Природните Аномалии се Използват за Преместване във Времето

Spread the love

В небето над Европа започнаха да се появяват странни явления.Интернет е залят от снимки със странни форми в небето.Снимките се появяват и от Женева и Москва,аномални облаци снимат жителите на Китай,Австралия и Нова Зеландия.

Метеоролозите се опитват да намерят обяснение за тези странни облаци,но безуспешно.А снимките със странни облаци се появяват по целия свят.

Специалистите смятат,че появяването на тези аномални явления е свързано с Големия Адронен Колайдер.Не случайно за пръв път тези обекти са били заснети в небето недалеч от Женева.Работата на Колайдера е провокирала процеси излизащи извън рамките на представите на съвременната наука за реалността.И облаците със странна форма могат да се използват като портал към паралелни светове.

На 9 август 2008 година в покрайнините на Женева започнали предварителните изпитания на невиждания по мощност адронен колайдер.Той е голям адронен ускорител,строителството му отнело повече от 10 години и струвало почти 10 милиарда долара.Значението му за науката може да се сравни само с полета до Луната.Това съоръжение е построено под земята в тунел,където се намира огромно количество електроника,проводящи магнити,които са полети с хиляди тонове течен гел,този ускорител потребява огромно количество електроенергия.Толкова много,че го включват само през лятото,а през зимата,когато електричеството е скъпо не го включват.Но дори в режим на икономия на електроенергия учените не прекратяват експериментите.И се надяват в близко бъдеще да докажат съществуването на супер симетричен свят.Това прилича на антиматерия,това че светът е дублиран от частици и античастици,тоест съществува ли частица,значи съществува и античастица – при ултрона има позитрон ,при протона съществува антипротон,при нитрона антинитрон и т.н тоест всяка частица има свой дубликат във вида на античастица.И физиците сега искат за логическото построяване на моделите за устройството на микро света,да има ощи антиподи от друг тип.Ако се отдаде да се открият такива антиподи за тях вече има създадено име- античастиците ще бъдат назовани нитролин.

Освен съществуването на антиматерия в колайдера може да произтече среща с още един дългочакан обект.Черните дупки,въпреки,че толкова много се говори за тях съществуват само в теориетичните изчисления.И ето напоследък за физиците се открива възможност да потвърдят своята теория.

Ние чувстваме 3 пространствени измерения и едно времево.А в микросвета частицата чувства пълното количество на измеренията ,които могат да достигнат до 10.И ако пет измерения не са много далеч от възможностите на колайдера,то тогава колайдера може да създаде черни дупки.

Според друга група учени в колайдера се случват необясними за момента събития.На това за пръв път е обърнато внимание веднага след първото му включване.Във време на техническите изследвания при ускоряването на частиците част от тях просто изчезнали.Тези учени,които наблюдавали експеримента решили,че това е грешка ,поради настройката на оборудването.На 10 септември беше направено официално пускане на колайдера и отново се получи същото явление- част от наблюдавания материал е бил загубен.Същата ситуация се повторила и на 12 септември.А на 19 септември изчезнаха всички ускорени частици.След това стана пределно ясно,че не може да се говори за грешка в оборудването.

Според специалистите именно тези ускорени частици са станали причина за многочислените аномалии.Но последствията от експеримента биха могли да бъдат още по-мащабни и непредсказуеми.Ние постоянно получаваме сведения за различни необясними явления.Всички те се случват в момент ,когато се влючва колайдера- твърди учен от Церн.Случва се нещо за което съвременната наука няма никакво понятие.Колайдера може да предизвика процеси,за които науката няма обяснение.

И ако метеоролозите търсят причина за появата на облаци с необичайна форма,то експертите по паранормални явления вече имат отговор.Такива облаци често се появяват в така наречените „преходни зони“и свидетелстват за откриване на портали към други измерения.

Прави впечатления,че тези аномални явления се случват във време при различни природни катаклизми- земетресения,урагани,цунами,метеоритен дъжд и други подобни.

