Глобалната Мутация на Човечеството – Академик В.Миронова

Spread the love

В тази работа се изучават, обработват и комбинират повече от 120 открития.
Събрана и редактирана информация за Бога, физиологията, новия свят.
И ето защо.

     Промените НЕ се обсъждат публично, научната общност смята, че това може да изплаши населението.
     Независимо от това, ИЗВЪРШВА СЕ ПРОМЯНАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО НА КЛЕТЪЧНО НИВО.
Повечето хора го знаят и усещат. Много религии са говорили за тази промяна.     Възниква ПОЛОЖИТЕЛНА МУТАЦИЯ въпреки че физически, психически и емоционално може да изпитате страх и недоумение.

                КАКВО ДА ПРАВИМ? Трябва да знаете за това!
             ПРЕДУПРЕДЕНИЯТ ЧОВЕК е въоръжен със знания.

     Откритията се правят на кръстопътя на комбинацията от научно и метафизично знание.
Ражда се нова наука.НЕВРО-ТЕОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ между ОБЩЕСТВО И СЪЗДАТЕЛ. Мозъкът чувства различни реалности – метафизичната висша реалност е толкова реална, колкото и физическата.

     ФИЗИКАТА ПРИЗНАВА СУПЕР-ИНТЕЛЕКТА – Бог, Единната интелигентна сила, Единното поле на съзнанието, взаимодействие на далечни разстояния или незабавно предаване на информация.

     Алберт Айнщайн нарече мигновеното предаване на информация „ МИГНОВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ – ВСЯКА КВАНТОВА ЧАСТИЦА Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРОМЕНИ ДРУГА КВАНТОВА ЧАСТИЦА, НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО СВЕТЛИННИ ГОДИНИ.
     През 2015 г. холандските физици доказаха това, като принудиха учените да преразгледат своите възгледи.     Астрономът НИКОЛАЙ КОЗИРЕВ със своите експерименти, които бяха напълно правилни и успешно повторени по-късно, също откри ДИСТАНЦИИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, когато скоростта на сигнала надвишава скоростта на светлината с милиарди милиарди пъти.

     НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЛПАКОВ, професор в Харковския технически университет, е открил поляризационни вълни ИЛИ ЕФИР(1996).
Няма НИКЪДЕ абсолютна празнота, всичко е изпълнено с фина поляризирана етерна материя.

     ВСИЧКИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ ВИНАГИ СЕ СЪПРОВОЖДАТ ОТ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ПОЛАРИЗАЦИОННИ ВЪЛНИ.


                ТАКА ЧЕ,
                условно е самото понятие скорост на светлината.
                В ядрото на атом тази стойност е приблизително 12 (m / s).
              А във финия свят – 10 на двадесет степени  (м / сек).
 

     ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОЛЯРИЗАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ СЕ  ПРЕДАВА МИГНОВЕНО – те проявяват Единното поле на съзнанието.

     СЪВЪРШЕНО ВЯРНО е, че мъдрецът може да прегърне Вселената с ума си. Тези вълни идват не само от звездите, но и от самия човек. Защото ПРИРОДАТА НА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ Е ЕДНО И СЪЩО.

    ЗАТОВА ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИСКА ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ВРАТАТА В ДУХОВНИТЕ СВЕТОВЕ, НЕОБХОДИМО ДА ПРИВЕДЕ СЪЗНАНИЕТО СИ В СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНО РАВНОВЕСИЕ – ФИЗИЧЕСКО, ЕМОЦИОНАЛНО, МЕНТАЛНО И ДУХОВНО.

     ТОВА Е  НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ И УСЛОВИЕ ЗА ХАРМОНИЧНОТО ПРОТИЧАНЕ НА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ.

     Всеки от нас има свой уникален спектър, индивидуален канал на поляризиращи вълни и той е като пръстов отпечатък. НАШИЯТ МОЗЪК РАБОТИ ЗА ТЯХ.

