Боян Мага,Богомилското учение и Древната Езотерична Доктрина- Мария Арабаджиева

Spread the love

Лекция на Мария Арабджиева за Боян Мага .Днес ще се заема с богомилството като част от една велика система,която е малко понятна и известна за сега поне в идеята на българите. За какво става дума ?

Видимо ясно в историята на човечеството поне на бялата раса съществува една велика философия, която изразява контакта между Вселената ,Бога или както искаме да го наричаме „Създателят -Макрокосмоса и човека-микрокосмоса. Този съзидателен процес на контакта между макро и микро космоса,фактът че човек се явява образ и подобие божие, тоест- абсолютно идентичен на Макрокосмоса,начина на контактуване на тези два огромни свята,това ,че те са троични- състоят се от три съставки,човекът се състои от тяло,душа и дух,а макрокосмосът се състои от самият бог,от неговото слово и от неговото въплъщение. Всичко това доказва ,че съществува една велика наука, една велика философия ,която минава през времена,епохи и континенти. Тя не само минава в живота на една раса, тя минава и във всички раси, които се зараждат на Земята ,независимо една след друга , в течение на големите катаклизми, които са минали през света. Тази наука е херметичната философия. Нейното развитие през вековете в по-късни времена е наречено ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕНИС . Тоест вечната мъдрост ,вечната философия.  Нейният начин на действие е най-добре обяснен през седемте херметични принципа,от които най-известен е първият- че ВСЕЛЕНАТА Е РАЗУМ !Тоест тя е МИСЪЛ ! Оттам разбирайки какво представлява вселената и създателя се преминава към великата идея „КАКВОТО ГОРЕ ТОВА И ДОЛУ“,изразена в „Изумруденият Скрижал“ на Хермес Трисмегист и нататък следват още седем съществени принципа . Философия Перенис се изразява със законите на науката Окултизъм .Тези основни закони на Окултизма са фокусирани в няколко основни и важни неща .Първо,че светът е триединен  и се състои от едно пасивно и едно активно начало и един медиатор ,защото винаги трябва да има хармония. Тази триединност е един основен закон. Друг основен закон на окултизма е законът на аналогията . Тоест абсолютно всичко ,което може да наблюдавате може аналогично да бъде изследвано по друг начин .

Изследвайки всички тези основи на херметизма ,комбинацията от тези древни науки,които до наше време доста са изгубили своята представа, защото върховният дух на Вселената и на този Бог ,когато задвижва жизнената сила /това много добре е обяснено в трактатите на Папюс / се получава един дъх на времето ,наричат го „Вълната на живота „,който преминава през Вселенски системи, звездни системи,включително и на нашата Земя и периодично спираловидно и синусоидално задвижва времето и живота, което предизвиква процесите на инволюция  – пропадане и еволюция- издигане.  Това обособява един велик  закон,което трудно се осъзнава от съвременните хора, че в началото на една раса хората са свързани директно със Създателя ,тоест с Космоса.  Те нямат никаква нужда от никого,за да го разбират ,контактуват директно и такива примерно за нашата бяла раса са  били предците на персийските магове ,които са владеели това изкуство, знаели са да влизат в пълен контакт,владеели са  себе си като образ и подобие Божие,тоест те са излъчвали тая сила на СЪЗНАНИЕТО,която толкова много всички ние искаме да научим . 

В процеса на времето  ,на инволюцията на една раса ,човечеството започва да пропада . Този първи етап на непосредствена връзка с Бога се нарича Божествено ниво.  В следващото пропадащо ниво в инволюцията /може да си го обясните като пропадане във вибрацията /Айнщайн е казал,че няма материя и че материята е другото проявление на енергията в по-концентриран вид . В следващото ниво на пропадане на по-плътна вибрация на енергията  там се стига до едно сакрално ниво в което човека персонализира Бога, дава му образ , дава му имена ,създава му Космогония , и му създава каста жреци , с които трябва да контактуват през него хората . Самите хора излизат навън- те вече не са свързани директно с Бога и не могат да контактуват с него. Това е времето ,когато в нашата раса се появяват първите религиозни системи .

