Принципи на Вълновата Генетика,Божественият Код,Силата на Словото П.Гаряев

Spread the love

Представяме ви една лекция на Петр Гаряев,основател на Института по Квантова Генетика ,Академик от Руската Академия на Природните Науки,Акедемик на Руската Академия по Медицински Науки и Член на НюЙоркската Академия на Науките .

Най-важната ментална конструкция на човека се нарича СЛОВО.Това слово се оказва ,че има пряко отношение към нашия собствен генетичен апарат.Оказва се,че мисленето се реализира чрез хромозомна функция на невроните в главния мозък.Удивително Творение ! Но невроните на главния мозък се оказаха система ,която с огромна мощ синтезира протеин,от който се състои 80 % от нашето тяло.Но се оказва ,че този мощен синтез на протеин е свойствен за невроните ,една от най-мощните протеино синтезиращи системи.Питаме се защо? Тези протеини се явяват пренастройка на ДНК.Чрез информационните РНК се извършва синтез с помощта на рибозомите на такива протеинови конструкции.И с помощта на мисленето най-накрая можем да хванем тънката нишка,която ще ни помогне в изучаването на реалистичното изучаване на функциите на главния мозък,функциите на съзнание и мислене,които е невъзможно да бъдат измерени ,защото духовното тяло от което се състои нашето съзнание и нашите мисли нямат форма или размери.Щайнер казва ,че това е духовно тяло.Но тялото е физическо образувание,а духовното не можем да усетим и да видим ,в това е парадокса,че духовното тяло всъщност е вещ,която движи нас,без което ние се явяваме просто купчина кости,мускули и т.н.

При изучаването на ДНК,основните,главните генетически структури ,от които се състоят нашите хромозоми се оказва ,че последователността в подреждането на нуклеотидите в ДНК молекулата са речеподобни.И простия анализ на последователността на нуклеотидите показва ,че това са речеви или квази речеви/говорни/ структури.И ние се занимавахме с това. И в Израел се занимават много с тези изследвания.Това мога да кажа шокира много учени,но това е факт !Така че корелацията на съзнание и мислене ,физическата корелация на съзнанието ни и мисленето ни се явяват протеинови фрази,протеинови думи,протеинови предложения,които се синтезират в кората на главния мозък в невроните.Много бързо променящи се фракции протеинови конструкции това от своя страна е генетичния апарат на нашите неврони.Това ни помага много плътно да заемат идеалната конструкция на нашето мислене ,имайки в ръце субстрат ,с който можем да работим и който дава прагматическа възможност да управляваме нашето съзнание.

Вие сигурно сте чували понятия като Нервно Лингвистично Програмиране? Всяка известна историческа фигура е притежавала способността да поражда преди всичко такива словесно-вълнови гени.Тоест нашата устна или писмена реч е огромен конгломерат от вълнови хромозоми.И всичко,което е написано от човечеството за хиляди години от неговото съществуване представлява огромна енциклопедия от такива ментални хромозоми,които са много подвижни,много мобилни и въпреки тази подвижност те създават възможността да бъдем човеко устойчиви в духовния смисъл на това понятие.Ако човек е неустойчив,ако е заразен със словесен вирус,то неговата умствена ментална структура се разпада ,после се разпада неговото духовно тяло и накрая се разпада и физическото му тяло- това ние знаем прекрасно,когато възникват всякакъв вид лъжливи учения  и т.н .А когато ученията са правилни то играе ролята на вирус,но добър вирус,който се размножава в нашите глави и ние заразяваме другите хора с този словесен вирус ,в това число и нашите ученици.