     1997 година. Издадена е монография на професор Наджип Валитов „Вакуумните колебания при химическото възбуждане на атомните молекули и случайността на силовите линии на електромагнитно и гравитационно поле“, издадена от академично издателство и предизвиква шок в научните среди.

     В монографията реалността на Бога се доказва със строгия език на формулите. Показано е, че ВСИЧКИ ОБЕКТИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА СА ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕДНИ С ДРУГИ МИГНОВЕНО, НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗСТОЯНИЕТО ПОМЕЖДУ ИМ.

     Мисълта е материална.

     МИСЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ИЗПУСКАТ И ПОГЛЪЩАТ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ И ГРАВИТАЦИОННИТЕ ПОЛЕТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЛЯРИЗАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ

     ТОЗИ ПРОЦЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕЗАБАВНО ЗАСЕЧЕН ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА ВСЕЛЕНАТА.

     ИМА СИЛА,НА  КОЯТО Е ПОДЧИНЕНО ВСИЧКО. Ние Я наричаме  Господ, Аллах, Създател, Бог, Световният ум, Природата.

     Откриване на ХИКС БОЗОНА. Физиците от Руската академия на науките присъстваха на презентация в Женева и се увериха, че швейцарците не са объркали нищо. Бозонът на Хигс е „първата тухла“ ОТ МАТЕРИЯТА НА БОГА.

     Тук понятието НАБЛЮДАТЕЛ е много важно: НАБЛЮДАТЕЛЯТ И НАБЛЮДАВАНОТО СА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО. АКТИВЕН ПРОЦЕС на наблюдение. Зад вниманието тече енергия.

     Чрез човешкото съзнание се проявява ДУХОВНОСТТА ВЪВ ФИЗИКАТА.

     След достигане на ЕНЕРГИЙНАТА БАРИЕРА МЪДРОСТ, старата парадигма на съзнанието се разпада.
     Започна да се появява ново съзнание – интуитивното мислене на ЗРЕЛИЯ Човек.

     Фрагментът, който е нужно да бъде осъзнат в настоящето е физика на съзнанието.

     Съзнанието, подобно на гравитацията и магнетизма, е квантова енергия. ТОВА Е СИВАТА НА СЪЩНОСТТА НА ЖИВОТА. АКО ИМА ФОРМУЛА ЗА ЖИВОТ, ТОВА Е СЪЗНАНИЕТО.

                Две важни открития от миналия век:

                ПЪРВО – СЪЗНАНИЕТО УПРАВЛЯВА МАТЕРИЯТА.

                ВТОРИ – ВСЯКА МАТЕРИАЛНА ЧАСТИЦА СЕ СЪСТОИ ОТ СВЕТЛИНА                СЕГА ОТГОВОРЯВАНЕ НА ВЪПРОСА – КАКВО Е ФИЗИКА?


     От гръцки, думата „физика“ се превежда като „физис“ – СЪЩЕСТВОТО НА НЕЩАТА.
В науката няма раздел: „ДУХОВНОСТТА ВЪВ ФИЗИКАТА“, учените все още не виждат това. Въпреки това, физиката обединява ВСИЧКИ ЗНАНИЯ. Квантовата (или многоизмерна) физика е СЪРЦЕТО НА РЕАЛНОСТТА и ДУХОВНОСТТА.


 
     Когато излезете отвъд обичайните измерения, всичко става ДИНАМИЧНО.

     Изучаването на квантовите структури води до откриването на нови закони, което е НАЧАЛОТО НА РАЗБИРАНЕ НА ДУХОВНОСТТА във физиката.

     И ПРИЗНАВАНЕТО ЗА БОЖЕСТВЕНОТО В МАТЕРИЯ.

     Човешкото съзнание е квантова физика със собствени закони.

     ДНК, като е последователна (или кохерентна), също проявява своите многоизмерни атрибути.
     В момента това, което се разглежда от учените като мистика, се проявява – нашата ДНК започна EВОЛЮИРА.


              OТКРИВАНЕ НА НОВ ТИП  D N K


     Пробив, направен от австралийски учени. Открита е нова структура на i-MOTIV DNA (i-motif) в живите клетки.