Най-ранните магове на Персия са били близки до първата система – Божествената . Следващото ниво на създаване на персонализиране на божеството вече са времената на Индия , на свещените веди ,на брамините ,след което се слиза още по-надолу появяват се следващите видове обсебване на идеята за Бога  и тогава се появяват така наречените касти на жреците и школите на древните мистерии . Това са системи ,наистина школи – академии ,в които наистина определени хора с определени нагласи са били обучавани на законите на Вселената  и на всички видове сили, които може да развие човешкото същество до нивото на Бог . Египетските жреци са го умеели това даже до такава степен,че в дебелите книги на Папюс пише,че  те са успели да задържат цивилизацията си пет пъти по-дълго време ,отколкото другите цивилизации благодарение на СИЛАТА НА СВОЕТО СЪЗНАНИЕ. 

Продължава този процес на инволюция и се стига до там ,че човечеството забравя  изобщо за Бога  и накрая започва да твърди,че то е центъра на света  – Човека и това е така нареченото нисше долно профанско ниво. Думата профанско в България се разбира като невежа ,а по света това е думата профанум- извън храма ,тоест несведущ , тоест хората вече загубват тотално идеята какво представлява Бога . За наше съжаление тъй като ние следваме синусоидата на нашата раса – бялата -ние се намираме почти в долното ниво по всички данни на тази инволюция.  Тоест следващото ,което трябва да настъпи е обръщане на посоката и ще започне еволюцията .

Защо ви говоря за всичко това във връзка с Богомилите ? Сега ще се опитам ясно да ви обясня .

Философия Перенис като древна стара школа се е предавала през хилядолетията от определени видове хора . За тях четете тук-там ,чувате  наричат ги „Деветимата Непознати“ . Едно древно общество ,за което има доста фантастични книги . Историческите книги за тях се появяват в 19 век. В книгата на Васил Пундев „Боян Мага “ се казва,че богомилите са били алхимици,изключително запознати с философията на херметизма и съвършено наясно с метода на въздействие върху природата и хората ,благодарение на силата на разума.

Как лично аз реших да проследя пътя на богомилите в тая схема .Ако забелязвате не ви говоря за богомилите като социално явление.Няма да ви говоря за богомилите като християнско явление. Те са християни и въпреки това са нещо различно. В случая ще стане дума за друго- БОГОМИЛИТЕ КАТО ХЕРМЕТИЦИ ,като преносители на Херметичната Древна Доктрина ,на Вечната доктрина на Времето. И тук е важно да ви кажа,че не са малко авторите в света ,големи изследователи на окултните и херметични науки, които изрично повтарят на човечеството ,че нито едно явление в света не можете да го разглеждате от гледна точка на само едната наука.  Както всичко в света е дуално ,така ние имаме една материална ЕКЗОТЕРИЧНА НАУКА – тоест външна  и имаме една духовна наречена ЕЗОТЕРИЧНА НАУКА . Ако разглеждате нещата от позицията на едната или другата няма да видите цялото .Точно затова Богомилството,което е едно езотерично учение  не може да бъде разглеждано със средствата на съвременната историческа материална екзотерична наука. И аз този метод на синтез между духовно и материално прилагам в това изследване ,което правя . Аз не просто го правя като лекция ,а търся такива книги ,намирам ги и ги издавам .

За да търсим корените на българската история,включително и на богомилството историците далеч не са стигнали до архивите,където трябва . Лично аз години наред съм имала консултанти на издателството големи историци -професори и винаги съм се заяждала с тях и съм ги питала :“ ЗАЩО НЕ ПИШЕТЕ НИЩО ЗА БОГОМИЛИТЕ ?“

Естествено това беше едно табу- тогава не се говореше. Факт е ,че архивите за богомилите се пазят в определени центрове и са имали възможност достатъчно време да ги изследват . Но и без да влизаме в тези библиотеки и без да имаме достъп до тях пак можем да намерим достъп. Френските историци . Оказва се,че  френският език вече стана екзотичен език, махнаха го от международните езици и мога да ви кажа защо. На френски език са написани едни от най-големите трактати на херметизма, на философията , на окултизма, така че много е удобно човечеството да не ги знае. На английски не са преведени ,аз знам няколко езика,мога да сравнявам и да търся  за наша радост и за радост на повечето българи,които помнят руския език има ги преведени на руски.  Руските специалисти много държат народа им да знае ,за какво става дума . В случая с богомилите много ни помага един голям френски историк нарича се Шарл Любо той е написал 28 тома история на късната Империя на Византия. Седмия том до Тринайстия се занимава основно с нашите династии от Борис ,включително става дума и за децата на Симеон. Благодарение на Шарл Любо стигнах и до една друга ценна книга ,това е книгата на Левкийският епископ Варлаам „Житие на Иван Рилски“, в която книга ясно и точно е посочено ,че Иван Рилски е син на Симеон.  Не може да се каже,че е легенда ,защото е доказано вече и е крайно време вече и църквата да се успокои и да вземе да извади няколко документа,които се намират в библиотеките на Рилския Манастир .Левкийският Епископ Варлаам всъщност е бил и епископ на Рилския Манастир. 

