Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Spread the love

Как връзката ни с Предците ни води към Щастлив Личен Живот?

С този доклад Аида Марковска иска да ни помогне да осъзнаем връзката с нашето собствено семейство,с нашия род и народ и присъствието на прародителите в живота ни от гледна точка на осъзнаване на нашите решения,на нашите мисли и постъпки.Каква е тайната на поколенията в рода ?Целта е чрез осветяването и разбирането на нашата връзка с предците да се постигне освобождаване на чиста родова енергия/ това е изключително мощна енергия/,която ще ни донесе лекота,благодат,здраве,успех,спокойствие и разбирателство.А това са ключовете към щастливия личен живот на всеки един от нас.

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Търсенето на решение на проблемите в която и да е сфера на нашия живот често ни води до задънена улица ако ние не обърнем внимание на влиянието и на силата на нашия род.Отвън ни се струва,че в живота ни всичко върви приблизително  добре,имаме си работа,имаме си относително добро здраве,имаме семейство,деца,правим всичко възможно да си запазим своите отношения и връзки, но въътре в нас нещо крещи недоволно,нещо недостига.Връхлитат ни някакви необясними емоции сякаш не са нашите мисли.откъде идва всичко това ?Защо често чуваме неща,които не са от нас ?Търсенето на проблемите в тези случаи трябва да бъде с търсенето на връзката с нашата родова памет,с родовата сила и съдбата на нашия род.Силата на нашия род е винаги с нас- от момента на нашето раждане,до момента на нашата смърт.Всички житейски трудности всъщност представляват връзка с нещо,което се е случило не на нас,а на тези преди нас.Всичките постижения и нашите реализации в живота,нашите успехи се дължат на основи,които са поставени  от творческите сили на нашите предци.Именно нашето родово поле създава и срещите в нашия живот.Това родово поле е довело всеки един от вас до тук в момента,за да научи това ,което искам да му кажа за родовата памет- обяснява инж.Аида Марковска.Защото тази информация ви е нужна по някакъв начин.Познанието за себе си,за семейните отношения и съдбата с помощта на родовите връзки помага не само да освободите и да реализирате скритите във вас сили,но да решите и вътрешните си семейни проблеми,да положите във връзките си ново хармонично русло и ви предпазва от непоправимите грешки във вашия живот.Изключително важно е да се запознаем с историята,здравето и проблемите на нашия род. Всеки един от нас е триединство- разум,тяло и душа.Тези неща има и всеки род,всяко семейство.Всяко семейство има своето начало и своя край.Всяко семейство условно от поколение след поколение се състои от родители и деца.Всички членове на семейството се намират в тясна връзка и взаимодействие помежду си.Състоянието на здравето ,на психиката,нашата емоционална настройка,отношенията към нещо и към някого в семейството се отразява на цялото семейство и на всеки един негов член.Всъщност всяко семейство представлява сложна система,която съществува по свои неписани закони.Няколко семейства обединени едно с друго чрез общи предци представляват род.

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Семейната система това е предопределеното устройство на семейството.Именно в тази система можем да потърсим ,да намерим и да лекуваме причините за неудачите,нещастията,за болестите,за трагедиите,да търсим и да увеличаваме богатството и успеха си.В семейството най-важни са хората.Те са носители на своята семейна ценностна система,на правилата и нормите на това семейство.Ако внимателно се разгледат и изследват семейните ни убеждения,на които държим и сега и които неволно следваме в своя живот то ще видим съвсем ясно,че те не принадлежат само на нас лично,но и на нашите родители и прародители.Всеки от нас в живота си осъществява и множество взаимоотношения.Без тях животът ни е невъзможен.Най-силните ,най-здравите и най-дългите взаимоотношения ние създаваме в семейството и те са между членовете на семейната система. Дори хората от едно семейство да живеят далече един от друг връзката между членовете на семейството остава много силна.Нерешените задачи ,конфликти и предизвикателства от предишните поколения се наследяват от всички потомци.Хората – ние всички живеем чужд живот,повтаряйки грешките на своите предци,без да имаме ясни причини и знания за това какво се случва.Всъщност по този начин всички наши проблеми в настоящето не се явяват истински и реални сегашни проблеми,а от една детска любов към себе си ние копираме чуждата съдба,съдбата на нашите предци,на предходните ни поколения дори без да сме чували за тях,дори никой нищо да не ни е разказал за тях.Ние сме продължение на живота на нашите предци без значение какви са били те.Ние продължаваме техния живот,а нашите деца продължават нашия живот.Ние сме продължение на предците си,защото наследяваме от тях външни характеристики като външност,черти на характера,разни заболявания и други неща,но ние носим едно куфарче наречено СЪДБА,орис.На нас се падат задачите,които те са отложили и които не са успели да решат.В нашия живот ние преживяваме съдбата на нашите майки и бащи,на нашите баби и дядовци.Често ние носим техните притеснения,желания и техните чувства.Нашият живот е една пъстра черга,където всеки вътък е елемент от нечия чужда съдба. В някакъв аспект нашия мотив в тази черга повтаря мотива на нашия род,повтаряме с нещо живота на предците си,преживяваме техните емоции,които са изпитвали при определени ситуации.Изборите,които ние сега правим приличат на изборите ,които те са правили.И това става напълно неосъзнато.Ние сме неразривно и завинаги свързани с нашия род.Ние му принадлежим- това е абсолютен закон.