     Фрагментът  изглежда като ЗАВЪРЗАН ВЪЗЕЛ.Авторите
     отбелязват, че никой никога не е виждал такъв МАКРОМОЛЕКУЛА Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н О   В ЯДРОТО НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ.
     В началото на 90-те това се наблюдава в лабораторията. Експериментите показват, че ДНК може да „СЕ ЗАВЪРЗВА“ само в кисела среда. Не може да има такова ниво на киселинност в жива клетка, следователно откриването на фрагменти от i-мотиви предизвика умерен интерес от лекари и биолози. Находката беше приписана на интересни уникални явления и забравена.

     По-късните изследвания обаче се изменят – i-мотивите се образуват без киселина, когато ДНК стане ТВЪРДЕ „ТЯСНА“.     В „възела“ се получава комбинация от цитозин с цитозин, за разлика от двойната спирала, където цитозинът се свързва с гуанин. Двойната ДНК съдържа 64 кодона. Има предположения, че „нодуларната““ВЪЗЛОВАТА“ ДНК има 81 кодона. В този случай абсолютно всичко се променя – известно е, че китайската „Книга (канон) на промените“ „И-ДЗИН“ се основава на 64 хексаграма. И тялото ни беше организирано въз основа на тези 64 кода. Древните Маи знаеха това („Цолкин“). Това е известно на съвременните генетични учени (Гаряев П. П. „вълнов геном“ и други).

     Клетъчната ДНК се формира от 64 единици от генетичния код, които също се наричат ​​кодони. Т.е. кодон е единица генетична информация.

     ИЗВЕСТНАТА  Деоксирибонуклеинова киселина (ДНК) е силно полимерно естествено съединение, съдържащо се в ядрата на клетките на живите организми; заедно с протеините, хистоните образуват веществото на хромозомите. ДНК е носител на генетична информация, отделните й секции съответстват на определени гени. ДНК молекула се състои от 2 полинуклеотидни вериги, усукани една около друга в спирала. Веригите са изградени от голям брой мономери от 4 вида нуклеотиди, специфичността на които се определя от една от 4 азотни основи (аденин, гуанин, цитозин, тимин). Комбинации от три реда стоящи нуклеотиди V във веригата на ДНК (триплети или кодони) образуват генетичния код.

     CODON (триплет), единица от генетичния код; се състои от 3 последователни нуклеотида в молекула на ДНК или РНК. Кодоновата последователност в гена определя последователността на аминокиселините в полипептидната верига на протеина, кодиран от този ген.

     „И -ДЗИН“ не е нищо повече от запис на човешката генетична структура, подаден в доста необичайна, но въпреки това напълно разбираема за специалист форма.

     Какво СЕГА? Ако 64 кодона бяха организирани в тризнаци, тогава каква ще бъде организацията на 81 кодона? По-скоро тя ВЕЧЕ съществува, в противен случай няма да има проявление на „нодуларен“ тип ДНК. Само времето на неговото проявление е минимално за дълбока фиксация.

     Ако сънувате, получавате нещо интересно. Припомняме, че кодонът е триплет. Нека вземем и разделим на 3 числата 64 и 81. Оказва се, че 64 е разделено на 3 с остатъка (оказва се 21 333 …), а 81 е разделено напълно (оказва се 27). Древните китайци скриха ли нещо от нас? А в Индия са известни мандалите на Васту Пуруша, малки и големи. Големи са изградени върху числото 81 (квадрат 9 на 9, „Парамашайка“). Има и тук върху какво да помислим.

    
     Има и отпадъчна ДНК, която в момента се изучава активно.
     И така се оказа.

     Това се припомня и от учените – шест статии в Nature, две в Science и около тридесет в други списания от същото високо ниво. Всички те бяха публикувани едновременно и всички те са посветени на едно и също нещо – на „боклука-отпадната” част от човешкия геном. По-точно, фактът, че това изобщо не е боклук и че биолозите вече ще трябва да пренапишат учебниците в частта, която говори за функциите на ДНК.     Процесите, протичащи на Духовно ниво, са сходни с цунами. В момента тече подготовка за преминаване на хората към ново квантово енергийно ниво. Проявата на пространството и физиологията за Шеста раса. Ето защо имаме честта да живеем.

