е случило. И това знание ,тези автентични наследства и съкровища изразявани през всичките тези векове от тези хора наречени магове-мъдреци-знаещи нямат никаква връзка с буквалната същност на нещата,такава ,каквато ни е втълпявана от училищата в последния век и половина.Нито пък има нещо общо със закостенялата материалистическа концепция,която предполага един инфантилен начин на мислене.Живеем в матрици,които някои успяват да избутат от живота си,но с огромни страдания.Само хора преживяли трагичен срив в живота си,изведнъж осъзнават,че това което живеят не е това ,което е !Съвременното западно образование е създадено,за да възвеличава егото.Великата легенда за Свещения Граал е конструкцията, АЗА,която е триединна  и е напълнена с его.Цялата идея на човешкото същество е да опразва егото.Защо? Ами много просто заради вселенския физичен закон- като опразниш чашата ще влезе и ще я напълни космическата сила.А ние правим точно обратното,начина ни на живот е мултиплициране на егото и вече сме се превърнали в едни преливащи от его чаши.За да се постави край на това затворничество на човешкото същество,което значи затворничество на интелекта му,на върховната му същност традицията идва на помощ като пратеник,като посредник между върховният единен принцип чрез хилядите същности,които по някакъв начин са наречени ангели,архангели,но това са върховни същности,които обитават тия пространства като в различни случаи приемат формите на аритметичен и геометричен код или азбучна система.Това са кодови системи на разума,които през тези четири науки,през три от четири известни системи на расите стигат до начина при който човека би могъл ако не е попаднал в храм на магове сам да се опита да се оправи.И след като е наясно с тези четири големи науки,познава донякъде философията на великите числа богове тези системи се наричат руническата система на руните на хексаграмите и на арканите.Това са мисловни велики системи,които могат да въздействат на човешкото съзнание да намери пътя, да се освободи от матрицата ,да излезе от кутията.Трябва да се разбере,че тези четири науки- Алхимия,Астрология,Магия и Кабала и системите на трите ключа  са системи на вселенски модели.Всички те са създадени като средства за изява на самия Космос.Бог е добро,защото твори и създава и ако спре става зло.Това същото се отнася и за хората.Ако се чувствате зле трябва да творите и да създавате без да спирате секунда. В тези системи познанието за Космогонията не в този рационален смисъл,в който днес говорим за него,а чрез възприемането ,че животът и самите ние сме това познание.Прераждането на това познание и идентифицирането ни с Вселената/в смисъл ,че всеки от нас е микрокосмос в този огромен макрокосмос/ са предварителните стъпки за проумяването на онова,което е отвъд феноменалния ни свят.Това единодушно ни внушават тези древни науки,когато проникнем в същността им.Всичко това дава да се разбере,че човешкия произход е нещо,което идва от върховните сфери и е организирана система.И между тези два свята на ноумена и на феномена има стълба,която да направи така ,че общуването между двата свята да стане възможно.Ето откъде се появява великият символ на СТЪЛБАТА в християнството на Яков,но тя присъства като символ във всички религиозни системи и изразява тази връзка на човека паднал в долния материален свят с горните светове.Там където пристъпите храм на някоя религия или храм на тайни общества задължително ще видите алегорията на стълбата .Защото тя за тези ,които знаят ,означава ,че ти си на мястото,където с отваряне на съзнанието си ще постигнеш състоянието да се свържеш с невидимия свят.Ние сме обградени от стената на нашите представи и не можем да видим през нея истинския свят във Вселената.Точно тези науки- Алхимия,Астрология,Магия и Кабала всъщност са средството през което съзнанието ни може да се разтвори и да видите света на ноумена.В този смисъл четирите големи науки стават четирите основи на херметичното окултно познание. Най-отгоре над всичко са свещените числа- Богове .Те са интуитивната връзка с Вселената,защото Вселената е разумна.Не е мисловна- Тя е разумна,тя е Разум – Върховен Интелект ! Затова тя може да ти говори само с вибрациите и смисъла на числата Богове!След което КАБАЛА- тя пресъздава четирите свещени вибрации на четирите първи букви на свещените азбуки,които всъщност са метода,чрез който човешкото същество може да усети вибрацията на Вселените нагоре.