Както знаете никой от човеците не може да оцелее напълно сам.На всеки е нужно семейство.Освен страха от смъртта във всеки един от нас съществува един огромен страх и това е неосъзнавания страх да не бъдеш отхвърлен от семейството си като по този начин да загубиш принадлежност и този страх е най-силният страх в живота. Без значение от разправиите,конфликтите,претенциите,обидите и раздорите,без значение от загубата на любими хора,всички членове на едно семейство са свързани един с друг със здрава ,невидима ,неосъзнавана,но абсолютно категорична връзка.Във всеки от нас  е заложена информацията за неговия род и семейство и за всички събития,които са били в миналото на този род и семейство.Всички семейни ценности,убеждения,правила обединяващи хората в това семейство като една семейна система се намират в нашето подсъзнание,записани са в нашия мозък като някои се осъзнават по време на живота,а за други цял живот оставаме неосъзнати.Всеки човек най-често неосъзнато носи много дълбока любов и лоялност към своето семейство,към родителите,към братята и сестрите си и към своите прародители.Лоялността е осъзната или не вярност към порядките ,устоите,правилата,забраните,позволеното и непозволеното приети в неговия род. В основата на тази лоялност стоят от една страна любовта към семейството  и към народа,а от друга страхът да не загубиш принадлежност към семейството и към народа си,тоест да бъдеш отхвърлен.Лоялността към семейството придава достоверност на нашето съществуване,защото имаш ли семейство имаш и персонификация.Отричането от семейството е равносилно,на да се отречеш от себе си,от своята личност, от своето тяло даже. На основата на тези наследени семейни ценности човек определя кое е добро и кое е лошо в този свят – кой човек е прав и кой е крив,кой човек е добър и приемлив и кой е лош е неприемлив.Като прави по този начин изводите си,човек неизменно взима решения ,които са по правилата на неговия род и семейния му свят.Защото ние съвсем буквално сме заключени в плен на нашиете родови убеждения,човек е само илюзорно свободен в своите избори,решения и действия,така както ни се струва и така,както ни се иска.Когато човек спазва правилата на своя род,на своето семейство и на своя народ той принадлежи на тях,а когато не го прави той е низвергнат и отхвърлен от родовата памет.

Когато човек взима някакво решение в живота си разума и душата кореспондират,така се създава и нашия жизнен път.Душата ни е частица от веленската божия душа.Нашето семейство само по себе си също има душа или егрегор.Душата на човека не е заключена в тялото му,както се заблуждаваме,тя надвхърля пределите на нашите тела,обхваща цялото семейство ,нашия род,нашата страна и народ и цялата планета. В нашата душа има информация за всичко,което произтича във вселената,в семейството- това ,което се е случило в миналото и това,което ще се случи в бъдещето в семейството ни,защото ние сме част от такава единна душа.Душата ни води по нашия жизнен път.Ако човек допуска едни и същи грешки и му се явяват едни и същи проблеми в живота той преживява и едни и същи неприятни ситуации.Това е пътят на душата му,това е неговата орис,неговата съдба.Душата знае какви събития предстоят да се случат в нашето семейство,за да се случат те и нещата да се променят е необходимо да се извършат многократни повторения на подобни ситуации в няколко поколения от нашето семейство.Душата на семейството води този процес и дава възможност промените да се случват.Всяка душа в семейството води всяка промяна според ситуациите,които трябва да премине това семейство.

