Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Spread the love

Магии за прогонване на Змей

„Направата“ е магия за зло — за скарване, болест или смърт, и на нея може да се отвръща със същата магия, която прогонва и змея, защото и „направата“, и змеят бягат от „змеювйтите билки“, които се използват тук. Тези билки магьосницата нарича и „змеювйти“, и „ветровйти“, и „самодивски“ — за нея тези думи са синоними, защото „оно змей, самодива, ветар, оно е све едно, све едно летат, све са ветрища“.
Ако някоя жена сънува, че при нея идват нощем мъже и я „дират за жена“, това означава, че я е залюбил змей. Тогава трябва да се „полива“ със „змею- витите“ билки и змеят ще умре някъде из планината и няма да идва повече нощем при нея. Особено много змеят го е страх от „вратйката“ и „каменйката“, защото те го превръщат на пихтия и го обезсилват — „не мой да грми и да святка из облаците, да влачи моми и жени, да се превръща на свекакво“. „Поливането“ с тези билки се състои от две части:
а) бележене на „змеювитите“ треви;
б) поливане с тях.
Кои са „змеювитите“ треви?
Най-важните „ветровити“ треви са пет — „вратйка“ (бяла и жълта), „ка- менйка“ (бяла и жълта), „загорска тентева“, „селйм“ и „пелйн“. Има и една „ветровита“ трева, без която също не може. Тя е „собственост“ на „ветрища- та“ и за да се използва, трябва също по магичен начин те да се омилостивят. Играе се специален танц, когато се берат билките на празника на Св. Иван Би- льобер.
Други „ветровити“ треви са: „луда тиква“, „обйчняк“, „дули леб“, „самодивски свечи“, „живачка трева“, „метвица“ (риган), „грмототрн“, „руй“ (смрадлика), „трепетлика“ и т.н. — „седемдесет и седам вери трави“. Повече- то от тези билки се използват за различни видове лечения.
За „полйвките“ се взема и „кучешки чешляк“ („бяло говно“ на куче) и „жлт кокошйняк“ („жълто говно“ на кокошка).

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Поливане- Стара Българска Магия

Как се бележат „змеювитите“ треви?
Това става срещу Гергьовден. Бележат се по два-три стръка от всяка билка, т.е. завързва се при коренчето на билката червен вълнен конец, захлупва се със зелена пръстена паница и се слага до него малко масло. Много е важно паницата да е зелена и затова, ако няма зелена, в паницата се слага някаква зелена шумчица (най-често здравец), за да се превърне тя в магически ритуален предмет. Преди да завърже конеца, магьосницата обикаля три пъти самото стръкче от дясно на ляво и говори:
Ти си селйм, ти си пелйн,
можеш да разселиш и разцвелиш све душмане.
Ти си селим, ти си пелин, я съм те бележйла
да разселиш и разцвелиш све душмане.
Както се вижда, най-важен е селймът, защото после, като се къпеш с него, „не те гонят никакви ветрища“ (ветрища — „све са тия, дето летат по небото – мъртъвци, самодиви, самовили, строфкини, лефуткини, цицаркини — све са невидими вери“) и „на тебе ти врви напред, а на душмане — назад.“ Селймът се пази отделно от другите билки, като се слага „нади вратата“.
Как се полива с тези билки?
Срещу сряда по тъмно се отива и се взема вода от „три брода“. Донася се вкъщи в котел и за да не „улезнат ветрищата да умърсят водата“, върху котела се поставят кръстосани нож и маша. Преди това във водата са сложени „петте треви“, кучешкият „чешляк“ и жълтият „кокошйняк“.
Водата се притопля леко и човекът, който ще се „полива“, ляга да спи, а магьосницата остава будна до котела. След два-три часа (към 2—3 часа през нощта) тя го буди и излизат в градината да го „полива.“ Най-често това е жена, залюбена от змей или на която е направена магия за болест или смърт. Жената поваля една фиданка (слива) и сяда на нея, а магьосницата настъпва вър- ха й и полива жената и фиданката едновременно.
След това фиданката ще изсъхне, змеят ще се „изгуби“ и жената няма да сънува повече кошмари нощем и ще се оправи. Ако се полива от „направа“ (магия), фиданката ще изсъхне, ще „изсъхне“ също и този, който е направил лошата магия, а жената ще добрува.
Не бива да се полива човек в чужда градина, освен ако не иска да направи магия на човека, в чиято градина е влязъл, защото който настъпи мястото, където е падала водата от поливането, непременно ще му се случи нещо лошо. И тогава пък той трябва да „отвръща“ на „направа“. Информаторка- та си спомня един случай, в който една жена се поляла в чужда градина и друга жена „сгазила полйвките“. После тя „отвърнала вода“ и първата жена умряла.