Нашият свят не е единствен .Упоменаването на други светове има в културата на всички земни народи.Както и точно указание за места на прехода между един свят в друг.На тези места хората се срещали с боговете.А за удобство при общуването в зоните на прехода се строели цели храмови комплекси.Устремени към небето,по правило островърхи съоръжения ние срещаме почти на всяка крачка.Всички тези архитектурни излишества като кули,стели,куполи са своеобразни антени.Те приемат и усилват сигналите от другите светове.Сакралните знания на древните ние намираме и в облика на съвременните сгради.

По-голямата част от аномалните зони по света са разположени на места с повишена електромагнитна активност.

В Москва сградата „Сталинской высотки“ по нищо не се отличава от египетските или тибетските пирамиди.В архива на специалните служби е запазена цяла колекция от аномални,необясними от гледна точка на науката факти,които се случват в това здание. На 7 септември 1947година в Москва по заповед на Сталин едновременно започва строеж на седем високи сгради.Всички сторежи е този ден на другите места в страната са отменени.


Сталинской высотки започва да се строй на мястото на геологически разлом. И Сталин строго забранява да се мести обекта даже с няколко метра.Една от постройките е направо върху линията на метрото.Архитектите докладват на Сталин възможна опасност и предлагат малко да преместят локацията на сградата.Но Вождът е непреклонен.
Сталинской высотки ще остане на своето място.За да се изпълни заповедта се наложило разработването на специална технология -специални смеси ,които да замразят подпочвените води под земята.Архитектите така и не могли да разберат с какво е свързана такава точна привързаност към мястото на обекта.Заповедите на Сталин се изпълнявали въпреки липсата на здрав смисъл и на всяка цена.А ако се замислим,че това не е било просто хрумване на Вожда на Народа ,а част от план ,тогава всичко се подрежда на своето място.

Особено ако отчетем и факта ,че в младостта си Сталин се е увличал от окултизъм и мистика.Биографията на Сталин винаги е била редактирана от самия него,и епизода от нея,в който той се е учил в Семинарията е бил измислен от него,за да скрие истината ,че всъщност той е учил в Йезуитски Колеж в Адрианопол.Обучавайки се там ,той бил съученик и приятел с такива известни личности ,които са известни в езотеричните среди- това са Гурджиев,Елена Блаватская,Успенский.

В Йезуитския колеж бъдещия велики мистици изучавали основите на окултизма.Сред учебните предмети там била бялата геомантия.В китайската традиция тя е известна като Фън Шуй.Учение за хармонизиране на жилищата според потоците на космическата енергия ЦИ.Основните принципи на геомантията при различните народи въпреки културните различия са еднакви.

Древните смятали,че Земята е духовно същество,притежаващо разум и енергия.На Земята има така наречените свещени места,които са по-подходящи за строеж на храмове. И ако предположим,че Сталин се е опитвал да съхрани своята империя със сакрални окултни методи,то нищо по-добро от строителството не е могло да бъде измислено.

Москва винаги е била свещен град,в който е имало огромно количество свещени езически капища.И още тогава в средата на войната на Сталин му идва идеята да възроди тези капища,но в съвременен вариант.И веднага след войната привиква при себе си известните архитекти и им поставя задачата да издигнат на местата на тези капища осем високи сгради.

Капището за езичниците е особено място за общение с боговете.То е събирало членовете на цялата общност.Строителството му се е ръководело от жрец.Той е извършвал различни обреди.Но истински собственици на капището били боговете, природните духове и духовете на предците.Именно капището е било за езичниците място,където са се срещали представители на двата свята – света на хората и света на духовете- ЯВИ и НАВИ.

древно капище

Всички кули са построени на мястото на древни капища.А тези капища били известни- Капището на Ярило- Слънчевия Бог,Капището на Велес- Бог на Изобилието и Властта,Капището на Макаша- Богияна на Съдбата.Тези кули трябвало да бъдат осем,всяка на своето капище последната била посветена на най-главното езическо божество Траян,той е обединявал тройния свят.