     Нашата „позната“ ДНК съдържа топоизомераза II, молекулярен двигател, програмирана да опрости топологията в случай на възникване възли и зацепване. Това има очевидно биологично значение – така една клетка решава всичките си топологични проблеми. По принцип сме натъпкани с молекулни двигатели, а не само с ензими. В противен случай на какво бихме били способни? Не бихме могли да помръднем пръста си.

     Тоест нашата физиология вече е запозната с възлите. Вярно, не в тази степен.

     Известно е също, че конфигурацията на стандартния възел в позната ДНК променя магнетизма, управляващ фактор в клетката. Формата на полето (поле или клетка или ДНК) се променя. Всички сме наситени с магнетизъм. Възможно е „обичайният“ магнетизъм да не е бил достатъчен за активно и креативно живеене в ново пространство. И се появи нещо ново.

     Какво стана с новия тип ДНК?
     Случило се ИЗМЕНЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНИЯ КОД.

     Вижте каква е интересна аналогия. В бившата ДНК молекулярните двигатели поддържаха всички движения в себе си (и продължават да задържат).
Какво ще покаже намерената нодуларна ДНК? Какви способности имаме още да разберем?

     Едно е сигурно – ПОЛОЖИТЕЛНАТА МУТАЦИЯ вече постепенно ще трансформира нашите телата  в нещо напълно ново. Да, това не се случва за един ден. Но някои промени ще бъдат видими съвсем скоро. Трябва само да бъдете внимателни към себе си, поведението си, мисленето си. Трябва да наблюдавате. По-добре е, ако започнете да водите дневник (ако чувствате нужда от него, разбира се). Тогава можете да видите тенденцията за промяна.

     Възлите се образуват,развързват се и се завързват отново. За „завързване“ е необходимо СПЕЦИАЛНА ПОСЛЕДВАТЕЛНОСТ НА нуклеотидите.

     Възелът се формира в последната фаза от клетъчният жизнен цикъл (G1, първата от четирите фази на клетъчния цикъл на еукариотните клетки)  формира „КРЪГ“, когато протича АКТИВНАТА обработка НА ГЕНЕТИЧНА информация

     ВЪЗЛОВАТА ДНК  независимо включва и изключва гени , повлиява като цяло на четенето на генетичната информация, а в теломерите – ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ, СВЪРЗАНИ със стареенето. Между другото, теломеразата помогна за карциногенезата, онкологията.     „Възелът“()“Node“ изключва генетичните програми на различни онкологични заболявания  (гени C-Myc, SOX и др.). Особено в случай на Ракови Стволови КЛЕТКИ.


                Сега свързваме НАУКАТА с МЕТАФИЗИКАТА.

     Едно е да рекламираш информация за премахването на кармата от фините нива на планетата и човека, а съвсем друго е да видиш КАК се случва ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ еволюционен цикъл.


    МАКРОМОЛЕКУЛАТА  I-MOTIV  е присъща на живите клетки. ТЯ СТАНА ВАЖНА ЗА МОДЕРНАТА КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ.

     Активността на макромолекулата не е локализирана на едно място, а е разпределена, както в мозъка. В КЛЕТКИТЕ НА ЧОВЕШКО ТЯЛО МАКРОМОЛЕКУЛАТА Е НАВСЯКЪДЕ.

                Това е НОРМАЛНО.

                Така се проявява ПОЗИТИВНАТА МУТАЦИЯ.


     В резултат на появата на нов тип ДНК, магнитната програма „часовник“ беше променена. Бившата ДНК престава да произвежда „хормона на смъртта“. ЗАПОЧВА регенерацията на тъканите, с помощта на отворения център на тимуса. Клетките не е необходимо да са болни и да умират. Хармонично създаване на актуална реалност. Биохимия на радостта.

                ОТГОВОРНОСТ – ако човешкото съзнание позволява.