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет

Какво ни остава на нас ? Не бива да се натъжаваме ,затова че нямаме голям избор,а трябва да следваме семейната си душа.Остава да направим това с пълно доверие.С пълно отпускане към правилните решения,които взима семейната душа.Рано или късно дали след голяма загуба,дали след голяма лична болка,човек се сблъсква с безсилието на своя живот,когато е направил всичко необходимо,обаче ситуациите вървят неумолимо към един лош ход. В този момент разбираме,че този контрол ,който ние си мислим ,че имаме над живота си посредством нашия разум всъщност е илюзорен. Това са конфликти в семейството,самота,загуба на близки хора,на имущество,болест,инвалидизация,грижа за болни хора с години,неудачи в кариерата,бедност,проблеми в отношенията между роднини- родители и деца,братя и сестри,тежки наркотични и алкохолни зависимости всичко това представлява общия път на семейната ни душа.Рано или късно този път ни води към пренареждане и презареждане на семейната и родовата програма.Душата на човека следва правила,които значително се различават от програмираните в нашия разум семейни ценности.Душата води жизнения път на човека като се ръководи от такива ценности,за които той изобщо не подозира.Това са три основни закона:

1.Всеки човек роден на тази земя жив или не,дори и нероден,само заченат  в тази семейна система има право на принадлежност в нея.

2.Ако на някой по някаква причина се откаже тази семейна принадлежност,трябва да се възстанови загубеният порядък в семейната система и това става задължително по един единствен начин- някой от потомците/обикновено по-младите заместват по-старшите в семейството и заемат неговата съдба и неговия път.

3.Тези,които са дошли по-рано във времето в семейството имат времево преимущество пред следващите

Семейната душа и съвест следи това да се съблюдава неизменно и ако то бъде системно нарушавано абсолютно неосъзнато младите се принасят като компенсация,а ако това правило не се нарушава младите поколения в един род са освободени от повтроенията на уроците на предишните поколения.Може да ви звучат жестоко тези закони,но те са неизменни във всяка една семейна система.Тези закони са неосъзнати за мнозинството от нас,но са като гравитацията те въздействат върху нас ! Ние не можем да се освободим от тях без да ги озсъзнанем.Непознаването им не ни осовбождава от техните последствия.

Много от членовете на семейството се преплитат в съдбата си с някого от своя род.Техните животи,постъпки,чувства се намират под влиянието на съдбата на техните предшественици.От друга страна върху човека незименно влияят правила ,които са в разрез с правилата на родителското му семейство за семейната душа тези правила не важат- там няма кой е добър ,кой е лош,семейната душа не дели хората на добри и лоши- всеки има право да бъде част от семейството и да изпълнява съдбата на семейната душа.Защо се разминават често реда на душата и нашите семейни ценности? В човек по рождение съществува любовта на детето- детето се ражда с привързаност и любов към своето семейство,напълно предана ,без никакъв конфликт.Когато човек порасне може да преразгледа програмите и да осъзнае,че няма да може с жертване на себе си да победи нещастието,болестите и смъртта на близки хора. Възрастния човек трябва да осъзнае това и да приеме друга творческа програма ,с която да промени пътя ,който води от нещастието към щастието.Именнов тзи съдба, в тази орис е заложена промяната и нашето израстване.Ние можем да направим място за нова свобода,като избягваме повторенията и премеждията на родовата си орис,като разбираме ставащото,като го осъзнаваме  и в контекста на своя род и семейство най-накрая се съгласим да преживеем своя собствен живот без вина,без да се налага да го заменяме с живота на отхвърлени,забравени и низвергнати членове на нашето семейство.Решението на проблемите винаги зависи единствено и само от самия човек,а не от другите членове на семейството.Първоначално трябва да се отстранят миналите неуспехи чрез отказ от претенции,вини и обвинения. В миналото си всеки един от нас е постъпвал според както е намирал за правилно и се е опирал на съществуващите семейни ценности.Когато обаче той вече знае за родовата душа и за нейните закони започва да разбира ,че миналите му решения не винаги са били правилни.Но нашите грешки в нашето минало са този опит,който ни е необходим ,за да преобърнем родовата карма.И точно този опит ползваме ,за да подобрим бъдещето си. За Тайната на Седемте Поколения в Рода четете тук.

Цялото видео на инж. Аида Марковска гледайте тук :

Ролята на Родените и Неродените Деца в Семейството

Как ни влияе Луната

Древните Символи Служат за Връзка с други Измерения в Пространството

Как да си направим Жива Вода

Древните Български руни пазят Магическия Символичен Език на Вселената

Портрет по Снимка за Подарък

Как да прикрием Луничките с Грим

Изберете магически свитък и научете какво ви очаква 

Кой е най-подходящия Любовник според Зодията

Сусам-ползите за мъжете и жените


Spread the love

You may also like...

3 Responses

  1. октомври 22, 2018

    […] Осъзнаване и Свързване с Родовата Памет […]

  2. ноември 13, 2018

    […] Осъзнаване и връзка с родовата памет […]

  3. ноември 18, 2018

    […] княз Борис много страда от това предателство на родова памет и се затваря в манастир.Но както казва Елтимир […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.