Храмът на Соломон Квантов Компютър ?

Spread the love

Самият разработчик на Квантовите компютри Geordie Rose  на презентация през 2013 година ясно заяви,че тяхната цел се явява използването на ресурсите на паралелните вселени.Само се замислете !Ресурсите на паралелните Вселени.Тоест за физиците отдавна не е тайна ,че нашият свят съвсем не е уникален и е възможно някъде да съществуват негови безкрайни копия.

„Представете си,че съществуват паралелни вселени.Представете си две от тях,които са абсолютно еднакви.От най-далечния край до най-микроскопичната частица и до всяка отделна вещ.И ние създадохме имитация,когато две паралелни вселени се срещат на нашия процесор.Ние създадохме мост между паралелните светове“- ето за какво говори този учен .Но това не е всичко :

„Но както разбирам процеса,в който тези две паралелни вселени се срещат и се кръстосват в нашата реалност и ако ние сме достатъчно хитри ние можем да влезем в паралелната вселена,да вземем нейните ресурси и да ги пренесем тук.“

Просто помислете – физик с известно име абсолтно сериозно ни обяснява как да попаднем в паралелна вселена.Учените отдавна са доказали- паралелни на нашия свят се развиват в десетки реалности.Не може да се каже със сигурност кой наистина населява тези светове ,а и не бива.Физиците предполагат ,че в паралелните реалности живеят двойници на всеки от нас.И границите на два свята се намира в близкия космос.

Квантовият компютър съществува и той е нов вид компютър,даже вече е междупространсвен компютър и това е споменато в представянето пред медиите. Те открито заявяват ,че могат да навлязат в друга реалност.

Ето какво казва създателят на квантовия компютър Дейвид Дойч:

Паралелните реалности съществуват и те си взаимодействат с нашата реалност.Какво е известно днес за квантовите компютри-при ниски температури атомите започват да се движат не по законите на механиката ,а по законите на квантовата механика.Частиците при квантовата механика могат да съставят много вещи едновременно и да правят много изчисления едновременно.Това прави квантовите компютри изключително мощни- те могат да обработват огромни обеми от данни  сто милиона повече от обикновените .Квантовите компютри са изчислителни устройтва,които използват изменението на квантовите суперпозиции,квантовите предавания и квантовата обработка на данните.Квантовите компютри оперират не с битове ,които означават 0 или 1 ,а с Qbit ,които могат да обработват квантови състояния едновременно достигайки гигантско превъзходство пред обикновените компютри. Един обикновен компютър може да разшифрова най-дългия ключ за 30 години,а квантовия компютър само за 7 минути.Мощностите на квантовите компютри растат с геометрична прогресия.Те представляват нова епоха .Пълната функционалност на тези машини не могат да знаят дори техните създатели.Американските учени смятат,че квантовите компютри ще позволят прехвърляне на съзнанието от жив човек в електронен носител.Но това все още не е всичко.С квантовия компютър може да се създаде много по-ефективен и бърз изкуствен интелект.Нито една написана досега система за защита на класически компютър не може да го защити от квантова кибератака.

квантов компютър

квантов компютър

„Вие се чувствате като пред олтара на Бог -пришълец на земята.Тези квантови компютри наистина впечатляват“- Geordie Rose обяснява сам,че компютъра издавал звуци като биене на човешко сърце.Това е изкуствен интелект.Ние даже не можем да си представим концптуално истинския мащаб на тези цифри.

джоди роуз - разработчик на квантовия компютър

джоди роуз – разработчик на квантовия компютър

Това е просто факт, който показва ,че те осъществяват междупространствена комуникация.Те не изграят игри.Те се отнасят към това изключително сериозно.И неотдавна обявиха ,че пускат модел на 2000 Qbit най-мощния квантов компютър в света.Освен това както говори Роуз Qbit означава от какви измерения те получават достъп.Ето обяснението ,което на пресконференция сам дава Роуз:“Qbit е много близък до бит на физическия транзистор,който може да има две отделни състояния нула и едно ,които са взаимноизключващи се на устройството.На обикновения компютър може да има само едно състояние и никога друго.На квантовия компютър тези две състояния могат да имат странни обстоятелства,когато тези две паралелни вселени имат точка в космоса където се припокриват.И когато увеличавата мощността на тези устройва,всеки път ,когато добавяте 1 QBIT вие удвоявате количеството на тези паралелни вселени,до които вие имате достъп.До момента ,в който получите чифт от тези,които съдържат например 500 bit вие имате нещо като 500 мощности на тези вселени.“

Ако наложите схема на Qbit върху макета на древния храм на Цар СОЛОМОН вие ще направите удивително откритие !

Разгледайте макета на храма -тук имате стени,врати,и в центъра на храма имаме разположен олтар.

А ето изображение на което се намира схема на храма и чипа на квантовия компютър.