              ЦЕЛ НА ПОЗИТИВНАТА МУТАЦИЯ:

     НОВ ХИДРОГЕН започва ДНК ЕВОЛЮЦИЯ, която се проявява в
     НОВ ГЕНЕТИЧЕН КОД (широко разпространен навсякъде) и заедно поражда
     НОВ ЕТНОС.


     ЗА ПОМОЩ. http://gtmarket.ru/concepts/7136 Етническа принадлежност (образувана от гръцката дума: ;;;;; – група, племе, хора). Стабилна между поколение група хора, обединени от дълго съжителство на определена територия, общ език, култура, начин на живот, самосъзнание и себеименуване.     НОВИ ТИП МАКРОМОЛЕКУЛИ – един вид атомно РЕЛЕ, превключватели, предават енергия. Една от връзките за физиката на съзнанието. Снимана е СЯНКАТА НА АТОМА – за да помогне на изследователите.

     ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ХИМИЧЕСКОТО НАЛЯГАНЕ НА МОЛЕКУЛИТЕ ДО НОВИ ЕЛЕКТРОННИ КОНФИГУРАЦИИ.

     СВОЙСТВА НА ПРОМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВОТО, ЗАВИСИМО ОТ РАЗЛИЧЕТО МЕЖДУ АТОМИТЕ.

     КОНФИГУРИРАНЕТО на възела наподобява едновременно женската матка с яйчници и … директорска антена. За съзряването и раждането на нов индивид е необходимо приемането и предаването на чисти сигнали в широк диапазон.

     И така ТЯЛОТО се насища с НЕОБХОДИМАТА ЗА НЕГО СУБСТАНЦИЯ
     ЗАРАЖДА СЕ НОВА ОРГАНИКА


     В нашите тела се появяват Божествени инструменти, с които е по-лесно да се направи квантовият преход (началото му през 1950 г., завършващ през 2150 г.).


     Тук наистина наблюдаваме намерението на Бог – прехвърлянето на човечеството на ново енергийно ниво, заедно с физическите тела, които се променят неусетно.

     Между другото, РЕЗОНАНСЪТ НА ШУМАН, който се смяташе за константа от 7,8 Hz, ни обезпечавал  букет от болести – инфразвукът с честота 7 Hz е фатален за хората.

            Повишава се съзнанието за нашата божественост.
    НЯМА КАК-ДА ЖИВЕЕМ В ОБЕДИНЕНО  ПОЛЕ С БОГА И ДА СМЕ ОТДЕЛЕНИ ОТ НЕГО

             ИМАМЕ ОБЕДИНЕНА ОГНЕНА ПРИРОДА- ВЪВ ВСЯКАКЪВ СМИСЪЛ!


                ЕМБРИОНАЛНИ ГЕНИ

     При равновесните обратими процеси времето се превръща в маса и енергия и след това се подлага на обратния процес. Следователно възкресението на мъртвите, както е посочено от всички свети книги, е възможно.

     Доказано е, че СМЪРТТА АКТИВИЗИРА ГЕНИ, които обикновено работят по време на ЕМБРИОНАЛНИЯ ПЕРИОД. Само за образуване на ембриони.
За пореден път те се включват след смъртта.

     Човек, който е по-развит от еволюционна гледна точка, има такива клетки – ТЯЛОТО НА ВСИЧКИ Е САМО СЪД, И НАШЕТО СЪЗНАНИЕ Е БЕЗСМЪРТНО.

     След като човек започне да усеща състоянието на осъзнаване на Бога, и Божествеността преобразува всички тела – НАСТЪПВА ФИЗИЧЕСКО БЕЗСМЪРТИЕ или най-високото съвършенство.
 
     Не е ли удивително, че имаме гени за факта, че физическата форма някога ще надмине смъртта.


              ЩРИХИ НА ПОЗИТИВНАТА МУТАЦИЯ или АСПЕКТИ НА ЕДИННОТО БОЖЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО1. НОВ ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ – започна да допуска изменения. МОЖЕ ДА БЪДЕ нарушавана във величина обратно пропорционална на времето за свободен пробег на квантовата частица.В квантовата физика една частица няма строго определена енергия.