Какво е Алхимията ? Четирите първични начала от които тя действа това се четирите стихии- елемента- огъня,въздуха,водата и земята,чийто символичен смисъл се преплита с четирите свещени букви на четирите свещени азбуки – тоест Кабалата.Една с друга тези науки влизат във взаимовръзки.

Астрологията също има четири измерения– това са четирите посоки на света- изток,юг,запад и север.които на свой ред са използвани за обозначаване на части от тялото- защото човешкото тяло също е голям символ и тя също се свързва с четирите елемента и четирите свещени звука.

Магията като върховен модел на система съответства на четирите стихийни духове – саламандри,ундини,силфи и гноми.Това са духовете на огъня ,водата ,въздуха и земята.Всичко това пресъздава една алегорична картина на математическата геометрична съставна химична физическа същност на вселената. И това нещо влиза в образите на големите символи. Сфинксът е единия символ на четирите науки,той е истинския синтез на тези 4 по 4 неща,които свързват науките. Апокалипсиса -свещената книга има 22 глави- 22 са Големите Арканите на Таро,които дават космогонията и връзката на човека с Космоса  и там в Апокалипсиса има 4 конника,които точно пресъздават тази символика.И най накрая го имате в прочутия Тетраморф, тоест в Евангелията ,където е казано кои от свещените евангелисти пресъздават кой елемент и това нещо е част от християнството.Имате го в исляма,ще го намерите и в будизма,ще го намерите навсякъде.Една и съща система на мислене,която всъщност пресъздава идеята,че науката и вярата на човечеството е една !Не са различни.Всичко е единно и не може да бъде другояче,защото го е създала единната космогония на вселената.Древните жреци на Египет са знаели за върховната причина на съществуване – Бог и нейната същност и затова върху храмовете на Изида /Изида на древния символичен език означава знание/ е имало мистични надписи:“АЗ съм това ,което съм,това което съм била и това ,което ще бъда.Затова никой смъртен няма да повдигне моя воал !“Докато хората от народа са се възхищавали на тоя надпис/те са олицетворение на най-ниското ниво на познанието-профанското,не разбирайки за какво става дума- че това е магическа формула/маговете ,затворени в храмовете са се опитали през тая формула и през още едни образи- символи-геометрия да предадат познанието за върховния принцип на конструкцията на вселената и влиянието и върху човека. И какво са кодирали и къде са го кодирали? Тъй като върховното същество/или върховния единен принцип/ е това,което е- в него се състои живота!В живота е разума,интелигентността.Законите на живота са вселенски,универсални и те представляват законите на вселенския разум,Богът е всъщност върховното могъщество,който е уравновесен с вечно активната интелигентност и разум.Чрез абсолютната мъдрост ,чрез безкрайната любов и чрез абсолютната справедливост се разпростират върху красотата на света ,която се проявява във всички области и фази на живота ,за да царува седмия принцип вечно/осмия принцип/ върху създанията на вселенския разум.И това се изобразява и мултиплицира до безкрайност чрез един графичен образ- кръгът на Сътворението или Кръгът на Розата и Кръста.

дин графичен образ- кръгът на Сътворението или Кръгът на Розата и Кръста.