1947 година Съветският съюз все още не може да се възстанови от войната,милиони хора са без дом,купонна система,глад не е било най- удачния избор на време за началото на грандиозното строителство.Но Вожда настоява.И сградите се издигат за рекорден срок- 5-6 години.Защо е било толкова спешно
да се въведат тези сгради в действие след тяхното строителство? След построяването им изведнъж развитието на страната тръгва стремглаво-отменя се купонната система,догонва Америка в атомната надпревара,откриват се нефтени находища в Тюмен,страната започнала да се развива много бързо.Висотка на Траян ,която била построена около Кремъл трябвало да завърши цялата картина,защото това е било върховното божество и то трябвало да обедини седемте богове в единен кръг и да създаде пълна защита над страната и да пази нейната стабилност.

Да се обгради Москва със защитен кръг от Високи Сгради с Кули според Кремълските мистици може да е било нужно не само да се демонстрира пред целия свят величието на Съветския Съюз.Именно върху тези високи сгради в било нужно да има метални конструкции.За изпълнение на целите си Сталин не пести човешкия ресурс.Тези високи сгради отгоре се сравняват с храмовете в Египет и Месопотамия,но ако се вгледаме по-внимателно по-скоро приличат на ритуалните тотеми на езичниците.А огънят в Магията притежава съкрушителна сила.Тези огромни огнени пламъци са давали възможност да се общува с невидимия свят – света в който съществуват нашите предци,герои,богове.Всички те живеят в невидимия свят ,а ние сме във видимия.Границата между Яви и Нави се охранява от този свещен огън , и ако той гори ,чрез пламъка можем да общуваме с невидимия свят.Това са били места,които на съвременен език наричаме портали- места на преход между едно измерение в друго.

Има мнение,че Сталинските високи сгради улавят и преобразуват психофизическата енергия.Първо там са заселвали не случайни хора, а избрани,това е бил елита на съветското общество- артисти,дипломати,учени.Всички те са имали какво да дадат на този енергиен поток .Скоро енергията на тези сгради започва да въздейства по странен начин на техните обитатели.Скоро било забелязано,че жителите на тези сгради притежават по-голяма работоспособност от обитателите на други жилищни сгради в Москва.

Може би поради тази причина една от сградите била превърната в учебно заведение и там бил поставен главния университет в страната.

Но проекта на Сталин остава незавършен,главната висока сграда върху капището на Траян остава незавършена,но сградите продължават да акумулират енергия създавайки около себе си аномални зони.Тези сгради са били строго охранявани и се охраняват и до днес.Възможно е да са били построени специални помещения за портали.Изследователите на аномални явления изучават тези сгради напоследък.Срещата с порталите тепърва предстои.

Някои изследователи успяват да пределят мястото на такива времеви портали.Ако бъдат спазени всички условия портала ще се отвори.Нужен е източник на енергия и самата енергия.Проблемът е този,че рядко можем да се окажем на нужното място в нужното време.Тези зони на прехода понякога възникват стихийно.Когато забележат такова място изследователите го отбелязават на картата и започват да го наблюдават.

За такива аномални зони са знаели и нашите предци.И в зависимост от въздействието му върху човека мястото се считало за гибелно,опасно и са го отбягвали или са го наричали място на силата и са строели там светилище.Много векове жреците са създавали карта на звездните врати.На нея са нанасяли зоните на преходи от едно измерение в друго.

Обърнете внимание- всичко зони представляват триъгълници.А тези тригълници се намират в области с разлом на земната кора,в места с повишена гео-магнитна активност.Тук магнитното поле на земята създава оптимални условия за възникването в зоните на преходи в паралелни измерения.

преход в паралелна реалност

Организацията на такъв портал не е била лесна .Необходимо било спазването на няколко условия- нужен е мощен генератор на енергия,не само на физическа,но и на психо-физическа също.Напълно възможно е днес да съществуват и да функционират портали.В Египет,в Тибет,в Перу,но и разбира се в Русия.

Кайлас

По мнение на специалистите най-древните съществуващи портали към други измерения се намират в Тибет,на Кайлас.В религиозните текстове на будизма и хиндуизма за Кайлас се говори следното :“Никой от смъртните не смее да отиде в планината,където живеят боговете .Който види лицата на боговете е длъжен да умре.“ Съгласно някои вярвания,когато върха Кайлас е покрит с облаци може да се види многоръко същество.Индуистите говорят ,че това е едно от върховните божества Шива.

