Светият Граал -Разкритие на Тайните.Физическо Безсмъртие и Вечна Младост

Spread the love

Колоб – духовното слънце на Бога или Божия престол, първият източник и център на всички проявени и еманирани. Колоб – Силата на любовта, Силата на слънцето – един източник. Колоб – пулса на вселените на Хавона – Орвонтон – Небадон . Колоб – Любов-Създател, Първата причина – Духът на Вселената. Колоб – Отец – Майка – Бог единствен – Създател Създател – Любов, Светлина, Сила, Свети Дух на Шекина , Вечност – Сега. От Колоба до планетата Земя, 12 милиарда светлинни години, по човешки стандарти. Колоб е изгубеният Рай и Божият Трон.

Йерархията на Слънцето на Вселената пред нас: Колоб – Алва – Антарес – Алсион – Рапор

Приказката за Светия Граал – 1

„Има много поетични работи за Светия Граал. Най-сериозните учени и изследователи бяха ангажирани с тази мистерия. И въпреки че много от тези произведения имат висока морална стойност, те все пак грешат с един голям недостатък; те отразяват земното понятие за това творение, изглед, насочен от земните нагоре, а най-важното е, че низходящият светлинен лъч на върха – който може да донесе облекчение, отсъства. Всичко, което се втурва от дъното нагоре, дори и при максимална способност за разбиране, е принудено да спре на границата на материала. В повечето случаи, дори и при най-благоприятните предпоставки, може да се премине само половината от пътя. Но колко далеч оттук до истинското познание за Светия Граал!“

Абд-RU-шин

„Светият Граал е дарът на безценната частица на Бога, която е във всеки човек.“

Крион

Защо такова противоречие? Представите и концепциите на светилището са еднакви в едно – посланието на Граала е в способността му да даде спасение. Това древно знание отново се дава тук, в Сибир, за цялото човечество на планетата. Всички ние сме суверенна искра на Божествеността и търсим Същността-Истината или зърното на живота, начина да намерим здраве и безсмъртие, за да разберем: защо наистина живеем, как можем да се възползваме от света и как да променим всичко. И тогава осъзнаваме ,че тук има – хаос, омраза, зло, политически бардак и бъркотия.

И искаме много, искаме разбиране, справедливост, любов, истина. И когато ни се дадат възможни варианти, методи, техники или опции, отчаяно започваме да хулим дарителите на знанието, без да искаме да разберем дълбочината и многомерността на това. Наричаме Знанието за висшата еволюция – шарлатанизъм,сектанство ,а мислите за него глупости.

Така че искаме да знаем отговорите за отвъдното, за тази страна на завесата, за Космоса, за Върховния, за нашата естествена божественост и Възнесението или не искаме ? Отговорете си. И не забравяйте, че не съществуват случайности!

Знанията не се появяват и не изчезват, те не изчезват – те винаги са , но всеки от нас има различна степен на приемане и обхват на знанието. А онези, които не разбират информацията по-долу, просто не са израстнали, защото това е много духовно познание.

Светият Граал -Разкритие на Тайните.Физическо Безсмъртие и Вечна Младост

Светият Граал -Разкритие на Тайните.Физическо Безсмъртие и Вечна Младост

**********

Човек не може да притежава Граала, този Свещен Граал притежава човек, дава се на онзи, който е чист в сърцето,  явява се само пред онзи, който е свят. Светият Граал е символ на власт над земната си природа, а не власт над света.

Граалът принадлежи на вечното същество – Дървото на Живота и  се дава ,за да помогне на човечеството в ръцете на онези, които са се очистили напълно и са се доближили до Източника, станали са Творец и творческа сила, Диригент и Изпълнител на Божествената воля на Колоб- Великото Духовно Централно Слънце.

Достоен ли си за  лъчите на Дървото на Живота, които насочват огнени скрижали към теб? Светият Граал е Чашата, от която Исус пиеше по време на Тайната вечеря.

Но в действителност – Светият Граал не е Свещен Граал-Чаша или Потир, а нещо друго, той е материалният символ на Върховния Огън като връзка с Твореца-Източник на вечен живот./ да си спомним ,че древните българи са били „МАГИ- ОГНЕПОКЛОННИЦИ“/

Е. Рьорих говори за египетския произход на Граала и възрастта от 12 000 години, а от друга страна, намеква за камъка от Орион (кристала на Урим-Тумим ), който стои зад всеки член на Общността на Братството на Светлината , т.е. този камък е този най-свещен кристал на Урим-Тумим или Печатът на Мелхиседек, което е семето на бог в хипофизната област на всеки човек. И само самият човек може да го активира чрез ориентацията си към висшето развитие.

*********

Светият Граал -Разкритие на Тайните.Физическо Безсмъртие и Вечна Младост

Светият Граал -Разкритие на Тайните.Физическо Безсмъртие и Вечна Младост

И под Свещения Граал разбираме ,че това определено не е Чашата, която Божият Син е използвал при последното си ядене със Своите ученици, когато Мисията Му свършила, и в която Кръвта Му след това изтече от Кръста. Тази купа е Святото напомняне за Върховната мисия на Спасението от Божия Син; но това не е Светият Граал, който поетите в своите легенди почитат. Тези поетични творения не бяха разбрани от човечеството.