дин графичен образ- кръгът на Сътворението или Кръгът на Розата и Кръста

Това е един кръг ,в него е вместен един кръст.Тази дефиниция на основната причина на съществуването,защото Бог е върховната причина е единствената ,която може да даде частично обяснение за процеса на космогонията и която маговете са решили някак си да я предадат на хората и са я предали чрез скрити кодови системи на множество науки- през Астрология,Алхимия,Магия ,Кабала,През Аркани,Руни и Хексаграми.Тази велика мъдрост така е предадена,за да могат хората да имат сянката за това знание,а когато дойде моментът да развият съзнанието си да го имат пред себе си.Най-големият от всички Магове- Хермес-ТОТ или Хермес Трисмегист избрал символа на розата,защото това цвете е имало кръгла форма,напомняло е сферата на великия знак,освен това е имала нежен аромат,който е съответствал на идеята за откровението на живота.Розата всъщност е този кръг- тази розета я има и на катедралите.В розата е вместен кръст,който представлява пресечката под прав ъгъл на две линии,които се простират безкрайно далеч във времето.Те се простират така във времето ,но в тройното измерение,което ние усещаме – височина,широчина,дълбочина.Когато се отворят другите нива/полета на вселената/тогава ще могат да се простират и в тях,но ние нямаме нито теоретично,нито практично познание какво се случва ,когато се отварят тези нива.

Този символ на кръста е бил винаги златен,защото златото е символ на светлината и чистотата.И оттам кръста с окръжността/розата / е получил названието “ Розата и Кръста“,тоест Сферата на Безкрайността – това означава Розата и Кръста .Знанието и Космогонията за безкрайността.Смятало се е ,че тази сфера е навсякъде- тя е сфера,но може да се простира навсякъде.Точката на кръста в средата – тя е също навсякъде.На нас това вече ни е трудно да го осъзнаем -тоест безкрайната всеобемност на тази вселена,която ние не можем да си представим с нашите обикновени представи.И на края на този кръст са поставени четири букви.Тези букви пресъздават един древен символ на четириизмерността,но всъщност са инри.На главата на Исус е била сложена табелка и се смята ,че инри е значело юдейския Цар.Но това значи нещо много повече.На старите древни езици И- /ямин/ означава сътворителния действащ принцип,И е манифестация и проява на силата и мощта на сътворението на Вселената.Втория Н-/наин/ символизира пасивния принцип,този който е матрица ,майка,утроба на формите и той облича всички субстанции- това е пасивния,женския принцип.Третото Р /ирон/символизира вечната трансформация на начина на живот във вселената.Четвъртото И/ямин/ симоволизира отново със завръщане ,че сътворителния действащ активен принцип,който непрекъснато се проявява ще се проявява нон стоп и нон стоп в живота и изразява проявата на сътворителната сила на вселената.Тези четири Йерограми- защото те стъпват на най-древния йерографически жречески език – свещения език всъщност изразяват идеята за божествената единност. В случая го разбирайте вселенската единност.Тяхната еволюция ще бъде циклична,защото се казва инринринринринри….-разбирате ли?Тя е циклична ,вечно повтаряща се,същото като вълната на живота.Това означава вечният ,непрекъснат подтик на Вселената за движение и за сътворение,което ще се повтаря винаги.Същата идея е представена чрез числата Богове,като те изразяват по този начин нещата – 1 е духът на сътворението, 2 е материята,3- връзката на духа с материята,4 означава сътворената форма. При 4 всичко влиза долу в материята и е ограничено.Навързването на числата по тази логика на мислене 1+2+3+4= 10 .Десет е тетрактиса на Питагор ,но тук има много по-древно име- това е квинтесенцията на Розата и Кръста.

Сега изяснихте ли си защо има Древен орден от знаещи,които предават знанието и се наричат Ордена на Изтока на Розата и Кръста ,те пресъздават знанието за древната космогония- това са пазителите на деветте нива на знанието проявени чрез числата.И те са девет избранници ,които пазят знанието,за да може хората,когато се осъзнаят винаги да имат достъп до това знание.

Свещеното Колело на Розата и Кръста има вътре подколела вътре,какво означават те ?

Едно е короната на върховното могъщество,символизираща божествената същност на вселената.И през йерархиите на Серафимите стига до първите небеса по-долу като по този начин въздействат надолу в световете.

Вторият Кръг е Короната на Вечно Активният Разум,който символизира божествената същност чрез йерархиите на Херувимите върху небесата със звездите,които изразяват идеите ,които трябва да се претворят надолу във формите.

Третият кръг е Короната на Абсолютната Мъдрост.Тя символизира божествената същност през йерархиите на други нива на троновете надолу към  небето на Сатурн ,което е управлявано от гения Орифиел.Гении са всъщност древните Архангели.