Участниците в експедицията на професор Мулдашев стигнали до извода ,че града на боговете в Кайлас е създаден от високоразвита цивилизация,която познавала законите на тънките невидими енергии и умеели да ги управляват.Професор Мулдашев смята,че пирамидите на Кайлас са многофункционални.Една от главните им функции е ,че те служат като врата към паралелен четириизмерен свят .Този извод бил направен ,когато в една от пирамидите изследователите попаднали на вход към паралелно измерение.Това било изкуствено творение- голяма каменна врата 100 на 200 метра и според местен ЛАМА тази врата се нарича „Врата към Шамбала“.И се отваря с помощта на заклинания.Вратата на Шамбала сега е плътно затворена.Хилер също е търсил вратата към Шамбала .Ето документи ,които са намерени в Германия:

На 1000 километра от Тибет,от друг портал в нашия свят влизат странни същества.На този обект може да попаднете само със специалното разрешение на правителството на Перу.Вратата на Боговете ,както са я наричали древните перуански старейшини, се намира на 35 км от перуанския град Капона,редом с легендарния остров на Слънцето в езерото Титикака.

врата на боговете- Перу

Това е врата изсечена в скалите в центъра ,на която има дупка,която е била затворена с камъни.Според легендите на местните жители там се появяват някакви странни хора пред тази огромна врата до наши дни.Вратата се явява артефакт от цивилизацията на инките и в древни времена най-талантливите с помощта на боговете можели да преминат чрез нея в други светове.И много герои са заминававали,някои завинаги ,но други са се връщали със знания,каквито никога не би могъл да получи обикновен смъртен. Според вярванията на перуанците някога тази врата ще бъде отворена и боговете ще се завърнат със блестящи като слънцето кораби на своя Остров на Слънцето. Този остров на Слънцето заема централно място във всички древни предания.Това е мястото,където е създадено човечеството,където то се е появило първо след потопа.С тайнственият остров е свързан и загадъчният материк Лемурия.Той бил обитаван от високо развита цивилизация.Лемурийците можели да пътуват във времето и пространството,те познавали тайните на преходите в други измерения.Но материкът потънал в океана и самите лемурийци загинали с него.Своите знания според легендите те оставили на златен диск.Той бил скрит в езерото Титикака близо до острова на Слънцето.Много поколения търсели този магически диск,но така и не го намерили.Търсят го и потомците на лемурийците.Свидетелства за техни посещения има още в древните индиански хроники.Според древни паметници там се приземявали някакви златни кораби,от тях излизали създания приличащи на хора.Според легендите лемурийците оставили точни указания къде да се търси златния диск.

Но едни историци смятат ,че този документ е отдавна загубен,а други,че изобщо не е съществувал.

Но руският математик Владимир Пахомов смята ,че послание е имало.То е достигнало до нас в зашифрован вид може да бъде разкодирано.Всичко започва с древните книги.Книгата на Енох- един от най-значимите апокрифи на стария завет .Тя била записана в 1 век преди новата ера от старозаветния патриарх Енох.

В книгата се разказва как от небето се спуснал отряд с ангели облечени като хора.Енох ги назовава Ангели,а те сами са се наричали Наблюдатели.

Тоест наблюдателите се спуснали на Земята ,започнали да обучават хората,изучавали флората и фауната на земята,научили Енох на техния език и дълго му обяснявали календара,който той е записал.И това е точно този календал ,който използваме самите ние.Наричаме го грегориански.
В нашият календар наистина е закодирано послание от древни свръх развити цивилизации ,смята руският математик Владимир Пахомов.

Посланието,скрито в календара завело Пахомов на острова на Слънцето в Перу пред портала Арма Мора,който е свързан със съзвездието Орион.

Възможно е именно там днес да живеят потомци на лемурийците.“ Аз замених всяко число с определни ноти и без всякаква обработка настроих компютъра да ми изсвири записаното.Получи се мелодия.Случайно не може да се получи мелодия.Случайно може да се получи или някакъв невъобразим шум или някакъв ритъм.“

Удивително е ,че тези ,които са били в порталите са чували вече тази мелодия.