Ако разгледаме схемата на квантовия компютър ще забележим ,че той се състои от отделни Qbit.В чипа под номер 2048 са разположени 2000Qbit и също тук са показвани всички намиращи се в него съединения-връзки- входящи и изходящи намиращи се в тези области на чипа на квантовия компютър,където са разположени QBit.Ако наложим схемата на чипа на квантовия компютър върху схемата на храма на Соломон ще видим ,че диаграмата на разположението на Qbit изключително съвпада с олтара на храма ,а арматурата на която се крепи чипа е идентична със стените на храма.Когато гледате това вие осъзнавате ,че то не е плод на вашата фантазия ,че е твърде очевидно,че идеално съвпада с дизайна на чипа на квантовия компютър.

Тук имаме паралел между молитвеното общуване на свещеника в храма с бога в олтара и общуването със същности от паралелни измерения чрез квантовия компютър.Което и обяснява думите на Джорди Роуз,че когато той стои пред квантовия компютър се чувства както би стоял пред олтара на Бог- пришълец.Строителите на Храма на Соломон са знаели,че прецизно построеният храм създава мощно магнитно поле от опасващи го паралелни силови линии.В умението да се построи такова съобръжение се състои зидарското изкуство/масонство/,наследено от Хирам Абив-архитект и строител на Соломоновия Храм.

Повелята за съграждането на дома господен е на самия Бог, който общува с Давид. Предпоставката за реализирането на идеята я намираме в съчетанието на божественото желание и съгласието на царя.

САМ ГОСПОД дава всички указания относно плановете и съдържанието на храмовия комплекс. В летописи 1 се съдържа основната информация относно този процес. ТОВА СА ФАКТИТЕ СПОРЕД ПИСАНИЯТА БИБЛЕЙСКИ от където произтича, че Великият Архитект на храма се припокрива с Великият Архитект на вселената, АРХИТЕКТА Е ЕДИН И СЪЩ – БОГ.

В Летописи 28:1-21 намираме инструкциите ДАДЕНИ ЛИЧНО ОТ БОГ  на Давид за храма

Квантовите компютри позволяват да се променя реалността както мащабно,така и локално.В микро мащаб чрез него се моделира развитието на всички паралелни вселени.Големите корпорации ,които притежават квантови компютри ги обединяват в една мрежа и те в момента работят съвместно.Всеки човек е user  в системата и за всеки от нас е предназначен  аватар.Ето защо и филма,който гледахме наскоро беше наречен „Аватар“.Всички вещи са взаимосвързани,те могат да ни наблюдават в реално време,знаят какво правим  и могат да предсказват такива неща като престъпления в бъдещето.Могат да правят прогнози на това,какво ще правим.Има алгоритми създадени въз основа на анализа на човешкото поведение. И  те моделират човешкото поведение с цел да узнаят как можем да действаме.Тоест машината прогнозира.Ако вие можете да прогнозирате- вие можете и да контролирате !В момента ние сме включени към алтернативни реалности.И ние ще трябва да се преместим в алтернативни реалности,защото нашия свят просто ще рухне или ще зацикли.Вселената без разумен наблюдател по принцип не съдържа статуса на реалност.Нито едно явление във вселената не съществува без участието на съзнанието на наблюдателя.Нил Бор е казал,че без наблюдател всяка реалност представлява форма на вероятност.А истинска реалност се създава с появяването на наблюдател.Много учени виждат връзка между наблюдателя,човешкото съзнание и квантовата физика.Принципа на причинността посочва,че събитията в миналото могат да повлияят на събитията в бъдещето.Но някои физици смятат,че в квантовия свят бъдещето може да влияе на миналото.Състоянието на квантовата система във времето влияе на тази система в миналото.И какво излиза? Че на квантово ниво закона на причинноста и следствието действа както напред така и обратно от бъдещето към миналото.Изследванията на известни физици доказват тези предположения.Експериментът „квантов ластик“ доказва,че това ,което се случва в настоящето може да измени това ,което се е случило в миналото.Той даже демонстрира ,че времето може да тече и в обратна посока,като причинноследсвените връзки могат да променят мястото си и бъдещето да влияе на миналото.

квантов ластик

квантов ластик

Квантовата физика вече не е философска теория ,а реалност и факт в нашата действителност. Ако сме достатъчно умни ,както казва Джорди Роуз ние можем да прехвърлим ресурсите от паралелните вселени в нашата реалност.И в този случай ефектът Мандела се явява квантово замърсяване.Ако учените са създали комбинаторна програма към другите измерения за извличане на техните ресурси,това значи че има енергия,цифрова информация,която навлиза в нашата реалност и я променя.Ето защо наблюдавате всички тези ефекти наречени „Ефекта Мандела“.Това е игра,която те са измислили и много добре знаят какви ще бъдат последствията и могат да се досетят как ние бихме реагирали.Джорди Роуз казва:“Има такъв феномен,който наричаме „ефектът Мандела“.Това е ,когато миналото се променя.Спомнете си нещо,което сте сигурни ,че се е случило в миналото.И после си представете ,че влизате в интернет и не можете да намерите тази информация.Там я няма.Или не съотвества на вашите знания и спомена ви за тази информация.“