2. Доказано е съществуването на частица, която е собствена античастица. Частица – „ангел“, който замени частицата на Бога. 80 години след предсказанието, физиците доказват съществуването на фермиона Мажорана (откритие на Етторе Майорана).


3. ЕФЕКТ ОТ КВАНТУМНАТА КОНФУЗИЯ (кохезия), може да се види с просто око.


4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРОТОНА – В момента най-активното поле на физиката на елементарните частици. Разположението на протони в неговата състояние на покой беше известно. В нов експеримент СТРУКТУРАТА се намира вътре в ЛЕТЯЩИЯ ПРОТОН. В същото време композицията е относителна – всичко ЗАВИСИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ.


5. ИЗМЕРЕНО Е ЕКСТРЕМАЛНОТО НАЛЯГАНЕ  в протона, който не му позволява да се срути – 100 decillion Pascals или 10 до мощността 35 (Pa). Това е налягането в центъра на неутронна звезда.
6. В ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА  Е НАМЕРЕН НЕИЗВЕСТЕН ОРГАН.

Това е BR S YE K, един и голям орган. Анатомичното описание беше коренно погрешно. Вече са направени промени в класическия британски учебник (Grey’s Anatomy), 2018.


7. СВРЪХСВЕТЛИННА ВЪЛНА ОТ МАГНЕТЪР ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СТРЕЛЕЦ породила ЦУНАМИ през 2004 г. НАЧАЛО НА ПЛАНЕТНИТЕ МУТАЦИИ.

На 27 декември 2004 г. напрегната плоча избухна под Индийския океан. Оста на въртене на Земята се измести. Голямото земетресение на Суматра не е предшествано от движението на тектонична материя. Ударът беше насочен отгоре надолу.

Отнема повече от 20 минути, за да достигнат сеизмичните вълни на Суматра до Апенинския полуостров, но началото на колебанията на гравитацията се отбелязва в първите минути след събитието – ПРОСТРАНСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗЕМНАТА КОРА.

ОТКРИТА Е  НОВА ГЕОДИНАМИЧНА ЕПОХА. Общата енергия на земетресенията от 26 декември 2004 г. – 31 декември 2017 г. надвишава сеизмичната енергия за 3000 години. Земята е обвита в максимално количество радиация. Въздействието на неутронна звезда – 50 000 St. години от нас. СПОМНЕТЕ СИ ЗА МИГНОВЕНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.8. Открива се ново състояние на материята, екситонът (1951 г.) – един вид ВЪТРЕШЕН ФОТО-ЕФЕКТ. Частицата поглъща светлина, като остава електрически неутрална. Принадлежи към биологичните тъкани.


9. КВАНТУМНА ХИДРОДИНАМИКА. Първо получена „ТЕЧНА СВЕТЛИНА“ при стайна температура. Обикновената светлина винаги се движи по права линия, така че очите ни не могат да виждат предмети по ъглите. Но светлината може да се държи като течност ,поливайки предметите: това състояние се нарича кондензат Бозе – Айнщайн при стайна температура.


10. КОНДЕНСАТА НА БОСЕ – АЙНЩАЙН като БОЖЕСТВЕНО ЕДИНЕНИЕ.
Когато сме вкъщи, живеем отделно. Когато се включим в нещо общо и глобално, показваме общност или объркване. В това състояние се разкриват нови свойства.

Атомите също са неразличими един от друг, когато започнат да работят като послание – сега са объркани. Това явление е открито през 1995 г., през 2001 г. Нобелова награда по физика е присъдена за него. По онова време вече се знаеше за едновременно заплитане на хиляди атоми, но никой не показа такъв метод. Засега.
КОГАТО МЕЖДУ ДВЕ ЧАСТИЦИ ИЛИ СИСТЕМИ СЕ СЪЗДАВА ЗАПЛИТАНЕ,ИЗМЕРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЕДНАТА ПОЛОВИНА РАЗКРИВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГАТА.11. КАТИОН на ТРИВОДОРОДА.

