Саракт ,Меритокрация и Колобърската Жреческа Система- Емил Трънкаров

Spread the love

За тези ,които нямат време да гледат видето представено от фондация „Виделей “ Саракт ,Меритокрация и Колобърската Жреческа Система“ на Емил Трънкаров накратко в писмен вид:

“ АЗ съм привърженик на това,че материалната действителност се създава чрез мисли. Тези мисли се фокусират чрез чувствата,увеличават се и се стабилизират чрез нашите виждания,нашите убеждения и колективните виждания и убеждения се материализират и личните мисли и убеждения също се матриализират.

Какво представлява същността на нашата българска душевност?  Първото нещо,което забелязах е отвхърляне на робството. Всички сме чували за това как българите са били непримирими, че са против робството. Но никога не сме направили връзката с нашата действителност. А връзката според мен е съвсем проста.

Погледнах в историята и какво установих ? Установих,че всички империи ,които да доминирали света като цяло са робовладелчески.  Абсолютно всички империи са робовладелчески,включително и тази,която днес доминира света- Американската Империя.

Физически робовладелческа Империя е била Америка до съвсем скоро- всъщност до 20 век са робовладелческа империя.И в момента все още продължават да бъдат робовладелческа империя със същата психология. Много е важно да се разбере психологията на робовладелческата империя. Как робовладелческите империи функционират? Те функционират като във всички сфери на обществения живот има пирамидални структури. Тези пирамидални структури са илюстрирани най-добре от Дейвид Айк.  Всъщност пирамидалната структура позволява контрол над обществото.

Да не се кахърим ,че българите сме останали малък народ в днешно време,говоря за тези,които имат българско съзнание,защото по генетична линия българите са много повече.

Очевидно е ,че една империя като Българската,която отхвърля робството няма никакъв шанс да продължи и да победи  със своите идеали в едни условия при които определено робовладелството е система за управление на света. Всеки може да се замисли защо робовладелството е система на света? И откъде се поражда това съзнание за робовладелството ?

Така или иначе моето обяснение е това- никакъв шанс не сме имали като държава да се развием и да развием нашата цивилизационна програма. Така,че трябва да гледаме на щастието,че все още съществуваме с радост и изобщо да не мислим за никакво негативно минало.

Защо са необходими пирамидалните структури? Те са необходими,за да може обществото да се КОНТРОЛИРА. Ако обществото не се контролира хората ще започнат да разсъждават самостоятелно. Когато обществото се контролира хората не разсъждават самостоятелно. Каква е основната пирамидална структура в политиката ? Ами демокрацията. Демокрацията никога не е съществувала като право на хората да се борят за своето щастие. Това е съвсем различно от душевността на българина. Българите никога не сме имали демокрация. В днешно време демокрацията се изразява в партии-партията е пирамидална структура. Например Бойко Борисов е на върха…ако някой го купи той му принадлежи с цялата пирамидална структура надолу. И как става тази пирамидална стуктура- гласува се скрито. Всеки се покрива,манипулират се изборите и в крайна сметка никой нищо не знае, нищо не е прозрачно и имаш една пирамидална структура,която държи властта  и като купиш тези,които са на върха на тази пирамидална структура- което между другото струва много евтино,защото има държави ,които си печатат сами парите за разлика от България имат много пари-купуват си тази пирамидална структура и всичко е наред.

А ние българите защо не сме имали пирамидални структури? Пак по същата причина- защото робството ако не го приемеш ти не можеш да приемеш и пирамидалната структура.

И каква е била политическата структура на българите ?

МЕРИТОКРАЦИЯ!


Ако ние искаме да се отървем завинаги от робството- като казвам робство имам предвид робството върху нашето съзнание,върху нашите мисли,робството в обучението . Робство е затова,защото всеки го знае- ние днес по никакъв начин не можем да се отървем от парите. Този който има пари- той контролира държавата. В момента държавата не се контролира от българи- тя се контролира от външни сили. Кои са тези сили? Тези,които имат пари. Точка. Няма някакъв смисъл да се дискутира по-нататък. Единственият начин да се отървем е да се върнем към нашата душа. Защо? Защото тя е в нашите гени.  Ако се върнем към нашата душа,трябва да се върнем към меритокрацията. Какво е меритокрация ? Меритокрация е да имаш постове и за тези постове просто и ясно е какви трябва да са качествата за човека,който трябва да заеме този пост.  И на този пост се отива с изпити като тези изпити са напълно прозрачни. При древните българи няма тайно гласуване .Там всеки гласува открито.

Ако има меритокрация,която забележете е втората съществена черта на българската душа,тогава как би могла тя да бъде осъществена?

ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ПОМИСЛИ ЗА ТОВА.Ако бъде направена такава система тя теоретично няма как да  бъде фалшифицирана.

Друг един елемент на изконната българска душевност,който също произтича от свободолюбието е кой е управлявал държавата. В миналото българската държава се е наричала САРАКТ- армията и държавата са САРАКТ. Кой е управлявал САРАКТА ?

Саракта не се управлява от КАНА или КНЯЗА? Защо ? Защото той е само временна фигура. Реално не можеш да имаш САРАКТ ако нямаш КОЛОБЪР.

КОЛОБЪРЪТ е ОСНОВНАТА ФИГУРА.Защо? Защото законите всъщност се създават от жреците.Те не са само колобри- те са пет нива,а колобърът  е последното ниво на жреците. Тези нива на жреци създават законите.Законите са МОРАЛНИ и ДУХОВНИ. И затова всъщност при българите противно на останалите цивилизации няма робство. Няма как ако ти поставяш в основата на законите някакви морални и духовни принципи да има робство. 

Казва се МИСИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ .Тя си произлиза оттам ,че духовните черти и това,че в основата са духовността и морала- това е в гените на българите .

Ще дам един пример ,за да се разбере в какво се е разбирал морала,защото в днешно време няма морал.

И това ,че няма морал,че всичко е бизнес -това е сентенцията на света ,в който живеем.Тоест тотална безнравственост и бездуховност. Абсолютно никакъв морал. За нищо. Ако можеш да направиш повече пари няма значение по какъв начин – правиш. Ако някой проявява морал това е изключение.

При такава една постановка ако ние искаме да променим нещо няма да можем нищо да променим ако не променим това да стане съвместимо с нашите черти. Основата на българите е била МОРАЛА. Но как се е изразявал морала? Боилите ръководят рода. Има 144 благородни родове. Ако БОИЛЪТ на някой от тези 144 благородни родове прояви неморалност – например прояви страх пред лицето на врага- това е неморално. Завързва се в центъра на столицата и до 12 коляно се избиват всички,защото това е лоша кръв и не може да бъде пример за останалите родове. Моралът изисква тези 144 рода да са абсолютно безпогрешни. Избиват се всички до 12 коляно от рода му и накрая го убиват и него. И с това въпросът е приключен. Българското общество е прочистено от неморални хора. Без да говорят за генетика древните българи правят връзка с това,че щом един от този род е проявил някакви неморални черти ,очевидно тези черти се разпростират в рода независимо дали се виждат или не се виждат. Целият този род заминава. Това е морал . До такива драстични ситуации не се е стигало,защото когато в едно общество морала е на първо място тогава безспорно ти се стремиш да се проявиш в обществото по какъв начин? Не с многото пари и с красивата кола ,която караш в града с несъобразена скорост- ти се стремиш да се проявиш в обществото със своя морал !Нещо ,което го нямаме в днешно време . И затова аз считам, че тази изконна българска черта трябва да се върне.  И трябва да се върне в съвкупност с останалите изконни български черти.

Всички знаем,че българите никога не са се колебали за това,че светът не е само това ,което виждаме и светът не е само това материалното.Светът е и всичко останало,което ние не виждаме .И то съществува. Преражданията са били част от разбиранията на древните българи . И оттам любовта към природата .Тази любов към природата се е запазила и до ден днешен и се е проявила през годините . Когато ние вярваме в душата  като нещо, което не зависи от времето , когато вярваме в свободата на хората какво следва? Българите вярват в равенството на мъжа и жената . Това винаги си е било така. И мъжете и жените са част от саракта . Българските жени са участвали в армията . Повтарям- държава и армия е едно и също. Те не само са участвали,но българите са се стараели да имат някъде около 30 до 50 % повече жени по много причини от практична гледа точка – раждаемост и т.н ,но и защото са ги считали за по-издръжливи на болка,по-свирепи от мъжете и т.н

 Българките- наследнички НА ДРЕВНИТЕ АМАЗОНКИ

Това продължило ли се е през вековете ? Ами продължило се е. Богомилите по-късно не са ли също изразители на равенството между мъже и жени,не са ли ги горили затова,че са казвали че мъжете и жените са равни? Пак проявление на българската душевност .

