Квантова Генетика -Безсмъртие и Вечна Младост

Spread the love

Представяме ви едно интересно интервю с Академик П.Гаряев за Възможностите на Квантовата Генетика :

Как словото влияе на Материята?

Словото има свойството на гените да поражда.Идеята възниква,тя се материализира в слово- устно или писмено и след това се въплъщава в живота.Тоест правят се проекти,пишат се книги,хората изобретяват нещо-всичко това започва от словото,от думите.А когато те се въплъщават се увеличава обкръжаващия ни изкуствен свят.Този свят ,който не е съществувал,този свят ,който ние създаваме.Ето това е словото-демиург!

Можем ли да кажем тогава ,че информацията управлява света?

Да,това е съвършено правилно.Информацията също се изобразява с думи.

Само живата материя ли управлява словото?

Не само живата материя,но и неживата посредством въплъщението на идеи.Думите се материализират в сгради,машини,влакове,самолети ,и т.н.Всичко това са реализирани думи.Идеята е абстрактна,не може да я пипнеш и хоп тя се материализира.Тази тайна е присъща не само на човешкото общество,но и на нашия генетичен апарат.Ние всички сме създадени от думите,които са написани в нашите генетични хромозоми.Тези думи от една страна са невеществени като идеите,а от друга страна са материални като молекулата на ДНК,която влиза в състава на нашите материални хромозоми.Това е дуализъм- едновременно вещество и едновременно идеен конструктор на физическото поле.

Получава ли се така,че всъщност ние управляваме неживата материя чрез живата материя?

Ние управляваме с помощта на мозъка.Мозък,който поражда идеи.В началото се заражда идеята като невеществена ,нематериална структура,невербална.Лингвистиката на вълновата генетика е ново направление в генетиката.Някаква идея те озарява и после ти реализираш фомата на думите,на своите вътрешни речи.И няма значение на какъв език .Правили сме и експерименти с растения на руски,английски и немски език.Тези растения бяха нежизнеспособни,а ние им задавахме такъв алгоритъм на три езика и те статистически достоверно за 1000 семена показваха ,че ние сме поправили генетическия апарат.Тоест ние помолихме генетическия апарат да се поправи,ние се обърнахме към него на 3 езика.Това означава ,че генетическата информация е универсална,това е вселенски език,който може да се използва за възстановяване на хромозомите.

Има две категории във философията- възможност и действителност.Когато имаме някаква идея,която е възникнала,но не е реализирана това е възможност.А ако вие сте положили усилие и сте въплътили тази идея – тя става действителност. Генетическият апарат е такава постоянно реализираща се възможност,която преминава в действителност.

Може ли да дадете някаква препоръка,с която хората да могат да изменят качеството на своя живот,да бъдат здрави?

