Машината на Времето и Пътниците във Времето-Хронопортатори

Spread the love

На 14 юли 2003 г в Ню Йорк бил арестуван един от играчите на Уолстрийт.Името му е Андрю Каролсен на възраст 44 години.Но ФБР не могла да анализира личността на мъжа.Със начална ставка 80 долара мъжа успял за няколко седмици да увеличи своя капитал до 35 милиона-долара.122 програвания и нито едно губещо,като се има предвид ,че курса е бил крайно неустойчив.Оттук е имало хиляди банкрути заради непредвидимото движение на котировките.

Разпитът продължил 4 часа. Каролсен веднага признал,че дошъл от бъдещето с единствената цел- да забогатее.Вече знаел как ще се променя паричният курс.За да го освободят мъжът разказал как ще се промени курса,къде се намира Бен Ладен,но накрая отказал да покаже мястото ,където се намирала неговата „машина на времето“.

На неговите фантастични обяснения естествено не повярвали.Заподозреният бил признат за „опасен престъпник“ и изпратен в затвора,където се изпарява.

Да,от затвора Каролсен просто изчезнал .Тази история била обсъждана няколко години в средствата за масова информация и накрая стигнали до извода-историята е измислена от журналисти от Wall streat journal.

запис от разпита на Каролсен

На 14 юли 2003 ,когато полицаите задържали Андрю Каролсен за разпит ,никой не обърнал внимание на записа в началото на разпита ,записан в полицейския протокол- „Денят на Бастилията,по дяволите,Денят на Бастилията,след 13 години Франция ще бъде залята с кръв!“

През 2016 година на 14 юли в Ница по време на празника на деня на превземането на Бастилията терорист с камион се врязва в тълпата.Загиват 85 човека.200 са ранени.Франция е залята с кръв.

За пътешествия във времето човечеството мечтае от незапомнени времена.
Фантастиката е поглед на съвременността към далечното бъдеще.Но така фантастични ли се оказаха предсказанията за новите технологии и техническите устройства,описани от гениите на миналото?Може би машината на времето е измислена отдавна и Леонардо да Винчи,Жул Верн просто са надниквали в нашия свят ? Много от великите личности във времето са се опитвали да предвидят,да предскажат бъдещето.Понякога техните предвиждания са поразителни.

Великият италиански изобретател и художник Леонардо да Винчи например оставил за потомците своите шокиращи предсказания.Хората не са могли да ги разшифроват в продължение на много векове,тъй като предсказанията на Леонардо плашели със своята апокалиптичност.Дълго време учените търсели в предсказанията на Леонардо скрит смисъл и не могли да го открият.Страшните сравнения намеквали за нещо ужасно и след много векове станало ясно какво всъщност е зашифровано в загадъчните и мрачни послания на гения.Леонардо е можел да види със своите очи някакви процеси от далечното бъдеще,но да разбере какви процеси са това,не може даже такъв велик ум,затова тези предсказания на великия да Винчи плашат.Означава ли това ,че Леонардо по някакъв начин е пътешествал в далечното бъдеще ?

Художниците се намират в странно вътрешно състояние,в което могат чрез съзнанието си да проникват в бъдещето и миналото.

Херберт Уелс е писател-фантаст.Първите читатели се отнесли към романа му „Машината на Времето“ като фантазия.Но след десетилетие хората забелязали ,че в неговите книги има много информация,която човек би могъл да узнае само ако е поглеждал в бъдещето.Английският писател Фантаст е починал през 1946 година на възраст 79години.По това време светът не знаел какво е това интернет,а Уелс още в началото на 20 век е описал,че да управляваш бизнес,да купуваш продукти и лекарства може да става без да излизаш от дома си с помощта на телефон.Той описал подробно устройството на бъдещите кухни,системи за вентилация,перални машини,но не с чудовищни епитети,както е правил това Леонардо,а в детайли.Той виждал това подробно със собствените си очи,но и лично разбирал как всичко е устроено.Значи пътешествието във времето действително е възможно.

Човек може да се окаже едновременно в различни съседни минали и бъдещи времеви клъстери.

Хрононавти е термин ,който се появил неотдавна.Така са наречени пътешественици от бъдещето в миналото и обратното.Създаването на подобна терминология се случило ,защото все повече през последните години се увеличили странните факти и свидетелства за засичането на хора във времевите коридори.Да станеш властелин на времето и да му наложиш да се движи в определена посока-много диктатори искали да овладеят времевия поток.Известно е че секретни разработки на машината на времето се провеждали в Хитлерова Германия. През 1944-45 година в тайните лаборатории на Аненербе били спуснати тайни разработки.Те били длъжни да изпратят доброволци в миналото,които да отстранят физически Сталин.Съдейки по развоя на историческите събития експериментът бил неудачен.