Всичко в нашия генетичен апарат започва с генетичен код.Неголямото но много важно преобразуване на стандартната редица на генетичния код,за което са получени няколко нобелови премии и е удивително дело през 60 те години на миналия век,когато Франсис Криг лауреат на Нобелова награда,който заедно с Уотсън,получили нобелова награда за откриването на двойната спирала на ДНК през 1961 г.Тогава са възникнали някакви противоречия,които Криг е потулил встрани,но в спомените си черно на бяло е написал ,че не вижда очевиден смисъл в този модел генетичен код,който е създал.Кода на Менталната конструкция започва именно с таблицата на генетичния код.Ако следваме таблицата на генетичния код,която се явява основа на основата на генетиката и биологията,това е фундамент ,на която се изгражда цялата биология,то тази таблица се явява противоречива.Ако следваме таблицата на генетичния код ,то всички организми са длъжни да умрат.Там възниква типично лингвистичния проблем на омонимите.Има кодони/синоними/ ,които отговарят за включването на една и съща аминокиселина.Това не е страшно,това  е сбиване на генетичната информация.Но има и кодони ,които притежават омоними.Съжалявам,че ви занимавам с молекулярна биология,но това е важно ,защото оттук тръгва това,което аз казах ,че нашето мислене се изгражда от модели на генетичния код,който все още не е разградан напълно в това число и от неговия автор Френсис Криг.Той е смятал,че генетичния код няма очевиден смисъл …ето защо,защото там се срещат такива типични лингвистични конструкции-омоними или много-смислови кодони.Два еднакви омонима отговарят за синтеза на две различни амино-киселни или за стоп позиция ,която прекратява синтеза на протеин.Ако Френсис Криг беше стигнал до край това е щяло да разкрие пред генетиката съвсем други хоризонти,в които ние днес се опитваме да въведем генетиката,а именно в менталните хоризонти,където ние доказваме и експериментално и теоретически и физико-математически,че генетичния апарат притежава мисловни способности.Разбира се мисловните способности не са такива ,каквито са във висшите степени на главния мозък,а мисленето тук притежава фракталност. Тоест генетичния апарат разбира и се съобразява.Вие знаете,че например педагозите,хората които притежават способност да построяват грамотно речта си,че омонимите могат да бъдат разбрани като понятия само в контекст.Например думата коса ,или пара имат два различни смисъла.И вие може да предадете точната семантика на тези думи само в контекст и само тогава те стават разбираеми,тогава става ясно какъв смисъл носи думата коса, или пара ,или син и т.н Тогава двусмислеността изчезва,остава само смисъла.

Оказва се ,че нашия генетически апарат ,откъдето ние сме произлезли,ние сме родом от хромозомите ,от ДНК ,от този наш генетичен апарат струят днк-фрази и в тези фрази се съдържат именно тези кодони-омоними и за да можем правилно да изберем аминокиселината и да произведем правилния протеин,трябва да разберем контекста на информационната РНК,която се явява протеинова матрица.Ако има грешка- това означава смърт или повреда на тези основни  системи.Тогава ,когато говорим и не употребяваме правилните думи или многосмислените думи омоними не се разбират правилно се появява ефекта дезинформация.И генетичния апарат,за да разбере омонимите,трябва да разбере фразата на информационната РНК,да проумее ,да осъзнае и да вземе решение. В този смисъл генетиката преминава в съвършено друг хоризонт.Ако в началото се е смятало,че има синонимна част в работата на генетичния апарат ,сега се оказва,че има и омонимна част,но тя се е туширала и игнорирала от самия Франсис Криг ,а ако я признаем ,че съществува  ние трябва да признаем и че нашият геном работи като разумна система.А това не се харесва на материалистите биолози ,защото това води към идеята за бога.И тъй като повечето учени са материалисти ,за тях това е лошо.Според мен бог е в природата и природата това е бог и няма нищо страшно в тази теза.Природата е разумна,семантична.В началото е било Словото.Но академик Лихачов смята ,че това не е правилния превод- „В началото беше Мисълта“ А мисълта притежава демиургически функции.И има много примери за това,как мисълта на човек просто твори чудеса.Всичко в този свят създадено от нашите ръце е продукт на нашите мисли.Има такива прости експерименти,например известния генетик Лютенбергман словесно уговорил кактус ,който имал дълги бодли/а самият кактус е бил вкусен и са го употребявали за ядене/,но тези бодли пречели.И той опитал чрез всички методи за селекция да премахне тези бодлички,но претърпял поражение.Тогава той ядосан започнал да разговаря с растението ,колкото и да звучи смешно.Той почнал да разговаря с този кактус и да го убеждава да си  прибере тези бодлички.И с няколко поколения тези бодлички изчезнали и до ден днешен този кактус се използва за храна.И това е станало под влиянието на човешката реч.Неотдавна се срещнах с изследователи,които работели с растения и станах свидетел на техните резултати- те мислено си представяха листата на растенията,формите,техните размери,разцветка и т.н програмираха растенията мислено да създават определена форма на листата ,а не такава ,каквато е обичайна за тях.На такива неща е способно човешкото съзнание.

