Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

Spread the love

Дори и да ви се струва парадоксално, вашата времева линия – животът ви, е само една от многото, едновременно съществуващи възможности. И това действително е възможно – на практика това е вашето право по рождение, да променяте времевата линия и потенциала на живота си. Културата ви по различни причини е захипнотизирала вярването, че сте ограничени само в една времева линия. С това послание се опитваме да обсъдим разбирането за времевите линии и това, как можете да ги измените.
Със засилване на хаотичните събития става сближаване на множеството с различните времеви линии. Във връзка с това, че планетата ви навлезе в Хаотичен Възел, усещате нарастващо ниво на хаоса, но и става увеличаване на времевите възли, както ги наричаме ние. Те възникват когато се припокриват две или повече времеви линии. В резултат от ефекта на тази близост във вибрациите им се получава, че реалността на една времева линия се прецежда в съседната или физически се възприема от тези, които се намират на нея. Силните времеви линии могат буквално да въздействат на възможностите и/или вероятностите на други линии в предела на такъв времеви възел. С други думи, когато времевите линии влизат във времеви възел (близо до други времеви линии) в тях често възникват творчески и новаторски ефекти.
Това са еволюционни стартови точки, съдържащи в себе си огромни възможности за ускорено развитие, ако знаете, как да се възползвате от тях. В резултат нестабилната природа на събитията по планетата ви, възникнаха няколко времеви възела. Сложна и комплексна работа е да се разбият на малки сегменти, затова смятаме,  че тази информация има жизнено важно значение за тези от вас, които са въвлечени в процеса на Възнесението и истинското значение на оцеляването ви. Нека като начало да обърнем внимание на цялата картина, след това на индивидуалните стратегии, които предлагаме.

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

ПРЕДПОСТАВКИ
Планетата ви е на границата на пълно преобразяване. Тази трансформация има много изражения и именно вие, колективно, ще влияете на резултатите. Някои от тях ще потвърдят пророчеството за планетарно разрушение и очистване. Другите времеви линии, другите изражения ще получат други резултати. Внезапното, неочаквано придвижване на човешкото съзнание може да постави управляващите, които така негативно са влияли на съдбата ви, на колене. И между тези две полярности съществуват хора, чиито интереси са да си останат хипнотизирани, те предпочитат илюзията, че са ограничени само от една времева линия, един опит за живот, както те разбират това.
В природата ви е заложена възможност да променяте времевите линии и вероятностите в последния момент на всяко събитие, както лично, така и колективно. Казваме ви го не за да изглеждаме позитивни, а за да ви покажем еволюционния ви потенциал. Дали ще постигнете този потенциал или не, засега не се вижда, но започнатият път води нагоре към достигане на висшия потенциал, независимо какво се случва наоколо. Затова в посланието ще обсъдим, какво и как можете да направите.
От наша перспектива, вашата колективна съдба е сума от индивидуални избори, които вие като личности правите. Това се съчетава с еволюционните и извънземни сили, които са далеч от човешките възможности за контрол. Тази комбинация на сили също включва космическите шаблони енергии и намерения от областите, които са далеч извън Слънчевата система, тъй като сте част от сложна космическа матрица.
Ако използваме метафора, бихме казали, че като човечество се намирате на голям океански кораб. И много от вас спят, а на руля има такива, на които това не им е работа. По много исторически и транс исторически причини, в които няма да се задълбочаваме тук, корабът ви е бил управляван от различни същности. Но приливите и отливите са променливи. Вие постепенно се събуждате и дори тези, които са полусъбудени залитат по палубата, гледайки, как светът се променя пред тях в бурята. Управляващите знаят, че много от вас се събуждат и комфортът им ще е застрашен.