Това е „молекулата, създала Вселената.“ КАТИОНЪТ НА ТРИВОДОРОДА охлажда пространството около него. С негово участие протича и раждането на НОВА МАТЕРИЯ. Произтичат химически реакции, които формират градивните елементи на живота.

Образуването на триводородния катион от органични вещества протича в съответствие с нов тип – „ВАКУУМНИ РЕАКЦИИ“ (открита през 2011 г.). Когато дадена молекула се разпадне, между атомите на разстояние един от друг се образуват нови химически връзки. Появата на бездомния молекулен водород.

Образуването на водороден катион става за 100-240 фемтосекунди. През това време летящият куршум няма време да измине разстояние, равно на диаметъра на атома, и молекулата участва в няколко каскадни трансформации.


12. ТИМУСНАТА ЖЛЕЗА – ЧАСТ ОТ ЧАСТ ОТ ВАШЕТО ТЯЛО.

Формата на тристранна вилица е само за здрава жлеза. Увредената жлеза има формата на „пеперуда“ или „платно“. Друго име на тимусната жлеза е TIMUS (на гръцки: „LIFE FORCE“). Централният орган на имунната система. „Ръководи“ имунната система. ИМУНИТЕТ И СЪЗНАНИЕТО СА ЕДНО И СЪЩО.

Тимус – „училището“ 0 ускореното изучаване на клетките на имунната система, формират се стволовите клетки на костния мозък. Тимусът забавя биологичния часовник на тялото, ИЗКЛЮЧВА процесите на СТАРЕЕНЕТО.
Тя има собствен цикъл на развитие. Той е център на върховното вдъхновение.
НЕ ПОНАСЯ СТРЕС – разрушава се И Умира. На въпроса защо тази жлеза практически не се образува при повечето хора.

В момента идва планетарното отваряне на 4-та чакра (енергиен център) – любов и състрадание. Освен това активирането може да бъде придружено от пристъпи на копнеж, страх. Когато четвъртата чакра започне да се отваря, тимусът започва да расте.

На по-късен етап това се вижда с томография. РАСТЕЖЪТ НА тази жлеза  СЕ свързва с болки в гърдите,задушаване ,което Е ПОДОБНО ЗА СИМПТОМИТЕ НА БРОНХИТ – ЛЕКАРИТЕ бъркат с ДИАГНОЗА НА грип ИЛИ ПНЕВМОНИЯ. Освен ако, разбира се, наистина нямате грип или пневмония.


13. След отварянето на четирите центъра, всички чакри се обединяват в CЪРЦЕТО -СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА.

Този човек, чиито мисли „живеят“ в стария свят, те поддържат линейна чакрова система. Въпреки това, имайте предвид, че с това подреждане на енергийните центрове, вашето тяло приема ОГРАНИЧЕНО КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЯ. Във всеки случай изборът е ваш.


14. ПОТВЪРДЕНА Е  РАЗУМНОСТТА НА СЪРЦЕТО.
Парадокс – след зачеването човешкият ембрион първо оформя сърцето и започва да работи, а след това и мозъка. Сърцето има свой малък мозък от 40 000 клетки. Кардиолозите знаят за това.

Сърцето генерира НАЙ-мощното енергийно поле около човек под формата на две колела – по-малкия кръг преминава в по-големия, техните оси съвпадат и преминават през центъра на сърцето.