Абд-RU-шин

Синът ми, беше замислен така, че тялото му да съществува вечно.

Нийл Доналд Уолш

Централното духовно слънце е Колобът, от който идва всичко – подхранването и подхранването на всичко, което е Атма, е този, чийто лъч сте, кой сте вие: светът, стъблото на тревата, амебата, човешкото същество или Бог. Атма вижда, чува, чувства чрез всички неща и има точки на контакт: в космоса – със сияйни лица, слънца и в тялото на материята – с ядрени клетки, ДНК-РНК.

Станца 2, Слока 1, Ръкопис Дзиан

Приказката за Светия Граал-2

Светият Граал не трябва да се търси на земята,този източник на живот е високo над СЪТВОРЕНИЕТО

Абд-RU-шин

Светият Граал е дарът на безценната частица на Бога, която е във всеки човек.

Крион

Има безкраен брой версии, какво все още е Граалът и каква е неговата тайна. Светият Граал е добре известен на всички хора, запознати с християнската култура. Това изображение, символизиращо някаква възвишена и недостижима цел, влезе в ежедневната реч и ежедневния символизъм, легендите за него се вкореняват в съвременния живот толкова твърдо, колкото в древни времена. Светият Граал е свещена чаша – символ на Божията сила на Земята.

Общият знаменател трябва да бъде без съмнение. Според Мазарот, това е просто Зодиакът, в неговата божественост, т.е. кристалната база, като семето на кристала Урим-Тумим в човека, семето на Бога. А кристалът все още може да се нарече камък: “ камъкът Алатир “ – това е кристалното семе на Урим-Тумим или „Звездата на Давид“: 12-терминалния кристал в хипофизната област, имената са измислени заради раздялата и загубата на значение: звездата на Ертсгам в Копта , Дауд сред арабите, знак Възнесение сред съвременните езотеристи  , звездата на Велес сред езичниците. И очевидно това е: „Бен Бенел – Алатр – Цинтамани “ – се смята, че това е кристал от Орион, но именно те  орионците са боготворците Елохим , които дават информация на земята за Урим-Тумим . Човек се нуждае от всяка храна и Духът до известна степен получава храна за човека, за пълнотата на Духа на човека, за прозрение.

Святият Дух на Шекина е навсякъде , но именно в човека той се намира в определено  количество според името или размера на самия човек,  точно през кристала на Урим-Тумим . Ако Светият Граал е над Сътворението, то това е самия Зодиак, т.е. Мазарот , но ако главният е над Граала, то е като граалния кристал на Урим-Тумими в областта на хипофизата или Божието семе. Заключение е .че  Слънцето е кристал и Голямото духовно централно слънце също е кристал – КОЛОБ.

/Задкулисието е разделило всичко  и ни поднася въпроси,ние се опитваме да намерим отговорите,но животът ни не стига и всичко започва отначало./

Тъй като това е Граалът, който дава вечна младост и изцеление на всички болести, което е физическото безсмъртие, заключението се подразбира: това е кристалът на Урим-Тумим заедно с Мазарот или Дървото на Живота и е Светият Граал. Разделянето на тези понятия надолу и нагоре, материализацията им чрез интелект доведе човечеството до забвение и смърт. Достатъчно е само да си представите този Свещен Граал схематично като поток от Светлина, идващ от Мазарот на планетата Земя и разпространяващ се върху много хора, докато е бил тук на територията на Земята .

Според наблюденията и заключенията: нашето слънце РАПОР е огромен кристал, Централното слънце на космоса е КОЛОБ, също кристал, но 10 пъти по-голям от нашия и 1000 пъти по-мощен. Нашата човешка кръв също е кристал, подобно на бялата сперма на мъжете ,която също се явява течен кристал.

Кристалът на космоса по същността на неговата структура не е материален кристал   като диамант или силиций, не. Казват, че нашите мисли са материални  – примерно така е и с кристалите, друга степен на измерване на материята. Египтяните се поклониха на нашето слънце на РА, точно като на Бог: вероятно те са имали някакво знание . Чрез RA те почитаха оригиналния източник на Вселената Колоба, очевидно подсъзнателно, интуитивно, знаейки връзката между слънцата или наистина са имали Знанието за висшето развитие . Тук „на“ или „в“ Колоб живеят всички архангели , знаем и познаваме само някои,а около 220 са  в постоянен контакт при работата ни с Давидовата звезда. /бележка на редактора: ДАЛИ СЕ РАБОТИ С ДАВИДОВАТА ЗВЕЗДА ИЛИ СЪС СЕДМОЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА НА МАГА- РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА?Да си припомним ,че древните български жреци,които са я ползвали в магически ритуали са се наричали КОЛОБРИ- край на бележката/Те съставят структурата на Бог ( не искам да обиждам вярващите, това е моето, чисто моята истина ). Всички те, като венчелистчетата на маргаритка, съставят това просто и красиво цвете, но центърът на маргарита е Колоб ( приблизително колкото мога, обяснявам ), и ето Бог е във всичко, дори в  цветята проявява и подбужда своята структура.