Шарл Любо застъпва едно много ценно изследване на династията на цар Борис Първи. За да дойде богомилството до България основната идея е ,че се търсят будни хора. Още от времената на маговете на Персия /МАГ- означава МЪДЪР ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ЗНАЧИ МАГЕСНИК ! Това е човек,който владее силите на съзнанието  и още от най-древните книги още от времената на персийските магове ,които не са халдейските/правете разлика/ ,защото са много по-древни 8-10 000 години преди Христа ,това са били хора,които са владеели СИЛАТА НА СЪЗНАНИЕТО ! Тоест способността на човешкото същество да реагира с Божествена СИЛА !Маговете на Древен Египет още тогава са се заели с обучението на децата на Владетелите . Тази тенденция се е запазила в династиите на тези Учители,така да ги наречем чак до наше време. 

Кои са тия Деветима Непознати? Това е една легенда описана от двама французи в 19 век и двамата не са случайни- единият е консул на Франция ,а другия е служител на тайната полиция на кралицата на  Великобритания в Индия . Тези двама души са първите ,които написват книгите  за т.нареченото „ТАЙНО ОБЩЕСТВО НА ПАЗИТЕЛИТЕ НА ЗНАНИЕТО“ или ДЕВЕТИМАТА НЕПОЗНАТИ. Става дума за една древна легенда във времената на император Ашока от династията Маория, тогава се е случила една от най-кървавите войни тя е описана в Махабхарата ,където толкова много хора били убити, това е битката ,когато се появили извънземни кораби и толкова бил потресен император Ашока,че решил да скрие познанията на човечеството ,докато човечеството поумнее.  И са ги скрили в девет направления или така наречени КНИГИ.  Първата започва  с „Изкуството за манипулация на съзнанието на хората “ . Тези деветима непознати след това през вековете можем да ги проследим много лесно. По-късно във времената на Жерар Анкос- това е френската окултна школа във Франция пише един човек граф Ив Сен Далвейдър,познавате го в България по книгата му „Архиометъра“ ,това е най-сложната геометрична книга .Той има 4-5 велики книги едната се нарича :“Мисията на Индия в Европа“. Тази книга е първата книга в света ,която ви говори за незнайната и тайна страна Агарта. Смятало се ,че в тази странна държава която била някъде между Тибет и Самарска Губерния се намирали владеещи знанието хора ,които живеят там . Тази книга му е било забранено да я издаде/при него са дошли хора,които са му казали НЕ / и съвсем случайно/нали знаете ,че няма случайни неща/ неговият съратник Жерар Папюс намира един ръкопис след смъртта му и благодарение на това имаме тази книга . В тази книга се говори за братството на тези тайни и непознати хора,които пазят познанието . По-късно следа за тях се намира в легендата за презвитер Йоан . Насред Азия имало християнска държава ръководена от митичната личност Йоан,който написва няколко писма до папите и тези писма се пазят .Смята се,че най-големите хора на света,носители на културата и изкуствата са били точно деветимата ,които пазят познанието в отделни векове.  Примерно такъв е бил Франсис Бейкън,такъв е бил Леонардо да Винчи ,за 20 век вероятните от деветимата са Никола Тесла и Айнщайн. Има си хора ,по които си личи ,че са лидери на знанието и пазители на това знание.  Това учение и това пазене върви през епохите  и се движи . С две думи ще ви опиша ,за да си представите пътя на тази древна херметична философия Перенис . Тя е свързана с теорията за произхода на расите,която е основна тема на окултната наука.Когато бялата раса преминава през Хималаите и създават най-древната династия на Индия започват да се местят в обратна посока от Изток на Запад ,преминават през 3000 г пр.н е през Индия след това стигат до Египет,оттам се завъртат през полумесеца на Средиземно море, като в същото време създават ученията и религиите – във всички учения има едно ядро ,което се показва по различен начин на хората и за съжаление в ниско вибриращата долна фаза на пропадане на идеите предизвиква агресия, а не би трябвало да е така.  Самите монотеистични религии са еманация на тая древна философия. Когато стигат до  Египет и когато се появяват вече монотеистичните религии,няколко пъти се обръщат покрай Средиземно море – там вече са гностиците, есеите ,манихеите, Манихеите запазват тези традиции,а всъщност на дъното им стои Зороастрийското учение,което е много древно и се смята ,че е носител на тази философия още 8000 години преди Христа .Историческите данни за първия Зороастър са 6800 -6400 г .преди Христа . Стигаме до манихейството ,което получава силното си развитие през 5 век ,продължава да се движи философия Перенис ,преминава Босфора чрез Павликяните и стига през 9 век България . Точно тогава тук се заражда Богомилството като брънка от древната езотерична доктрина,но се заражда като една експлозия на тая сила,защото философия Перенис стига до нашата земя.  Всички посветени знаят ,че на Земята няма много местности или територии,които да имат специална геоложка енергийна нагласа ,каквато имаме ние. Такива земи са Южна Индия ,Квебек в Канада ,Южна Франция,което обяснява защо са отишли там и нашата земя. Състои се от факта ,че ние имаме много злато ,много червен графит, много залежи за живак,много слюда ,тоест това е една древна силно енергийна земя, ползвана за алхимични древни трансмутации на съзнанието, прозорци във времето  още от най-древни може да се каже извънземни цивилизации . В този смисъл на думата тук може вече да ви звучи малко като научна фантастика ,но са научни данни  ,можем да бъдем спокойни,че нашата земя великите сили ще я пазят ,защото тя просто е призвана да е Велика. 