Да се върнем към генетичния код.Знаменитият символ ИН-ЯН единство и борба на противоположностите.

ин-ян символ

Оказва се ,че ако в генетичния код направим просто прегрупиране на кодоните,които отговарят за синтеза на протеините в съответствие с принципа комплиментарност на ДНК – тоест аденин- комлиментарен на тинин ,гуанин комплиментарен на синтезин ,това е единственото ,което трябва да се направи и второ просто да се подчертаем с червено кодоните омоними а със син цвят кодоните синоними.Получаваме символа ИН-ЯН.И това не е просто случайно съвпадение. Това е величайшия принцип на единството и борбата на противоположностите.

символът ИН-ЯН в ДНК

символът ИН-ЯН в ДНК

Кодоните синоними отговарят в нашия генетичен апарат за устойчивостта на генетичната информация.За нейната групираност и сбитост.Това е синонимия,когато едно и също се повтаря много пъти с различни наименования.А от друга страна генетичния апарат трябва да бъде подвижен иначе няма да има живоусточивост.И тази подвижност на многосмислените семантични връзки носят в себе си кодоните-омоними. Ето ви лингвистичността в генетичния код.Ето откъде всички сме произлезли -от ИН-ЯН великият принцип !

Он-лайн Джакпот!Опитай Късмета си !

Вече споменах ,че има разработки и в САЩ ,и в Израел, и в Русия където ние показваме,че вълновите процеси в молекулите  ДНК и молекулите РНК могат да играят ролята на субекти за четене на информация.Веднага възникват въпроси.Вие казвате ,че ДНК това са текстове, РНК са текстове,а там какво? Седят малки човечета и ги четат ли?Не ! Там има железни закони на физиката,които са изобразени в селетонните трептения, на молекулата на ДНК,това са устойчиви вълни,които не се разпадат.Те имат способност да разчитат тази информация,която е записана в молекулата на ДНК и молекулата РНК и да я транслират във вътре-клетъчното пространство и зад пределите на генетичната система.Това е един от ипостасите на генетичната система- речеподобност.Но не единствения ипостас.Оказва се ,че има и втори и трети.Вторият се състои в това,че нашият генетичен апарат работи чрез образни структури.Речта също е образна структура.А за системата е необходима образна информация,за да построи своята четириизмерна структура,тоест пространствено-времевата структура.И това образува така наречената холографска памет .Нашият генетичен апарат е холограма.Това е нужно за да се създадат размерни вектори ,чрез които ембриона да се ориентира ,за да може да се развива правилно и ръчичката,крачето ,главата,ушите,очите да са на това място,където трябва да бъдат.Това представлява холограма.Това е вторият ипостас за работата на генетичния апарат,който също е образен.Третият ипостас е особено интересен -това е квантовата нелокалност или телепортацията на генетична информация.Оказва се ,че могат да се телепортират не само мисли,но и според теорията на Айнщайн и неговите ученици смесени състояния.Хората могат да се намират в такива смесени,объркани състояния.Всичко това все още се игнорира,но започват да се появяват работи,в това числа и наши „Линвистика на вълновия геном – Теория и Практика“,“Вълновият геном“ ,“Вълновият Генетически Код“.Започват да се появяват изследвания,които ни карат да осъзнаем генетическия код и цялата генетика от позицията на квантовата физика.Генетическият апарат работи на две нива ,на материално ниво,което никой не отрича и който е зает със синтеза на белтъците ,но и на вълново ниво ,на който нашият генетически апарат дава образни структури.Много ми се смяха ,когато предложих да се създаде ДНК лазер,лазер с молекулите на ДНК.Нашият генетически апарат нашата хромозома и въобще хромозомите на всички живи същества представляват структура ,която изучава лазерния свят. И ние създадохме изкуствен ДНК лазер,ние свързахме ДНК хромозоми ин-витро,така че те започнаха да излъчват кохерентна светлина в района на 290 нанометра утра-виолетова светлина.След 6 години японски екип,обяви ,че също е създал ДНК лазер.Ние започнахме да използваме хромозомите с техните речеви и холографически курсори и и създадохме апаратура,която моделира такива фотонно- лазерно -холографически процеси.Този лазер е модел на това,как работят нашите хромозоми на най-просто ниво . Този лазер може да се използува за регенерация на тъкани,това е път към унищожаване на стареенето.При нарушение на ДНК На растение,при отделянето на такова ДНК в чист вид веднага произтича нарушение на структурата  ,в това число и нарушение на речевите структури на молекулата на ДНК.Защото всички белтъци,които се синтезират при разчитането на информацията на ДНК са речеви структури и второто нарушение е ,когато вие сменяте холограмата,когато отделяте препарат за ДНК всяка холографическа информация се унищожава.И какво се случва- на разстояние 4 км се предава тази информация и всички растения при които е нарушена тази генетична информация всички те мутират.Мутогенезата е смъртен процес за растението.Тоест вълновата генетика е изключително опасна наука ако с нея не се отнасяме сериозно,това влече след себе си огромни последствия.Официалната генетика не приема принципа на лингвистичност на генетичния материал и принципа лингвистичност на генетичния код.Официалната генетика създаде ГМО-продуктите- генетически модифицирани продукти за прехрана на хората.Но това е наистина храната на Франкенщайн. Какво означава да се вкара в генома на соята чужд белтък?Значи се въвежда чужд ген в соята и се очаква той да произвежда полезен белтък,например инсулин. Но какво се случва? При храненето на животните с този продукт се получват ракови заболявания,деградация на поколението.В Сащ загинали всички медоносни пчели,защото се опитвали да събират нектар от трансгенни растения.Те са много по-чувтсвителни на такива вещества от нас -хората.Това показва ,че генетиката не върви в правилна посока ,не познавайки лингвистичността на генетичния апарат.Създаваме генетично модифицирани хранителни продукти,които носят огромни доходи и употребяваме тази храна ,а това е удар по второто и третото поколение на нашите деца.