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

НАИСТИНА, ТОВА Е ИНТЕРЕСНО ВРЕМЕ ЗА ЖИВЕЕНЕ
Настоящата екологична ситуация в мексиканския залив, е един от примерите за множествените времеви линии. Независимо от огромните усилия на медиите ви, да заглушат ситуацията, мнозина разбират, колко сериозна е тя. А там наистина има много невидими проблеми.
В предишните съобщения ви разкрихме някои от възможните времеви линии на това събитие. Кои от тях ще се разгърнат в триизмерната ви реалност не е написано – събитията и резултатите могат да се променят. В това послание искаме да обсъдим, как вие като индивиди можете да промените времевите линии в друга съдба, във всеки един момент. Това може да бъде пренесено върху цялата ви цивилизация, която също преминава през времевите линии, но това е друга тема.
Сега искаме да обърнем внимание на отделния човек и на това, как можете да прескочите тази катастрофална времева линия с нежелателни резултати, до нещо по-доброжелателно и дружествено към живота и пълно с еволюционни потенциали.
Между другото съществуват технологични средства за прескачане през времевите линии, но информацията ни тук е насочена към човешкото съзнание и за това, как да направите това чрез силата на собствената си осъзнатост и намерения. За такова търсене вече разполагате с две големи съкровища в собствената си природа – вашата суверенна воля (за правене на избори) и способността ви да чувствате. Тези две съкровища, събрани заедно, ще ви позволят да направите така желания от вас скок като съ-творци на реалността си, а не като пешки на шахматна дъска.
ФУНДАМЕНТАЛЕН ПРИНЦИП
Фундаменталният принцип на такъв скок включва координация на няколко важни полета на намерения:
1. определяте времевата линия, на която искате да сте
2. променяте вибрационното си състояние, до вибрациите на тази линия
3. закрепвате това състояние до състояние на покой – без колебания
4. предприемате действия, които са изражение на новата времева линия
5. проявявате упорство


През всичките пет стадия трябва да задържите вибрационното състояние на новата времева линия, която сте избрали, да извършвате избор, който да й съответства и да проявите упоритост, независимо от идващата до вас противоположна сензорна информация.
Фазата на упорство е много важна, защото днешната времева линия е сбор от убежденията и намеренията ви. В зависимост от силата на убежденията и намеренията, може да ви потрябва огромно количество енергия, за да преодолеете установените модели в живота ви. Информацията, която споделяме, е приложима към всяка времева линия или изражение на живота ви, включая най-обикновената земна ситуация. Но тук излагаме методологията за преминаване през времевите линии, приложима към процеса на Възнесение и към начините на преминаване, различни от културата, в която днес се намирате.
За някои това е революционна идея, но за нас е само истина за природата ви. Вие сте творци, богове и богини, и информацията, която споделяме е само ваше рождено право. Предлагаме ви я във време на очакване и надежда, че мнозина от вас ще извършат този скок и ще отклонят кораба към безопасни и благополучни води.
Стига метафори. Нека се задълбочим в детайлите.
ВЪЗНЕСЕНИЕ
От наша гледна точка процесът на възнесение включва енергизиране на второто ви тяло, вашето КА и повишаване на вибрациите му така, че да излъчва повече светлина и да се превърне в САХУ – безсмъртно енергийно тяло. Има много пътища за повдигане на вибрациите КА. Повечето от духовните ви традиции разполагат със собствени методи за това, но много от тях са пълни с догми, табута и смущения, предизвикани от мисъл-формите на тези, които не искат свободата ви и печелят от колебанията ви.
Тъжно е да се каже, че някои от духовните ви традиции и особено религиите, са коварни капани, и за да се издигнете до възнасянето на собственото си същество, трябва да отделяте истината от лъжата. Само вие можете да изпълните тази задача, защото това е една от необходимите черти на майсторството. Това е линия върху пясъка на съзнанието за тези, които избират възнесението в собственото си битие. Те ще станат майстори на истината и няма да отстъпват пред мрежата на лъжата. Те не са раби на догмата, не се прекланят пред нищо, освен пред собствената си божественост.
От гледна точка на енергията процесът на възнасяне започва, когато жизнената ви сила, наричана от древните египтяни Сехем, започне възхода си по Джед или сакралния път на чакрите. Това е възнесение в най-простата му форма. Това е разширяване на съзнанието и пробуждане. Когато жизнената ви сила достигне висшия ви мозъчен център, а тялото ви КА набира енергия, вие навлизате в друга фаза на възнесение. При нея можете да преобразувате светлината. Имаме предвид духовната светлина, светлината, която съществува в духовните царства. Тази светлинна храни тялото КА и повишава вибрациите му. Когато тялото КА достигне стабилна амплитуда или сила на вибрациите, то се възпламенява с определен вид ефирен пламък, който го превръща в Саху – безсмъртното енергийно тяло. Това може да се разглежда като финален стадий на тази конкретна форма на възнесение. Искаме да подчертаем дебело, че всяко възходящо движение на съзнанието и на жизнените сили нагоре по Джед, независимо от метода, е част от процеса на възнесение.Първо да обсъдим някои базови концепции и тренировъчни стратегии, а след това ще ви покажем, как да създавате нови вероятности, дори когато сте в центъра на големи трудности. Но най-важното е, че ще изследваме огромните еволюционни възможности, които съществуват в днешния ви времеви възел.
Първата ни задача при прескачане на друга времева линия е преодоляването на страха. Повечето хора се страхуват от неизвестното, но при тази ситуация са задействани повече коварни елементи. Управляващите и тези, които искат да ви контролират, за да получават дивиденти от това, са майстори в разпространението на страхове и използват огромни ресурси за контрол над умовете и хипнотизирането ви чрез медиите, като убедят масата в наличието на голямо количество такъв страх. И тъй като в това има някаква истина, голямата истина се скрива.
Висшата правда, както я виждаме, е в способността ви да изменяте реалността си, която ви е вродена, ако ползвате двете съкровища – свободната воля и способността да чувствате. Нека да се спрем върху това.
Типът възнасяне, за който ви говорим, започва с просто движение на жизнената ви сила по Джед или гръбнака във висшия мозъчен център. Когато това се случва, енергията на чакрите по тялото КА се активира по новому. Това отваря врати за нови възможности, нови озарения, нови форми на вдъхновение и разцвет на творческите способности. Но ако съзнанието е затворено от страха, то остава в плен на низшите центрове на преживяването – секса и силата.
Тайният сговор, за който неведнъж сме ви говорили, с цел задържане на човечеството в низшите центрове и увековечаването на страха като средство за контрол над съдбата ви. Така за всеки майстор, избрал възходящия път, една от първите бариери е преходът през долината на страха, изразен във формата на културата му. След това трябва да преминете през портала на ограниченията, които ви задържат, да разпознаете лъжата, внедрена дори в сакралните ви религии. Тук трябва да кажем, че вие разполагате с достатъчно мъжество и сила на духа за преодоляването им – любещата доброта, а това е времевата линия, в която всички искате да живеете.