Поливане за Прогонване на Змей/Рептил/

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Магии за Прогонване на Змей,Поливане за Злини от Змей и Лошо Място

Змейо се превръща на свекакво. И може да гърми, да светка, влачи моми и жени, люби ги и па се превръща па на друго нещо. И ако некой змей идва при тебе, че се поляеш със змеювитите трави — има една змеювйта, ветровита трава, она е асъл за тва, ама че туриш и вратика и комуника. Че ги свариш спроти среда и че идеш да се поляеш некъде, дека се не гази, щото ако некой нагази тея поливки, че се разболи. Змейо го е най-стра от ветровитата трава, ама вратиката и комуниката го праят на пихтия. Он като се спихтоше, и вече не мое да гърми и да треска и да идва начъска вече при тебе.
Една жена така се поляла, ама влезнала у чужда градина и другата се раз- болела, отвърнала й вода и първата, таа, дека се поляла, умрела. Нема да одиш на ората по градините, ами че идеш на барата или на некое разкръсье да се поляеш. И че се опраиш — он че се спихтоше и нема да те дири вече за жена.

Поливане за Лошо място

„Лошаво“ място и „поливки“

То така, като се мине, да речем, през лошао място и трябва да се полива и …

(Какво е това лошаво място?)

Дето се фърля помия, дето се фърля боклука, дето се не гази, покрай плета. Баба ми казваше, ама я беше срам, дето едно време жените много раждали и като зарови покрай плета някое бебе, а той, плета, пъртен и се събори и хората минават натъй-натъй, и то колко човек е, ама душичка е, ей толкоз кръв, ама душа (и показва с пръсти колко му е ду- шичката) на два-три месеца. И там като стъпи човек, и трябва да му се правят „полйвки“. То не винаги хваща. През злите часове само, ама де да знам кога е — преди петли ли, не знам. Тя баба знаеше. Баба беше от Дряновец и от там са й и байлките.

******

Магия за Прогонване на Змей /рептил/

Змейо ено време се праил на убав ерген и начъска овладее некоя убава мома на сън. И свека вечер си долита, а он има крила. И момата земе да жлтее, фане се поразуе. И они, домашните, а питат що жлтее, а она им каже: „Така и така, така и така.“ И майкя й отива при некоя бабичка, дека се не пере вече, чиста жена, коя мое да бае.
И таа жена набере треволяко — тодорка, загорска тентева, команика, вра- тика и го свари през деньо у ено гърне. Они си растат по ормано тревите. И по потайно време майкята и бабичката водат момата на реката, на беликата. А момата там я сублечат гола. И бабичката гребе с чаша от гърнето и я пойае три пути. И се таят, мирват си. Нема да говорат. Она, момата, се сепне и змейо не мое вече да оди при момата, оти мерише на тоа треволяк.
И накрай бабичката строши гърнето на некой камите у барата и рече:
Вода донело, вода занело!
Се пукне грнето — се пукне и змейо.
Така се слагат и на коловете на плето на дворо строшени гърнета — да се пукне злото.
******

888?Светият  Граал и Тайните на Физическото Безсмъртие и Вечната Младост 

Колоб

Магия със Зъби – Как се използват Зъбите за Магическа Защита

Магията на Скъпоценните Камъни

Магически Свойства на Планинския Кристал

Отслабване с шоколад възможно ли е ?

Поръчка на Рисуван Портрет по Снимка


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.