Много интересен експеримент е този, в който ние се внедрихме в структурата на биологичното време.Оказва се,че Биологичното време притежава фрактална структура.Тоест има времена с разтегнат ход и времена със забързан ход.И ако ние не разберем принципите на фракталността на биологичното време,никога няма да можем да спрем стареенето и да живеем по 1000 години.Тук още веднъж показахме,че можем по такъв начин да въздействаме на генетичния аппарат.Как се реализира фракталността на биологичното време? Има бактерии ,които се наричат термофили ,които издържат на 400 градуса по Целзий.Там би трябвало всичко да изгори в генетичния им апарат ,но те спокойно си живеят .Защо?Защото те живеят в две различни фрактални измерения на биологичното време.Живеят в нашето време,с нашата бързина затова можем да ги видим с микроскоп и живеят в разтеглено време- това е друга фрактална единица.Температурата има функция време.Ако разтеглите времето,тогава вие понижавата температурата.Така чрез мигриране от едно фрактално биологическо време в друго тези бактерии са съумели да преживеят.Така са преживявали първичните организми на планетата Земя,когато тя е била гореща.Това свойство притежаваме и ние.Но това е голям проблем за квантовата телепортация,свързана с така наречената кохеренция и такива студени времеви фрактали ни позволяват да се реализира принципа на квантовата нелокалност.

Фантомен ефект на ДНК- грубо казано експериментите доказват ,че след нашата смърт нещо остава,ние не изчезваме,а се изменяме.

Друг експеримент с фантомния ефект на ДНК- изрязали сме част от листо,но в определени условия отрязаната част става видима.Това е така наречената газоразрядна визуализация.Това е проявленито на холографската памет на нашия генетичен апарат.А тази холографска памет се проявява и в кората на главния мозък.Кората на главния мозък работи на принципа на холографията,но това е тема за друг разговор.

А тук са някои от фантастичните неща,които ние получихме,когато облъчвахме и възбуждахме молекулите на ДНК с различни диапазони ултравиолетова светлина,червена и синя .

