Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Spread the love

Магии за прогонване на Змей

„Направата“ е магия за зло — за скарване, болест или смърт, и на нея може да се отвръща със същата магия, която прогонва и змея, защото и „направата“, и змеят бягат от „змеювйтите билки“, които се използват тук. Тези билки магьосницата нарича и „змеювйти“, и „ветровйти“, и „самодивски“ — за нея тези думи са синоними, защото „оно змей, самодива, ветар, оно е све едно, све едно летат, све са ветрища“.
Ако някоя жена сънува, че при нея идват нощем мъже и я „дират за жена“, това означава, че я е залюбил змей. Тогава трябва да се „полива“ със „змею- витите“ билки и змеят ще умре някъде из планината и няма да идва повече нощем при нея. Особено много змеят го е страх от „вратйката“ и „каменйката“, защото те го превръщат на пихтия и го обезсилват — „не мой да грми и да святка из облаците, да влачи моми и жени, да се превръща на свекакво“. „Поливането“ с тези билки се състои от две части:
а) бележене на „змеювитите“ треви;
б) поливане с тях.
Кои са „змеювитите“ треви?
Най-важните „ветровити“ треви са пет — „вратйка“ (бяла и жълта), „ка- менйка“ (бяла и жълта), „загорска тентева“, „селйм“ и „пелйн“. Има и една „ветровита“ трева, без която също не може. Тя е „собственост“ на „ветрища- та“ и за да се използва, трябва също по магичен начин те да се омилостивят. Играе се специален танц, когато се берат билките на празника на Св. Иван Би- льобер.
Други „ветровити“ треви са: „луда тиква“, „обйчняк“, „дули леб“, „самодивски свечи“, „живачка трева“, „метвица“ (риган), „грмототрн“, „руй“ (смрадлика), „трепетлика“ и т.н. — „седемдесет и седам вери трави“. Повече- то от тези билки се използват за различни видове лечения.
За „полйвките“ се взема и „кучешки чешляк“ („бяло говно“ на куче) и „жлт кокошйняк“ („жълто говно“ на кокошка).

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Поливане- Стара Българска Магия

Как се бележат „змеювитите“ треви?
Това става срещу Гергьовден. Бележат се по два-три стръка от всяка билка, т.е. завързва се при коренчето на билката червен вълнен конец, захлупва се със зелена пръстена паница и се слага до него малко масло. Много е важно паницата да е зелена и затова, ако няма зелена, в паницата се слага някаква зелена шумчица (най-често здравец), за да се превърне тя в магически ритуален предмет. Преди да завърже конеца, магьосницата обикаля три пъти самото стръкче от дясно на ляво и говори:
Ти си селйм, ти си пелйн,
можеш да разселиш и разцвелиш све душмане.
Ти си селим, ти си пелин, я съм те бележйла
да разселиш и разцвелиш све душмане.
Както се вижда, най-важен е селймът, защото после, като се къпеш с него, „не те гонят никакви ветрища“ (ветрища — „све са тия, дето летат по небото – мъртъвци, самодиви, самовили, строфкини, лефуткини, цицаркини — све са невидими вери“) и „на тебе ти врви напред, а на душмане — назад.“ Селймът се пази отделно от другите билки, като се слага „нади вратата“.
Как се полива с тези билки?
Срещу сряда по тъмно се отива и се взема вода от „три брода“. Донася се вкъщи в котел и за да не „улезнат ветрищата да умърсят водата“, върху котела се поставят кръстосани нож и маша. Преди това във водата са сложени „петте треви“, кучешкият „чешляк“ и жълтият „кокошйняк“.
Водата се притопля леко и човекът, който ще се „полива“, ляга да спи, а магьосницата остава будна до котела. След два-три часа (към 2—3 часа през нощта) тя го буди и излизат в градината да го „полива.“ Най-често това е жена, залюбена от змей или на която е направена магия за болест или смърт. Жената поваля една фиданка (слива) и сяда на нея, а магьосницата настъпва вър- ха й и полива жената и фиданката едновременно.
След това фиданката ще изсъхне, змеят ще се „изгуби“ и жената няма да сънува повече кошмари нощем и ще се оправи. Ако се полива от „направа“ (магия), фиданката ще изсъхне, ще „изсъхне“ също и този, който е направил лошата магия, а жената ще добрува.
Не бива да се полива човек в чужда градина, освен ако не иска да направи магия на човека, в чиято градина е влязъл, защото който настъпи мястото, където е падала водата от поливането, непременно ще му се случи нещо лошо. И тогава пък той трябва да „отвръща“ на „направа“. Информаторка- та си спомня един случай, в който една жена се поляла в чужда градина и друга жена „сгазила полйвките“. После тя „отвърнала вода“ и първата жена умряла.