Понякога се говори за карма на българския народ. Само,че начинът по който се говори за карма на българския народ е в линейна форма,което също не е типично за българите. Кръговото представяне на времето е типично за българите ,а не линейното представяне. Линейното представяне е част от представянето на света отвън навътре. Отвътре навън няма време. След като няма време всичко,което е уж станало- пак става в момента обективно погледнато. От гледна точка на прагматичността е важна нашата лична отговорност. Я си помислете каква би била нашата лична отговорност ако знаем ,че можем да окажем обратно влияние на така нареченото минало понеже няма време. Вярно или не вярно аз предпочитам тази отговорност да ми тежи и да правя всичко така ,че да оказвам положително влияние върху така нареченото минало не само върху бъдещето.

Казва се ,че българите имат някаква духовна мисия към света и тази духовна мисия ще се прояви.Няма такова нещо „ЩЕ СЕ“ бъдещето не съществува,нито миналото. Съществува само настоящето. От тази гледна точка всичко това,което правим в момента и всичко това което мислим- само то има значение.

Ако почнем да си мислим,че миналото не оказва някакво влияние ти си в твърд материализъм и по никакъв начин не помагаш нито на себе си,нито на останалите. Във Вселената няма време и всички мисли съществуват и ти ги улавяш или не ги улавяш . Аз съм уловил тези мисли и ви ги предавам . Единственият път е да се върнем към нашите душевни черти ,защото единението прави силата .  Чрез любовта се прави единение и единението прави силата. Любовта от практична гледна точка какво представлява- аз обичам децата си и бих могъл да обичам всички деца.Но ние като българи сме всичките разединени и сме с много твърди глави. Това е пак типично българска черта,но не се замисляме какви са последствията и защо сме толкова твърди.Последствието е ,че трябва да имаме нещо,което да ни обедини,понеже всеки един от нас нещо си знае и това ,което знае според него е самата истина и нищо останало не го интересува. И оттам не можем да постигнем някаква любов между нас. А за да постигнем някаква любов и искреност между нас  трябва да се върнем към изконните си духовни черти. Върнем ли се към тях ние ще се обичаме,защото ще виждаш себе си във всеки един от другите около теб . И тогава може да се получи единение. Няма ли единение винаги ще има разкъсване и една или повече групи,които ще бъдат купени чрез тези,които имат пари, а ние нямаме пари .Ние имаме душевност, но нямаме пари.  И то така трябва да бъде всъщност .Затова сме и най-бедната държава в Европа .То няма друго обяснение. Пак произтича от нашата собствена душевност .

Една друга черта ,която е типична за българите и която мисля,че се проявява е нашето ученолюбие. Спомнете си ученолюбието откъде произтича. Знаем ,че богомилите са се разхождали с една книжка и са учели хората ,самите те са се обучавали и са имали степени на знанията и са се дефинирали преди всичко чрез знанията си,чрез добродетелите си и чрез това какво са допринасяли за останалите хора. Въпросът е откъде произлиза това нещо и как така се е записало в нашите гени. То произлиза от следните причини:

Казахме ,че Саракта всъщност са воини .Но тези воини не са воини,които се учат да убиват ,а се учат да бъдат морални воини.Понеже казахме ,че законите са създадени от жреците. Но тук идва и тази твърдост на българите. Аз ще я илюстрирам с интерпретация на твърдостта отвътре навън и с негативна комунистическа интерпретация  на твърдостта в обратна посока отвън навътре. Има едно твърдение,че българите имали търпимост,били много търпеливи- тя според мен е следствие на твърдостта на българите . И се твърди,че ние българите имаме тази търпимост понеже сме били 500 години под турско робство.  Това изобщо не е вярно. Това е комунистическо обяснение отвън-навътре. Истинското обяснение според мен отвътре-навън е ,че ние хилядолетия наред сме били МОРАЛНИ ВОИНИ.  И ЕДИН МОРАЛЕН ВОИН- САМ ВОИНЪТ е АРМИЯ! Спомнете си даже следния факт- когато Александър Македонски минава и побеждава всички народи той се опитва в Родопите да подчини бесите .И по никакъв начин не може да ги подчини,защото той не може да им даде сражение. Всеки бес е самостоятелен воин .Всеки един от тях и те просто се групират,нападат го и изчезват,след това пак наново се групират и той по никакъв начин не може да ги победи .

Сарактът освен ,че има бойна структура ,която позволява всички да се обедният ,там обаче и всеки воин е самостоятелна АРМИЯ. Няма как да не са твърди българите ,няма как всеки да няма собствено мнение. Оттук като прозрем тази специфична характеристика на българите и съответно не можем да очакваме,че българите ще започнат да хленчат за това,че това няма ,онова няма и т.н . Оттам и този капацитет на българите да издържат на несгоди и да имат много силно търпение. Това е моето обяснение на това защо всъщност имаме толкова голямо търпение. Моят прочит е положителен ,а не негативен на този въпрос.