Вебер американски конспиролог утвърдил разработки от подобно естество в Пентагона.Според него машината на времето съществува.За найното създаване са били нужни повече от 80 години.При изпитанията и загинали и изчезнали няколко десетки доброволци,а един бил този ,който успешно се прехвърлил във времето и даже установил контакт с миналото.В потвърждение на хипотезата Вебер прилага фотография от секретния архив на ЦРУ направена в началото на 20 век.

Работата върху хронопортатори се извършва в няколко страни,в Русия такава работа е започнала през 80-90 те години на миналия век и продължава и до днес.

В самото понятие „Машина на Времето“ звучи утвърждението,че това трябва да бъде машина,механизъм.Докторът на медицинските науки от академията РАН,Владимир Новосибирски построил прибор за преместване във времето и пространството използвайки огледала и металически отразяващи повърхности.Съветската машина на времето се нарича „Огледалото на Козирев“.На името на съветстския астрофизик Николай Козирев автор на причинната механика,чиято била идеята.Ето как обяснява принципа му на работа един от авторите-разработчици.В нашето пространство,в което ние живеем времето е линейно- от миналото през настоящето към бъдещето.Но не обратно.Ние се раждаме,растем и умираме.А в пространството на Козирев времето тече като бъдеше,настояще и минало едновременно.Ако се опитваме да работим с бъдещето,на такива усещания реагират приборите- като хронометрите,които няма как да бъдат излъгани.

Какво се случва с човек попаднал в облака на времето?

Времето това е човешка измислица,защото на мирозданието не е нужен такъв инсрумент.Мирозданието представлява вечност.Академик Козничеев ,констуирал първите огледала на Козирев активно експериментирал с тях през 90 те години.Доброволците изпитвали различни аномални изтощения,пътешествали във времето в средновековието и даже участвали в средновековни битки.Всичко това е подробно записано в протоколите на изследванията.Експериментите били преустановени след няколко трагични събития.Учените са убедени ,че времето има различна плътност,то може да се управлява.Но какво е това понятие време ?Това е едно необяснимо понятие от философията и физиката.И да се наричат „Огледалата на Козирев“ пълноценна машина за преместване във времето все още не бива.

Сред хронопораторите има неписан кодекс- премествайки се във времето,особено в миналото не се опитвай да привличаш внимание към себе си,не бива с никой да говориш,нито да предприемаш действия.

Много години човечеството ползваше теорията на относителността на Айнщайн,но в края на 20 век започна да се развива друга теория- Квантовата физика.Докато теорията на относителността изучаваше теорията на света в големи мащаби ,квантовата физика изучава най-малките частици.Оказало,се че двете фундаментални науки си противоречат една на друга.Физиците сами се опитали да ги свържат,създавайки единно свързващо уравнение.Те усещали,че всичко във вселената трябва да бъде свързано помежду си от молекулата до галактиката. И такова уравнение било съставено.Съгласно уравнението на
Roland G. Winkler и Elgeti времето не съществува!

На мирозданието не е нужен такъв инструмент,то пледира за вечност.Според квантовата физика всички събития от настоящето,миналото и бъдещето се намират заедно,те вече съществуват.

Но кой е въвел понятието време за човечеството и с каква цел ?Можем ли да се измъкнем от кръга на раждане и смърт и какво ни очаква?

В изменено състояние на съзнанието,медитация,хипноза,човек губи усещането за време.Значи ли това,че времето сенамира някъде в мозъка,ако тази хипотеза е вярна то излиза ,че времето е някакъв наблюдател,който наблюдава личността ,устроена в човешкия мозък.А ако е така,значи не времето властва над нас ,а ние над него.Може със собственото съзнание да изключим времето и тогава може да се окажем в която си поискаме точка от своите минали или бъдещи спомени.

Специалистът по Хипноза Генадий Гончеров отдавна изучава тези явления.Той смята,че за пътуване във времето не са нужни никакви приспособления,нужно е само да преминеш в изменено състояние на съзнанието и да се настроиш на подсъзнанието.Той е изпращал под хипноза хора няколко столетия напред и всички те говорели,че света се е променил до неузнаваемост.

Паралелно от материалният свят съществува и друг нематериален , в който времето не съществува.А може тези светове да са няколко ,или да са милиони?Учените днес смятат,че съществуват няколко времеви потока в различно направление.