Когато древната херметична доктрина стига до тук естествено се получва един бурен възход на херметичната мисъл  ,което се изразява в Учението на Богомилството . То изиграва огромна роля за Историческото развитие на Западната Цивилизация . Западната цивилизация е тази,която е създадена въз основа на Елада и Рим, тоест Западна Европа . Точно стимулът за развитие на тази цивилизация се задвижва от богомилството .

Останалите трактати са открити пак по нашите земи. В 8 век един монах известен като Йоан от  Стобей е събирал такива трактати. Преводът на“ Корпус Херметикум“ става основата за развитието на Хуманизма и Ренесанса в Европа . Фактите,че богомилството е в основата на разнасянето на тия знания , на даването на тия учения,че лично Боян Мага  отнася тая философия в руските земи, с което става основата на бъдещите цивилизации може още да се говори за това каква основна роля са имали богомилите .

Защо точно в семейството на Симеон се е случило това ? Защото между 5 и 9 век центърът за посвещаване в тези древни знания  от Сирия се премества в Константинопол и Магнаурската школа по всяка вероятност не е просто велико училище за образование ,а е просто древна школа за древни мистерии и учене на тези древни знания . Ще кажете какво се учи? Всичко- основи на космогонията ,основи на връзката на макро и микрокосмоса ,връзката и принципите на действие на двете велики сили, Магия -колкото и да е страшна тази дума да се каже в България това  е велика наука – наука за промяна на съзнанието, тоест настройването и към космическата система за влияние. 