От ДНК излитат такива структури.Това е някаква закодирана информация ,която реално се възпроизвежда и е непонятно за нас какво представлява тя сама по себе си.Тоест нашата ДНК съдържа квантово-вълнова информация,която видимо играе ключова роля в обмяната на веществата.

от ДНК излитат странни структури

от ДНК излитат странни структури

Ето още един вид- този странен вълнови сигнал излита от ДНК за една секунда,появява се подобна спирала ,която отива някъде.Когато видяхме това,цялата група учени,които работехме бяхме в шок.

вълнови сигнал излита за секунда от ДНК и изчезва

вълнови сигнал излита за секунда от ДНК и изчезва

Тук включваме светлината,с очите си не виждаме нищо,но фотоклетката запечатва някакъв ДНК фантом

ДНК фантом

ДНК фантом

Следващият експеримент-възбуждаме молекулата на ДНК с червена лазерна светлина и фотографираме. Вътре в кутията е ДНК,на снимката няма нищо.На другата снимка се появява фантом на ДНК,когато ДНК няма в кутийката./лилавата фигура над кутийката е ДНК фантом/

ДНК фантом

ДНК фантом

Законът на Седемте Ноти и ДНК

На тази снимка са събудените молекули ДНК,те създават реплики,които се движат надясно.Какво е това? Идеята е ,че това е холография на вакуумна структура в духа на Шипов и Якимов,но това все още трябва да се изучава.Резултатът е фантастичен и има голямо бъдеще за тези изследвания.

реплики на ДНК в движение

реплики на ДНК в движение

През 2001 година се намираме в Торонто. На мистика Чилбъртън в Англия се появява изображение,така нареченият отговор на Карло Сагано ,който през 1974 година с телескопа Ресиб в Южна Америка бил пуснал някаква информация до съзвездието М-9 50 светлинни години отдалечено от нас и там било изображение на човешка фигура,нашата молекула ДНК,нашата Слънчева система,структурата на молекулата на ДНК,химическият състав и т.н.Такива изображения се появи сред които и човешка глава на извънземен.

От ляво е това ,което е пратил Карло Сагано- нашата ДНК,човече с малка глава.На другата картинка в дясно е това,което са изпратили в отговор.

Вижте човечето- неговата глава е по-голяма от нашата,което може би е знак ,че те са по-умни.Но най-интересното е тяхната молекула ДНК- лявата част е като нашата,но по-дълга.Дълго време се опитвахме да я анализираме,Карл Виген се занимаваше с тези изследвания.Според повечето учени това е някакъв вид РНК,но аз смятам ,че не е РНК ,а според мен са ни предупредили,че нашата ДНК е квантов ускорител излъчващ кохерентна светлина.Те косвено ни предупреждават : „Господа Земляни вие вървите по неправилен път в своята генетика.Вие не отчитате вълновата функция на молекулата на ДНК,речевите функции,холографските функции,квантовата нелокалност. Вие се заигравате с трансгенните теми-генните модификации,в апокалипсиса на ГМО.“ГМО продуктите са запълнили пазарите по целия свят,самите американци предпочитат да не консумират ГМО храни.

Това е краткото резюме на вълновата и лингвистичната генетика,която е непосредствено свързана с работата на мозъка,с нашата ментална структура . Вашият работен интрументариум това е вашата реч,вашите словесни форми,вашите вълнови гени,които навлизат в съкровищницата на мировата култура сред милиарди тонове написани от хората.Това е нашият хромозомно-ментален апарат,който няма цена.

Превод: Е.Иванова

Квантова Генетика- Безсмъртие и Вечна Младост

Законът на Седемте Ноти и ДНК

Активирането на ДНК Позволява Квантово пренасяне

Звездата на Мага – Тайните на Розетата от Плиска

Портрет по Снимка за Подарък

Алхимия на Себеосъзнаването

Колоб

Фурми-ползи и вреди

Капан ли са Тялото и Земното съществуване?

Облеклото е Скрито Оръжие. Как модата ни Влияе?

ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО и ТЕХНОЛОГИЯ LOOKING GLASS

Как стилно да носим бяла риза

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.