На земята има 12 дванадесет основни портала,но там могат да попаднат само посветени.Но освен тях съществуват и множество стихийно възникващи портали .Това са така наречените аномални зони или гибелни места и именно на такива места често изчезват хора.Но има такива,които пазят порталите,така наречените Пазители или Стражи.Те не позволяват нашите реалности да се пресичат и навреме връщат случайно попадналите хора обратно.Но главната задача на Пазителите е да помагат на хората и да пазят порталите.Случайно попаднал в портала човек може да прекара там от няколко часа до няколко дни.Но при връщането си той няма да помни какво му се е случило.Такова влияние на човека оказва самият портал и пазителите,които притежават определени психофизически сили,способни да контролират човешкия разум.

Да попаднат два пъти в един портал могат само посветени.Пазителите затварят звездните врати пред случайни гости.Но може да дойде време ,когато преминаването в други светове няма да бъде дело случайността или на магически ритуал ,а научно достижение.Хипотезата на сътрудника на московския университет РАН Вячислав Докучаев помага да се определи местонахождението на други реалности.

Според учения те се намират в черните дупки.Най-интересните черни дупки се намират в центъра на нашата галактика в центъра на Млечния път .Това е огромен обект с размера на Слънчевата система.И той е интересен с това ,че може да се скочи вътре в такава черна дупка и да не се разпаданеш и може да се пусне в такава черна дупка космически апарат.Когато влети вътре ние ще престанем да го виждаме,но е възможно този апарат вътре да види планети,които се връщат към централната сингулярност.В черните дупки могат да съществуват цели планети с развити цивилизации.Те са просто микрочастици материя.В рамките на тази хипотеза всяка черна дупка се явява портал или пространствено времеви тунел свързващ нашата вселена с друга вселена. В дадения случай ние говорим за вселени,които съществуват вътре в черната дупка.Хипотезата се заключава в това,че най-развитите цивилизации от нашата Галактика живеят вътре в черните дупки в центъра на Млечния Път.

И те имат маса преимущества.Централната сингулярност ги осветява вечно.Вторият важен момент е,че те живеят в безопасност.Тях никой не ги вижда,не може да ги повреди по никакъв начин,а те наблюдават цялата външна вселена.Защото всички сигнали-радио,светлинни,електромагнитни вълни попадат вътре и те виждат цялата външна вселена.Това е второто им преимущество.А третото преимущество е ,че те могат оттам по вътрешен пространствено-времеви мост могат да преминават в друга вселена.

За общуване между цивилизациите главния проблем са огромните пространствени и времеви мащаби на Вселената.Черните дупки,които се явяват портали към други вселени най-близо до нас са на разтояние 10 000 светлинни години.Даже със скорост близка до скоростта на светлината трябва да летим до там 10 000 години. А с нашата съвременна техника означава ,че ще трябва да летим до там 10 милиона години. И това е проблема.

То и този проблем може да бъде решен.Физиците отдавна разработват теория за преместване през времето и пространството.Тунелите,възникнали веднага след големия взрив пронизват вселената и позволяват с немислима скорост да се преодоляват огромни разстояния. Последните изследвания в областта на физиката потвърждават възможността за пътешествия между световете с помощта на тези тунели.

Може би така тайнствената Лемурия да се намира в една от тези черни дупки в съзвездието Орион. И по пространствено -времеви тунели лемурийците да посещават Земята.

Може ли първата машина на времето да стане големия адронен Колайдер ?

Превод от руски : Е.Иванова

Тайната за Звездата на Мага -Розетата от Плиска

Стар Роман за Тръмп и Неговото Пътуване във Времето

Ключът на Соломон и Звездата на Мага

Най-удивителните случаи на Преместване във Времето

Защо тялото на Ленин се пази с Изключителна Важност и до Днес

Какви заболявания и Проблеми разкриват Бръчките по Лицето

Изтъркайте с тази смес белези ,бръчки и петна и се насладете на резултатите

Мед с шафран-Мощен естествен Антибиотик


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.