Времето за бързо връщане към Земята и кратък живот е изтекло. И за вас вече няма причина да продължите този цикъл. Чувате ли? Няма причини. Достигнахте края на този график от 2003 г. насам.

Крион

Пчелният мед също е кристал, поради което е полезен като спермата или кръв ( при кръвопреливане на сериозно болен човек), но те са кристали с различна степен на проявление. Семето на Бога е в човека в главата. Какво е спермата? Същото семе и това е семето на Бога! Когато това семе на Бога в човека расте или разчупва лъжата на Матрицата, като трева или дърво през асфалт, семето-кристал се оформя в цялата му слава, Урим-Тумим или знака на Възнесението. И собствениците на този кристал, философският камък, ще бъдат прибрани от НЛО по време на обръщането на полярността, ако самите те са съгласни, разбира се, този безценен философски камък, дарява вечен живот не само в дух, но и в плът.Именно този философски камък е бил издирван от човечеството,но то разбира всичко буквално и снижава всичко до глупав анализ на разума.

И така „в“ или „в“ Великото духовно централно СЛЪНЦЕ живеят управителите и създателите на вселената. Архангелите на трите камари: Камара на Исус, Камара на Метатрон и Камара на Менматрат (няма 6-та камара, това е само за интелектуалното човечество). Както всички знаем, Исус е дясната ръка на Бога, Метатронът е Божията левица, а Менмарат е Сърцето на Бога или Камарата на поколенията на човечеството.

И именно Метатрон,  създаде електрона, което очевидно ще ви доведе до идеята .че той именно е създателя на материалния свят като важна информация извън догмите на религиите и тяхните църковни лъжи . Не съществува БОГ като личност.

Беше казано: „Вие сте богове“. Освен това: „Аз съм в Отца и Отец е в Мен . „

„Не тук, и не там, не някъде и на някакво място, а в човека се крие това, което хората наричат ​​Бог ! Бог и Божието царство са вътре в човека.“ Бог е в човека, а не в далечна звезда; Божествените качества на Бога се намират вътре в човека и човек може  да разкрива силата и степента им безкрайно и самият да той да стане носител на качествата, приписвани на БОГА, които той в своето невежество си представя под формата на нещо извън себе си, намиращо се някъде в Космоса.

Всички качества на Божеството: всезнание, всемогъщество,  т.н. човек може безусловно да ги развива без ограничения в себе си безкрайно да утвърждава Божието лице, което е в него и освен него няма други богове. Защото човекът е бог, който все още не е познал Тайната на същността си. Но Той, е казал на хората „вие сте богове“ –  Той посочи пътя.Всеки има Бог в себе си и всеки по свой начин служи: кой е мъдър и кой е невеж и неразумен. Следователно, има толкова много богове и толкова невежество, и досега хората все още са далеч от постигането на всезнание, всемогъщество, вездесъщност и всички други качества на духа, скрити в човека и приписвани на някакъв антропоморфен бог или изобщо отричани. Формулата „Вие сте богове“ е основата, която олицетворява същността и смисъла на човешката еволюция по пътя на нейното безкрайно пътуване от звезда към звезда, по пътя на неограниченото съвършенство и развитие на качествата на неговия дух, скрит в него „.

Агни Йога

Космогенезис на Древните Българи Звездната Раса на Вълчите Бойци Господари

Храмът на Соломон -Квантов Компютър?

Извънземната Кръв на Вавилон

Древни Символи Използвани от Масоните

Портрет по Снимка за Подарък

Он-лайн Магазин за Бални Рокли

Амулет за Богатство


Spread the love

You may also like...

10 Responses

 1. септември 21, 2018

  […] от последните дни“ (който практикува мормонизъм), Колоб е планетата или звездата, която е най-близо до Божия трон. Някои последователи […]

 2. септември 22, 2018

  […] които са решили да намалят броя на запознатите с мистерийните учения. Служителите на „добрите“ богове са прочистили […]

 3. септември 22, 2018

  […] Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и В… […]

 4. септември 23, 2018

  […] Само в небето беше определено кой смее да знае за Граала. […]

 5. септември 24, 2018

  […] Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и В… […]

 6. септември 24, 2018

  […] Светият Граал .Тайните на Физическо Безсмъртие и Вечна… […]

 7. септември 25, 2018

  […] 888?Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и В… […]

 8. септември 25, 2018

  […] Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и В… […]

 9. септември 28, 2018

  […] Официални Дълги Рокли Нови Модели Портрет по Снимка за Подарък Светият Граал .Тайните на Физическо Безсмъртие и Вечна… […]

 10. октомври 18, 2018

  […] създадено,за да възвеличава егото.Великата легенда за Свещения Граал е конструкцията, АЗА,която е триединна  и е напълнена […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.