Един от нашите известни учени Ситин е доказал,че човешката реч има структурата на гените.Трябва да разговаряме сами със себе си.Но да разговаряме умно.Така,че да имаме добро образование,интелект,тогава можем да беседваме със своите органи.Нищо друго не ни е нужно- нито аптека,нито скалпел,нищо и ще бъдеш здрав,защото човешката мисъл превърната в думи може да прави с човешкото тяло всичко,което и е угодно.Имаме случаи ,в които хора искрено вярващи в Христос са получавали на ръката стигма ,рани на ръцете ,там където е бил разпнат Христос.Силата на въображението,силата на самовнушението,силата на идеите се материализира в тези дупки по ръцете им.Ето на какво е способен мозъка.Даже много по-прости неща,например ,когато на човек е внушено от хипнотизатора човек взима монета и я слага на ръката си и си мисли,че е гореща тя наистина го изгаря,на ръката му остава белег от изгорено.Тоест сложните процеси на метаболизма се променят само под влияне на мислите,но в отрицателен смисъл- правят възпаление. А можем да ги използваме и в позитивен аспект  – с думи и собствени мисли да оздравеем ,да премахнем всички заболявания,да се пречистим от вируси, от бактерии и т.н.Ние открихме ,че гените са речеподобни,ДНК това е текст.Когато човек мисли,се извършва най-мощния синтез на белтъци в главния мозък.А белтъците са най-важния метаболит,благодарение на който става обмяната на веществата в организма и се осъществяват био химичните процеси,които контролират 90% от протеините.Когато човек мисли,с помощта на хромозомите,той създава речеви структура,после тя се материализира в думи,а думите се материализират в други молекули ДНК,тоест гени,правят словесни копия и създават протеини.Тоест резултатът от нашето съзнателно мислене се явяват информационните протеини.Но ако това продължава дълго главата ни просто би се взривила,но те просто постепенно изчезват,метаболизирайки се ,но остава памет- така наречената фантомна памет във вид на холограма.Холограмата е материална,тя е нещо като книгата- но вътре в нея информацията е изписана с букви.Хромозомата е материална и тя може да бъде разчетена от нашия организъм чрез хромозомите,които се явяват лазерни лъчения и ние можем да разчетем такава информация ,която е отдавна забравена чрез хромозомите,но тя се е съхранила в тези холограми и може да бъде прочетена във всеки нужен момент.И ти си спомняш,паметта е основана на холографията.

Тези мозъчни холограми се наричат спинтронни.Холограмните хромозоми, излъчват кохерентна светлина,но не това е главното в този случай,в този случай светлината се явява носител на информация ,а главното съставящо електомагнитното фантомно поле се нарича спинтронно състояние на фотоните.Това в момента е огромно направление в химията,а ние се опитваме да го използваме на страната на био-химията на генетичните молекули  и имаме такива спинтронни квантови конструкции,които съставят холограма.Тоест главния мозък отчуждава от себе си такива спинтронни холограми.Ние моделирахме този процес с помощта на лазер,който също създава такива спинтронни холограми ние просто ги предаваме на човек ,който иска да се излекува или да забави стареенето си.И имахме такива случаи-прецеденти,които все още не са особено много ,когато седемдесет и осемдесет годишни жени ,които отдавна са в менопауза си възвръщаха отново менструалния цикъл.Тоест на 70-80 годишна възраст те бяха способни да раждат.Но това е само част от изследванията. Основното тепърва предстои.Но най-главното е ,че при тях се възвърна овогенезата -тоест способността да се произвеждат яйцеклетки,които могат да бъдат оплодени.Но тези жени бяха много недоволни и даже предявиха претенции,че имат вече правнуци,а вие ни връщате на тези свойства на младите жени,това не ни трябва,ние искаме красиви тела,красиви млади лица,да нямаме бръчки и т.н.Спектралния състав на тези спинтронни холограми е много сложен ,те съдържат такава информация за биосистемата,че може да се използват дълго и това е много сложно,а ние използвахме само една честота.Това е като радиоприемник- вие пускате само една честота,а може да използвате и други честоти.И тук е същото на безкрайно количество честоти вие може да слушата вашата генетична информация,да я изпозлвате и да я разглеждате на части.Ние взехме само частичката,която отговаря за овогенезата,способността да се ражда.А там има огромни възможности за работа по тези честоти,които отговарят за младото тяло,за физическата активност ,за мисленето,за съзнанието и т.н. В ръцете си имаме огромен инструмент и не виждаме края на възможностите,които се откриват пред лингвистиката на вълновата генетика,която работи с текстове и спинтронни ефекти.Това може да ни помогне да управляваме в добрия смисъл на понятието съзнанието на човека.

Колко сме далече според вас от откриването на еликсира на безсмъртието?