ПОДГОТОВКА И ТРЕНИРОВКА
ПЪРВА СТЪПКА – определяне на времевата линия, която искате да създадете и в която искате да живеете. В този случай – това е времевата линия на любеща доброта.
ВТОРА СТЪПКА – преход във вибрационното състояние, съответстващо на тази времева линия. Трябва да усетите любещата доброта толкова дълбоко, колкото сте способни, т.е. да я излъчвате в себе си и за другите.
ТРЕТА СТЪПКА – задържане на вибрационното състояние до равновесие, без колебания. Това е много важно, защото старото вибрационно състояние има собствен живот. Изборът ви все още не гарантира пребиваването ви в това състояние, то трябва да се укрепи на ново място, тъй като това поддържа достъпа ви до новата времева линия.
Първите две стъпки включват свободната ви воля. Избирате времевата линия и вибрационното й състояние, което й съответства. При третата стъпка използвате способността си да чувствате.
Усещайки вибрационното състояние, в което искате да сте, продължавайте да го подсилвате и укрепвате. Ако и добавяте подходящо емоционално състояние като признателност или благодарност, ще ускорите раждането на новата вибрационна реалност. Това ще бъде катализатор за появяването на способи, които не се съхраняват в ума ви. Така двете ви съкровища се обединяват в три стъпки. Следващата ви стъпка отново изисква свободна воля. Трябва да сте упорити и да задържате видението на тази нова времева линия и вибрационното състояние, независимо, какво ви говорят чувствата. В този преход мнозина не успяват.
Манифестирането на новата времева линия в триизмерната реалност изисква натрупване на енергия. Ако упорствате и задържите видението за новата времева линия и вибрационното й поле с благодарност, за това че съществува, ще акумулирате енергия.