Четвъртият кръг е квинтесенцията на безкрайната любов. И той символизира божетвената същност,която повлиява чрез йерархиите на така наречените доминиращи духове върху небето на Юпитер,което е управлявано от гения Захариел. И служи за успокоение на душите на хората.

Петият е Короната на Абсолютната Справедливост,който символизира божествената същност влияеща чрез йерархиите на Архангелите на могъществото върху небето на Марс,което е ръководено от гения Самаел и действа върху страстите на хората.

Шестият е Короната на Върховната Доброта,символизираща божествената същност чрез йерархиите на добродетелите върху хоризонта на Слънцето,което е ръководено от гения Михаил.

Седмия Кръг е Короната на Управлението.Той символизира божествената същност влияеща чрез йерархиите на принципите върху небето на Венера ,ръководено от гения Анаел,който всъщност отговаря за хармониите в растителния свят.

Осмият Кръг е Короната на Вечността.Символизира божествената същност,която влияе чрез йерархиите на архангелите,които влияят върху нивото на Меркурий е са ръководени от гения Рафаил ,който отговаря за развитието на животинския свят.

Деветият Кръг е Короната на Универсалната Плодовитост.Символизира божествената същност,която влияе през йерархиите на ангелите върху нивото  на Луната,ръководена от гения Гавраил,който отговаря за създаването и развитието на човешките същества.

Десетият Кръг Големият Общ кръг отговаря за самата Земя.Символизира божествената същност,която по този начин контактува с хората на земята в материалния  план чрез СИЛАТА НА СЪЗНАНИЕТО  и системите на религиите и вярванията.

Седемте върховни гения всъщност са Планетите – Сатурн,Юпитер,Марс,Слънцето,Венера,Меркурий ,Луна.Това са действащите прояви чрез които вселенската интелигентност – РАЗУМ отразява своето влияние върху хората и всичко сътворено във вселената.Това са седем принципа.Те свързват същностите ,които са сътворени и човека със законите,които са непроменливи от съществуването на вселената и се наричат божествен ред.И те са системите,които религулират хармонията на осъзнаване на света.

Под тези седем гения се намират 36 интелиегентни същности,които участват в нещо изключително важно: чрез силата на планетите те задействат процеса на живота,тези същности/някои ги наричат духове/ са с по-нисш ранг и статут от Върховните СЕДЕМ,силата им е по-малка,известни са като ДЕКАНИ отговаят по 10  по 3 за нещата и се наричат ЗОДИАК и са свързани изцяло със Слънцето.Под тях се намират 360 такива интелигентни същности,които участват по реда си в 360 градуса на кръга на Слънцето и обиколката му по еклиптиката на Земята.Известно е името на Деветте върховни Гении,Познато е името на 36 по-нисши Декани,на 360 не се знае името,но те всички са отразени в т.н. календар от Тива на египетските жреци.

Десетият кръг се нарича и Кръгът на Маговете на Розата и Кръста.Съответства на Естествения свят и той дава ред на 78 символични Ложи./начини на изразяване/,които имат свой собствен ключ.Тези 78 символични системи са системата на Арканите. И те са изразени на тройствен ред- Божествен,Сакрален и Профански.Макс Хендел е знаел това понеже е бил розенкронцер и е бил наясно с метафизиката на розенцерите и е бил наясно,че всичко това е почерпено от много по-древни знания и е кодирано в системи като Аркани и преъздава великата конструкция на космогонията на вселената,съчетани с добродетелите,които са моралния механизъм на задействане на законите на Вселената,защото Бог е добро.

Цялата лекция може да гледате в следващото видео :

Как формата на вашето лице разкрива вашата личност ?

Тайната на женския магнетизъм

Средството ,което премахва мързела- Тайната на Древните Магове и Джедаи

Сливане на Времевите Линии и Промяна на Вероятностите

Богът на Българите преди Приемането на Християнството е бил Баал

Българите синове на Боговете

Тайната на Седемте Покления в Рода


Spread the love

You may also like...

3 Responses

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.