Как се предават тези науки?Естествено с множество ключове. Един от тези ключове са прочутите ключове на расите . На най-древната раса червената ,засега все още се търси този ключ за отключване на знанията. На жълтата раса е хексаграмите ,предадена от Конфуциий – И-дзин, на черната раса са Арканите – 22 големи аркани-ключове за нагласа на съзнанието , на бялата раса са руните ,които не само,че са най-древната писменост на бялата раса,но са и система за отваряне на съзнанието. Това ,което се намира на нашата земя ,доказано научно- най-древният рунически надпис в света се намира на 30 км южно от Пловдив в село Ситово.  Там се намира един древен град наречен Щут, и до ден днешен историческите и археологически науки много мълчат за него ,който е строен не от природни сили и си личи ,че е специален град. Тоест ние се намираме на земя,където се пазят най-древните останки на следите на човешка цивилизация след големия катаклизъм и появата на бялата цивилизация . Нашата земя освен това притежава множество енергийни точки, съответно и светилища, където се осъществява трансмутация на съзнание и трансмутация на енергия  . Трима души исторически са в основата на предаването на познанието в царската фамилия на Крум ,от която произлиза Борис Първи.  Във времето ,когато Борис Първи се опитва да получи християнството, императрица Теодора Втора поискала от Борис Първи да размени един монах . Той не е бил обикновен монах наричал се е Теодор Кофара . За него трудно може да се намери материал,но той бил  толкова ценен за императорската фамилия,че се съгласяват да върнат сестрата на Борис Първи,която се е намирала 35 години в Константинопол,съответно вече е била покръстена и вярваща. В Историческите книги ще намерите,че влиянието на Теодор Кофара и на сестрата на Борис Първи се дължи изключително много на това ,да се съгласи той да бъде покръстен . Покръстват го и му дават името на сина на Теодора Втора – Михаил Първи Покръстител. Следващия след него Симеон  отива в Магнаурската школа и също е обучаван не от кого да е  ,а от Николай Мистик – патриарх и в същото време дълбоко посветен в древните знания човек. Пазят се писмата на Николай Мистик до Симеон .Може да видите вътре той е пишел,че Симеон е бил рядко надарен човек.  Веднага след това в Магнаурската школа са обучавани Иван Рилски, Боян Мага- Вениамин по времето не на кого да е а на Михаил Псел – изключително известен учен от онези времена. Всички тези трима души са видни и  явни носители на тайната херметична доктрина и на тия способности.  В нашата фамилия на царското потекло тези сили са се развили до огромна възможност ,включително и до там Боян МАГА да придобие способността за трансмутация не просто на съзнанието,а за промяна и на материята . Това явление,което се разказва като легенда ,че е можел да се превръща от човек във вълк или в друго не е легенда.  Това са способностите на хора,които до такава степен могат да владеят състоянието на съзнанието си ,че могат да променят кондензацията на енергията в плътта ,за да могат да я превърнат в нещо друго.  Тук се намира също един много интересен факт . Когато Алексий Комнин изгаря Василий Врач, това е обяснено много добре в 15 книга на Комнина . Можете да прочетете как един странен огън дим се появил и повече никой не видял какво се е случило с Василий Врач .Тук се навързват исторически факти . Алексий Комнин не е бил случаен човек освен император. Съществуват документи, до които обикновено трудно може да се стигне  – накратко- философия Перенис продължава през вековете – стига до Западна Европа,създава велики ордени, генерира катарството,катарите тамплиерите,тамплиерите масонските ордени,масонските ордени илюминатските ордени. В книгите на тези ордени ясно и точно се говори за нещо много рядко. По времето на Михаил Псел и Алексий Комнин в Константинопол е бил съживен „Орденът на братята на Изтока на Розата и Кръста „. Това е същото просветителско общество на Деветимата Непознати,за което става дума ,което проявява полу-видима пространствена част в обществото . Тук се появява следния въпрос – как един брат като Алексий Комнин ще убие брата си?Става дума за Василий Врач . Ами защото ако изследвате книгите за трансмутация на материята и съзнание ще разберете,че Василий Врач просто не е бил убит . Който ми повярва ще му създаде идеи и материал за размисъл. Видимо е бил убит за масите  и не забравяйте,че тези науки не бива да бъдат давани така на всеки ,защото неподготвените хора не могат да ги разберат . След „убиването“на Василий Врач богомилите са разпръснати от Константинопол, едни тръгват на север, други към Русия, трети към Западна Европа и една голяма част знаете ли къде се връщат ? В Сирия .  Връщат се там ,точно когато там е създаден “ Орденът на бедните рицари на Исус- Орденът на Тамплиерите „. Намерила съм книги от края на 17 началото на 18 век,където авторите казват ,че доктрината за трансформацията на древното херметично учение е предадена на тамплиерите не от кого да е ,а от богомилите . След това са затвърдени от самите тамплиери в контактите им с така наречения „езотеричен ислям „- асасините ,исмализма ,което е абсолютно същата доктрина . Оттам нататък следите за този херметизъм и алхимия,който са владеели можете да намерите и до ден днешен в България .

Има една книга намерена в Русия ,наречена Светославов Изборник- но се вижда как е издълбано името на Симеон и е заместено името на Светослав- тоест това е Симеонов Изборник за лично ползване на семейството на Симеон – енциклопедия с над 380 големи теми и статии на тема :“Конструкция на света „,“Сътворение на света „“Химия“,“Алхимия“,“Биология“ и всичко останало. Съзнавате ли за кое време говорим ? 9-10 век и за какви знания  говорим?
Точно  тази книга е едно голямо доказателство,че наистина лично член на семейството на Симеон е стигнал до там /Русия/ и то с великата мисия да предаде знанието на зараждаща се раса,която както виждаме в момента има много голямо значение за човечеството.

Десетте Заповеди на Маговете Богомили

Паметник на Боян Мага в Бургас – какво е посланието на Масоните

Символът и Силата в Пръстена на Боян Мага

Символът на Кръста в Окултизма- Мария Арабаджиева

Как да си направим Зелено Смути с Японски Чай

Френски Целувки със Зелен Чай от Матча

 

 

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.