Поливане за Прогонване на Змей/Рептил/

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Змейо се превръща на свекакво. И може да гърми, да светка, влачи моми и жени, люби ги и па се превръща па на друго нещо. И ако некой змей идва при тебе, че се поляеш със змеювитите трави — има една змеювйта, ветровита трава, она е асъл за тва, ама че туриш и вратика и комуника. Че ги свариш спроти среда и че идеш да се поляеш некъде, дека се не гази, щото ако некой нагази тея поливки, че се разболи. Змейо го е най-стра от ветровитата трава, ама вратиката и комуниката го праят на пихтия. Он като се спихтоше, и вече не мое да гърми и да треска и да идва начъска вече при тебе.
Една жена така се поляла, ама влезнала у чужда градина и другата се раз- болела, отвърнала й вода и първата, таа, дека се поляла, умрела. Нема да одиш на ората по градините, ами че идеш на барата или на некое разкръсье да се поляеш. И че се опраиш — он че се спихтоше и нема да те дири вече за жена.

Поливане за Лошо място

„Лошаво“ място и „поливки“

То така, като се мине, да речем, през лошао място и трябва да се полива и …

(Какво е това лошаво място?)

Дето се фърля помия, дето се фърля боклука, дето се не гази, покрай плета. Баба ми казваше, ама я беше срам, дето едно време жените много раждали и като зарови покрай плета някое бебе, а той, плета, пъртен и се събори и хората минават натъй-натъй, и то колко човек е, ама душичка е, ей толкоз кръв, ама душа (и показва с пръсти колко му е ду- шичката) на два-три месеца. И там като стъпи човек, и трябва да му се правят „полйвки“. То не винаги хваща. През злите часове само, ама де да знам кога е — преди петли ли, не знам. Тя баба знаеше. Баба беше от Дряновец и от там са й и байлките.

******

Магия за Прогонване на Змей /рептил/

Змейо ено време се праил на убав ерген и начъска овладее некоя убава мома на сън. И свека вечер си долита, а он има крила. И момата земе да жлтее, фане се поразуе. И они, домашните, а питат що жлтее, а она им каже: „Така и така, така и така.“ И майкя й отива при некоя бабичка, дека се не пере вече, чиста жена, коя мое да бае.
И таа жена набере треволяко — тодорка, загорска тентева, команика, вра- тика и го свари през деньо у ено гърне. Они си растат по ормано тревите. И по потайно време майкята и бабичката водат момата на реката, на беликата. А момата там я сублечат гола. И бабичката гребе с чаша от гърнето и я пойае три пути. И се таят, мирват си. Нема да говорат. Она, момата, се сепне и змейо не мое вече да оди при момата, оти мерише на тоа треволяк.
И накрай бабичката строши гърнето на некой камите у барата и рече:
Вода донело, вода занело!
Се пукне грнето — се пукне и змейо.
Така се слагат и на коловете на плето на дворо строшени гърнета — да се пукне злото.
******

888?Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и Вечната Младост 

Колоб

Магия със Зъби – Как се използват Зъбите за Магическа Защита

Магията на Скъпоценните Камъни

Магически Свойства на Планинския Кристал

Отслабване с шоколад възможно ли е ?

Поръчка на Рисуван Портрет по Снимка


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.