Жреците при Българите са 5 /пет/нива . И казахме ,че те са поддръжници на духовността . За това е интересно да видим какви са тези нива и къде ги имаме в нашето време все още.

 • Първото ниво са ЧЕКРЪТИТЕ
 • Чекрътите се занимавали с човешкото тяло.От физическа гледна точка се занимавали с това,което днес правят лекарите. Имаме ли го в днешно време това нещо все още ? ДА! ЧЕКРЪКЧИИТЕ те се занимават все още с човешкото тяло. И скоро се запознах с един лекар,който ми обясни ,че в цял свят има само една единствена дисциплина ,която продължава тази традиция на чекръкчиите и тя е в Москва. Горе-долу около 6 години са учили чекръкчиите и са минавали на изпит за следващото ниво,което са Настарите .
 • Второто ниво са НАСТАРИТЕ
 • Настарите са следващото ниво на българските жреци,които се занимават с психиката или с контрол на тялото чрез психиката .
  Имаме ли го все още? Ами да,имаме го ! При НЕСТИНАРИТЕ !
 • Нестинарите са наследници на Настарите.Те са имали познания, с които ти може да контролираш тялото чрез енергии,психика и т.н .
 • Пак учат около 6 години и се явяват на изпит за следващото ниво.
 • Третото ниво са МАГОВЕТЕ.
 • При българите се наричат МАГАН.Оттам произлизат маговете,магиите и всичко останало. Те са можели да контролират природните стихии.Контролът на тези природни събития навремето се е правило от МАГАНИТЕ. Дори и това все още го имаме при някои баби по селата- баене,ритуали за дъжд,за слънце и т.н.
 • Минава се изпит пред комисия,пред която доказваш ,че си овладял определени знания. Ученето е около 6 години. 36 години учене е минималното време за което се е ставало КОЛОБЪР !Представете си колко години учене и практика !
 • Четвърто ниво са СИРХАТИТЕ!
 • Сирхатите са пазителите ,те се грижат най-вече за невидимия свят и за енергиите от невидимия свят.  Сирхатите са трябвало да пазят българския народ от враговете на българите,които са невидими !Тук можем да направим някои спекулации. Има една листа на главните врагове ,които са описани там . Тази листа може да е вярна или може да не е вярна ,но там фигурират и Озирис,Бастет и др.Както всички учения,както вече сте забелязали дали са на светлите сили или са на тъмните сили винаги са скрити.Така ,че и тази листа може умишлено да не е съвсем вярна.Но спекулацията която можем да направим е ,че е свързана със западните виждания за това кой контролира света или с други думи Аномекит.Ако се върнем към аномекитите като контролиращи света стигаме до братята Енлил и Енки и до това ,че Енлил е привърженик на робовладелчеството- той иска хората да бъдат роби.А Енки е привърженик на това хората да бъдат свободни.Има  много книги,в които е описано ,че Ану- бащата на Енки и Енлил дава 3600 години ръководство на Енлил и му казва,след това ръководство Енки ще поеме света и светът ще се движи по неговите принципи.  Стигаме по тази логика,че ние българите имаме някаква мисия и до логичното заключение ,че е  възможно нашата цивилизация да е била подготвена в друг стил от ЕНКИ,който е привърженик на любовта .Синоним на Тангра е Енки.
 • Пето ниво са КОЛОБРИТЕ
 • Колобрите са последната степен- всички сме чували за тях .Все още се говори,че съществуват и все още има живи български колобри във Волжска България.
 • Ще завърша с една последна черта на българите,която е изключително важна и не мога да не я спомена- това е стремежа за директна връзка с БОГ !Никой от тези жреци ,които споменах не е стремял да овладее душата на българите и да ги вкара в някакво русло. Оттам и веротърпимостта на българите.  Всички знаем за веротърпимостта на българите . Даже има филми в днешно време колко близо една до друга в София са джамията ,църквата, синегогата.И самото спасяване на евреите през втората световна война.Всички тези елементи директно произтичат от стремежа на българите за директна връзка с господ- без да минаваш през някаква пирамидална структура ,каквато е някаква църква. Винаги българите са били обучавани сами да направят връзката с БОГ !

Българите – Синове на Боговете

Ведическите Имена в Българския език

Магическият Български език

Жреческата Каста и Социалното Програмиране

Символът и Силата в Пръстена на Боян Мага

Звездата на Мага

Японци ,Индианци,Българи

Операция Корона-Окултен Ритуал

Вашият Перфектен Подарък според Зодията

Портрет по Снимка за Подарък

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.