Задачата ви тук е да останете верни на видението като обръщате внимание на това, какво ви показва текущата реалност, т.е. трябва да работите с реалността от днешния ви живот като задържате видението на другата. Това е изкуство.
Използвайки примера на любещата доброта, ако искате такъв живот трябва да преминете във вибрационно състояние на проявяване на повече любеща доброта към другите. Ако сте и способни да чувствате благодарност за това вибрационно състояние, ще ускорите създаването на новата времева линия. В реалността ще има период, когато ще разберете, че не всеки е способен на любеща доброта, както и, че не всеки е способен да я приема по вашия начин. Така видението ви ще бъде прочистено от реалността на живота и това изменение на съзнанието ви ще стане естествено, докато работите с реалностите на текущата времева линия, заедно с появяването на новата.
Естественото продължение на това е да станете майстор на любещата доброта и майстор при отношенията си с тези, които не могат да изразяват такива вибрационни състояния. В крайна сметка ще живеете с голяма любеща доброта, тъй като повечето хора ще изразяват това качество към вас и вие към тях. И когато срещнете неспособен да изразява това качество, ще сте по-способни да имате отношения с него, без да губите качеството си. Така ще посадите семената на новата времева линия и новата реалност. Нега сега да се върнем към колективната времева линия.
Както казахме и преди, времевия възел е пресечна точка на много времеви линии и вие можете да преминете на всяка от тях, ако знаете как. Вече обяснихме основните принципи за индивидуалните времеви линии, но нека да обсъдим и преминаването на друга времева линия за всяко общество.
Може и парадоксално да ви звучи, но съществува възможност да преживявате отделна времева линия като получавате жизнен опит, различен от този на околните. Иначе казано можете да живеете в небесата, докато другите живеят в мъчения – това е само въпрос на избор. Нашият избор е да ви снабдим със способите за избягване на манипулациите и начините да не се отъждествявате с тези, които са въвлечени в тях. Защото истинските манипулатори са невидими за вас – те са майстори-кукловоди.Вие ще имате много възможности да прескачате в други времеви линии. Ние ви препоръчваме да си припомните стъпките, които обсъдихме по-рано. Можете да експериментирате с тези методи.

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

Изкуството да прескачаш времевите линии – Послание на хаторите чрез Том Кениън

ФИЗИЧЕСКО И ДУХОВНО ИЗЖИВЯВАНЕ
Основната причина за предаването на това послание е създаването на нещо повече от удовлетворяването на личните желания и то буквално е свързано с изживяването ви, както във физическото, така и в духовното. Интуицията ви ще става все по-важна откогато и да било. Именно чрез интуицията внезапно ще знаете, какво да правите в някаква ситуация, защото тя работи така. Нарастването на интуиционната ви възприемчивост ще е най-отличителната черта на личното ви възнесение или възходящото движение на съзнанието. По-развитата интуиция естествено дава и по-големи преимущества в живота. Като казваме, че способността за преминаване по времевите линии дава преимущество за физическото и духовно изживяване, имаме предвид, че понякога това може да доведе до физическо оцеляване или до преодоляване на препятствията за духовното ви събуждане.

Ако
загубите собствената си истина и двете съкровища – свободната воля и способността да чувствате, тогава сте в опасност. Не губете от полезрението си тези съкровища. При засилването на хаоса това ще продължи до раждането на новия свят. Управляващите ще увеличават усилията си чрез контрол над ума ви с всякакви мисъл-форми и всяко ограничаване на свободната ви воля и способността ви да чувствате е угроза за вас.

Сливане На Времевите Линии и Промяна на Вероятностите

Българите-Синове на Боговете-Откъде е преписана Библията ?

Баяния Против Уроки- 23 Магически Ритуала

Сатанинските Тайни на Ватикана

Песоглавците

Древните символи Служат за Връзка с други Измерения в Пространството
Хиромантия-Науката за Гадаене по ръцете

Тайната и паметта на водата- как да си направим жива вода

Портрет по снимка за Подарък


Spread the love

You may also like...

3 Responses

  1. септември 29, 2018

    […] Изкуството да Прескачаш Времевите Линии […]

  2. септември 29, 2018

    […] момента тази планета е подложена на времепространствени аномалии. Повечето хора имат смътното усещане, че времето не им […]

  3. септември 29, 2018

    […] Изкуството на прескачаш времевите линии […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.