През 1960 години на 20 век британският физик Питър Хикс научно обосновал съществуването на нова и абсолютно неизвестна по-рано елементарна частица.Тази частица е наречена в негова чест Бозон Хикс /Х-бозон/и тя представлява ключ за човечеството към изобретяването на машина на времето .Дългоочакването откритие на Божествената частица станало на 4 .07 .2012 година.Откритието предизвикало истински възторг в научните среди.Но каква е практическата му ценност ?Полето на Хикс бозона отговаря за масата на елементарните частици,а това означава ,че с негова помощ може да се променя физическата маса на предметите.Достатъчно е да се неутрализира това поле и материята ще престане да съществува.А времето ще стане гъвкаво,плъзгащо се и огъващо се като на картините на Салвадор Дали.

Salvador Dali

Но ако преположим,че Хикс Бозона се намира изначално в нашето съзнание,значи всичко това човек може да направи сега .Ние хората се състоим от атоми,но между тях има много свободно пространство.Значи човек на 99 % се състои от пустота .Ако погледнем Космоса това е една празно пространство и ние можем да взаимодействаме с него.

Оказва се,че и Материята и Времето са субективни.Те съществуват само в нашето съзнание,значи човек може да ги управлява.

За всеки човек времето тече с различна скорост- за някой седмицата минава бързо,а друг ,съсипан от мъка му се струва ,че един час от деня му преминава бавно като цял месец.Зависи ли скоростта на времето от нашето сънание или от нещо друго? И главно можем ли да използваме скоростта на времето в своя полза?

Безвремието наистина съществува и човешката душа може да се премества там.Кой и защо е построил древните времеви портали?

Времето е Пари– кой ли не е използвал това словосъчетание за важни цели.А за някои това е формула,която изразява точно формулата на успеха.Богатите хора стават още по-богати,защото са разбрали едно важно нещо и то е ,че няма нищо по-скъпо от времето.Времето може да се управлява,може да се купува и да се продава,времето е неизчерпаем източник на пари.

Богатите хора знаят тайната формула на ускорението.Те се ускоряват рязко,за час могат да проведат няколко срещи,които ние можем да разтеглим за седмици,или за година.

Богатите купуват времето на бедните,затова бедните си остават бедни. Богатите хора повече от всеки друг ценят времето,за разлика от бедните ,които на първо място поставят парите.

Именно времето позволява на богатия човек да изработва още средства ,а на бедния да си остане беден.Да управляваш времето това означава да можеш да го забързваш или да го забавяш според своите интереси.Богатите се занимават само с това,а бедните дори не мислят за това.

Представете си,че вие сте човек ,който лети с парашут половин минута.Представете си колко ще преживеете за тази половин минута.Колко емоции ще преживеете ,докато летите надолу. И после си представете колко ще преживеете за половин минута седейки на дивана пред телевизора.Чувствате ли разликата ?Сега сам си отговорете на въпроса за всеки ли времето е еднакво?

Нашите древни предци са владеели науката за времето.Те виртуозно владеели ускорението и забавянето на времевия процес,че са успявали да пътешествуват не само в миналото и бъдещето,но и в паралелни светове.

Древните хора са притежавали приспособления за преместване в пространството.Каменните лабиринти в Русия се явявали такива портали към други измерения,както в пространството ,така и във времето.Стоугендж,Пасха – човечеството е забравило предназначението на тези приспособления,но се смята,че те са работили за промяна на пространствено-времевия континиум.

Ако хората отворят генната си памет и достигнат до дълбоко скритите в подсъзнанието знания биха могли отново да ги задействат.

Времето и душата- имат ли връзка помежду си ?

Учените от института за изследване на времето в Русия изучават връзката.Те смятат ,че всеки човек има пулт за управление на времето.Когато човек попада в трансови състояния,той е способен напълно да изключи за себе си времето.И младите хора,които употребяват наркотици понякога попадат в такива състояния и връщайки се оттам не знаят какво да правят.Но там където наркомана е попаднал случайно,излизайки оттам незнае какво да прави с този опит,то човек практикуващ духовни практики за изменение на съзнанието с помощта на медитация,молитва е способен да премине зад предела на времето,защото има две ключови понятия-човешка душа и време.

Според теорията за квантовото съзнание физиологичните тръбички в мозъчните полукълба се явяват елементи на квантов компютър и ако тази теория се развие на практика човечеството ще получи достъп до времеви колезии.

Що за субстанция е времето? Времето ,което може да забавиш,да забързаш ,да спреш ? Значи то не е всесилно над нас?Значи скоро достъп до машината на времето ще има всеки жител на земята ?

Превод от руски : Е.Иванова

Най-удивителните Случаи на Пътуване във времето

Природните Аномалии се Използват за Преместване във Времето

Вход в Шамбала- Алтай

Какви Заболявания Разкриват Бръчките по Лицето

Портрет по Снимка за Подарък

Стар Роман за Тръмп и Неговото Пътуване във Времето


Spread the love

You may also like...

1 Response

  1. Т.Иванова каза:

    Пише се Х-Бозон – моля, поправете !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.