Хората очакват това да е някаква течност,но тук по-скоро би помогнала квантовата физика.Матрицата е базирана на нашата физика и на нашите представи за работата на генетичния апарат,който ние съществено променяме.Това няма да е течност,а физически принцип – това може да бъде фантомната ДНК,когато преместите ДНК в пространството там остава фантом- квантов еквивалент на молекулата на ДНК или фантом.И още едно състояние- ние получихме възврати на колебаещите се състояния на молекулата на ДНК,опростено казано тя излъчва звуци и мелодии,както в песните там има повтарящи се части/нещо като припев/.ДНК може да се каже ,че пее,така тя дава звукова информация,която модулира такива магнитни фантоми,модулира спинтронна информация и т.н.Молекулата на ДНК когато се възбуди в някоя точка,през нея преминава звук./както ,когато удариш камбаната и тя започва да издава звук/. Това е сложен звук с възврат на периметъра на своя акустически спектър.И този възврат на Ферми е много важен и лежи в основата на регенерацията.Например рака загубва своя щипка,но тя отново му пораства- регенерира,опашката при гущера,при някои червеи също има такива състояния на регенерация.Ако искаме да забавим стареенето и да останем безсмъртни ние трябва да усвоим възврата на Ферми,които се извършва в молекулата на ДНК и по точно в хромозомите.При нас регенерират ноктите ,космите,друго не регенерира.Ако изгубим пръста си той не регенерира.Ако умеем да възбудим и да използваме тази памет ,която сме загубили в процеса на еволюцията ние ще можем да регенерираме всичко.Простите животни са защитени от тази способност да се регенерират,когато са повредени.Какво може да се случи ако разберем как работи възврата на Ферми в био-системата?Оказва се,че той работи в био-системата,например при медузите.Има един вид медуза,който ако я разрежем тя регенерира ,но не само- тя се регенерира в младо състояние.Ако искаме да живеем дълго трябва да използваме това явление,това е едната възможност и по принцип тя е реализуема.Успяхме частично да подмладим стари жени. Ние реализираме много малък процент ,от тези способности,които са заключени в нашия мозък.Но докато не станем достойни хора няма да ни позволят.Частично ни показват какво можем да постигнем с тези неща.Например ние пробвахме следното -имаме такава технология ,с която взимаме снимка или кръв от плацентата на новородени деца,разчитаме информацията,тази информация ,която е заключена в детските снимки-детските фотографии на тези осемдесет годишни жени,с които правим експериментите.Оказва се ,че детската снимка не е просто хартия,това е адрес на самия теб,когато си бил млад.И ние извличаме тази информация.Връзката с младостта не е свързана с никакви течности,които трябва да гълтаме ,това е физика,квантова физика !Тя лежи в основата на генетиката,тя се разпространява чрез нашите молекули- тук започва био-химията и използвайки новите закони на вълновата генетика и на лингвистичната генетика,повтаряйки нашите гени,които ни управляват-това са текстове.И ако вие сте способни да синтезирате в своя мозък текстови гени,то вие може да синтезирате ин-витро.Сега проблемите при синтезирането на ДНК са малки.Ако знаете как да построите последователността от букви в нуклеотидната ДНК верига и ако знаете граматиката,ако знаете синтаксиса- вие може да синтезирате гени,които ще работят във вас,в това число и такива,които ще удължат живота ви.Така са живели библейските старци -1000 години,а не по 70,80 максимум 90 години.А обикновените хора обикновено умират около 60 години.Така че в нашите ръце е колосална възможност.

Законът на СЕДЕМТЕ НОТИ и ДНК

Принципи на Вълновата Генетика

Портрет по Снимка за Подарък

Татуировката – Кръвна Магия

 


Spread the love

You may also like...

2 Responses

  1. Донка каза:

    Сега разбирам, че благодарение на това което правех при мен се е получил този процес на подмладяване с което се провокира овулацията заради което лекарите бяха шокирани и ме изпратиха спешно на изследвания където се увериха че просто функцията на яйчниците е възстановена. Явно съм на правилен път. Щастие е че съм го открила и ще се радвам да го кажа на всички, но не знам дали е позволено да го направя тук. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.