Носенето му Привлича Късмета и Богатството

Дайте да си погововим за ефекта Мандела.Защо за това говори Джорди Роуз- разработчика на квантовия компютър?Защо във видеото на Церн учен ,физик седи с две укачени табели на врата – на едната пише Бонд 1 ,на другата Мандела?И той се смее?Иска да ни каже ,че те се шегуват с нас,забавляват се.И тези персонажи в Церн знаят ,че си играят с нас игри,това е игра Казино Роял,която играят в Монте Карло. В статистическите анализи на физиката на елементарните частици съществува такова състояние като асоциация на производните числа Монте Карло или предсказание .  „Методите Монте Карло се използват за оценяване
на величини, които могат да бъдат представени като математическо
очакване, чрез осредняване на резултатите, получени от голям брой статистически
опити. Методите Монте Карло са основно средство за числено решаване
на класове задачи в такива важни области като физика на елементарни частици,
инженерна химия, молекулярна динамика, финансова математика. Основно
научно предизвикателство в развитието на съвременните Монте Карло методи
е тяхната относително бавна скорост на сходимост, която в редица случаи има
асимптотика 𝑂(𝑁 −1/2
), където 𝑁 е размерът на извадката. Има два подхода
за подобряване на сходимостта – намаляване на дисперсията на оценяваната
величина и намаляване на дискрепанса на използваните редици.
През Втората световна война, съвместната работа на големи учени като
фон Нойман, Ферми, Улам и Метрополис и появата на съвременните дигитални
компютри, даде силен тласък на теорията, заложена в методите Монте
Карло. Статията на Metropolis и Ulam, публикувана през 1949 г. и озаглавена
„The Monte Carlo Method“ , се възприема за първата статия, обвързваща
наименованието „Монте Карло“ с използването на случайни величини.Но
както отбелязва Ермаков в сведения за решение на реален проблем с метод
Монте Карло съществува още в Стария Завет, където цар Соломон строи
Божия храм. Може би най-ранното документирано използване на случайна извадка
за намиране на приближена стойност на интеграл, е това на Буфон за
изчисляване на числото 𝜋 чрез хвърляне на игла. Терминът „Монте Карло“
е въведен от учените, работещи по разработването на ядрени оръжия в Лос
Аламос през 40-те, където се е търсел отговор на въпроса дали е възможно
предизвикването на ядрена реакция. Известно е, че множество неутрони, движещи
се в уран, могат да предизвикат по случаен начин последваща емисия “

Те използват това, за да предвидят траекторията на полета на елементарните частици в резултат от сблъсъка с андронния колайдер.Те използват това ,за да играят с нас психологически игри,за да създават ефекти Мандела.И така компютъра изучава нашите психологически реакции и отговори.Кой гледа това,кой анализира това,кой говори за това,кой разпространява информация за това? Всичко това се явява част от алгоритъма на програмното обучение.

Превод на Е.Иванова

Четете още :

Антиматерия- Изменение на Реалността

Церн и Отварянето на Портал чрез Окултни Ритуали

Сатанинските Тайни на Ватикана

Изкуството на прескачаш времевите линии

Древните Символи Служат за Връзка с други Измерения в Пространството

Древните Български руни пазят Магическия Символичен Език на Вселената

Портрет по Снимка за Подарък

Как да прикрием Луничките с Грим

Кой е най-подходящия Любовник според Зодията

Как да си направим масло от розмаринSpread the love

You may also like...

10 Responses

 1. септември 19, 2018

  […] Понятието Меркаба или Небесна Колесница също се отнася до хексаграма. Правят се явно и до днес разни талисмани с формата на хексаграм, в който е изрисуван знака на съответ. планета, в зависимост от това на какво е закрилник духа и  според древните традиции. Печата на Соломон се смята да е бил с това изображение. Според легенди този пръстен – печат, наполовина месинг, наполовина желязо бил дар от бога (?! Кой бог!?) и на него било гравирано самото съкровено име на бога. Пръстена му давал власт над демоните,  за да може да завърши строежа на Храма, без да го обезспокояват. Месинговата половина му давала власт над добрите гении (духове), а желязната над злите. Цялата история се върти около Храма на Соломон! […]

 2. септември 20, 2018

  […] Храмът на Соломон -Квантов Компютър? […]

 3. септември 20, 2018

  […] Храмът на Соломон -Квантов Компютър? […]

 4. септември 21, 2018

  […] дори и за мултивселенията. Може би Колоб се намира в алтернативна вселена, ако не и в […]

 5. септември 22, 2018

  […] Храмът на Соломон -Квантов Компютър? […]

 6. септември 22, 2018

  […] Храмът на Соломон -Квантов Компютър? […]

 7. септември 29, 2018

  […] Какви опити с паралелните вселени се правят в Церн ? […]

 8. октомври 6, 2018

  […] неточност. Тамплиерите не се намират на мястото на Соломоновия храм, но на няколкостотин метра от него – седалището им […]

 9. октомври 29, 2018

  […] живи кристали в космоса, и всичко се контролира от този гигантски „компютър“, но свободата на избор e  дадена на […]

 10. декември 16, 2018

  […] време на управлението на Соломон в Изрел Мегидо била една от най-важните крепости,тъй […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.