В сърцето има мъничко място, което не може да се докосне. Древно познание е СЪХРАНЕНО ЗА ТОВА МАЛКО ПРОСТРАНСТВО В СЪРЦЕТО – Космически резонатор, който поражда връзката на човек с неговото Висше Божествено Аз


15. Пространството на МЕРКАБА е отворено в центъра на тороидалното поле на сърцето. Квантовият двигател на „сърцето“ (думата „Меркаба“ се превежда от иврит) е ДНК.16. Физиците изграждат МОЛЕКУЛИ ОТ СВЕТА: два фотона вървят в една и съща посока, „държейки се за ръце“. Така НОВАТА МАТЕРИЯ започва да обсажда. Фотоните имат маса в частица от електрон и са в състояние да забавят около 100 хиляди пъти.17. Отваря се необичайна светлинна форма, чиято ъглова скорост се променя на стъпки наполовина по-малки от минималните допустими стойности, продиктувани от константата на Планк. Откритията за нова светлинна материя се присъединиха към основните идеи на физиците за природата на светлината. Константата Планк престана да бъде постоянна.18. Открит е нов вид на пренос на електрически заряд в полупроводници и органични тъкани.
БЕЗ ПРОЦЕС НА ТУНЕЛИРАНЕ, КВАЗИЧАСТИЦАТА СЕ РАЗПАДА  НА ЕДНАТА СТРАНА И ВЪЗНИКВА НА ДРУГАТА СТРАНА КАТО БАРИЕРА.19. ЛИТИЯ – „син на Слънцето“, „Феникс“. Удължава живота, това е известно още от древността.
Той е стабилизатор на настроението, омекотява раздразнителността, сприхавия нрав и невниманието. БЛОКИРА СТАРЕЕНЕТО, Блокира КАНЦЕРОГЕНИТЕ GSK-3; и -3; (Гликоген синтаза киназа – 3; и -3;).

Литият проявява лечебни свойства в хомеопатични дози (около 10 mg). Високите дози са отрова.

Съдържа се в зеленчуците – домат, патладжан, чушка, люта чушка. Цвекло, магданоз, целина, репички, морски водорасли. Фъстъци, бадеми.

В момента в космоса се появяват много звезди на свръхнови, чийто спектър измива планетата, такива  литиеви потоци за насищане НА НАШЕТО ЖИЗНЕНО ПРОСТРАНСТВО.

ТОВА Е СЪВЪРШЕНО РАЗУМНО ДЕЙСТВИЕ на висшия разум,БОГ – прехвърляне на човечеството във висок вибрационен спектър на физическия план със запазване на телата.

Бог иска да знаем КАК това се случва.20. Размита граница на протонната стабилност на ядрата. Тънкост – стабилно  и нестабилно се заменят.

Например, изотоп с излишък от протони е нестабилен в основното състояние, когато се прехвърли в нестабилно състояние, той става стабилен. НОВАТА ОРГАНИЧНА МАТЕРИЯ ПРОЯВЯВА НОВИ ЗАКОНИ.21. НИЕ СЪС СВОЕТО СЪЗНАНИЕ ВЛИЯЕМ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ОЗДРАВЯВАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ. Единното поле на съзнанието непрекъснато се трансформира. Това, върху което се фокусираме, започва да ни отговаря.

Потвърждението е класически експеримент, а резултатът винаги е един и същ.

В резултат на обикновено наблюдение светлинната вълна изчезва и се превръща в частици. Ако не наблюдавате, тогава върху фотохартията се появяват вълни. Този физически феномен се нарича „Eфектът на наблюдателя“.

НА КВАНТОВО НИВО, МАТЕРИЯТА ОТГОВАРЯ НА ВНИМАНИЕТО НА ЧОВЕКА – това е признато като ново във физиката.


22. Нека ви напомня за откриването на ТЕЛЕПАТИЯ – № 122 в Държавния регистър на откритията, приоритет 15 февруари 1966 г. „ЕФЕКТ КАЗНАЧЕЕВА“.


23. Създаден МИКРОСКОП – Видимо движение на клетките в тялото. Разработчиците бяха отличени с Нобелова награда за химия през 2014 г.24. ФУНДАМЕНТАЛНО ОТКРИТИЕ: ГРАВИТАЦИЯТА – ТОВА Е КВАНТОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, причиняващо заплитане. Пълен провал на класическото описание. Теорията на относителността е престанала да държи „първенство“. Само че всичко на света е наистина относително.
 Космическа лаборатория на гравитацията е открита – система от три пулсара, които се въртят около оста си 366 пъти в секунда.

МАХНЕТЕ С РЪКА – И ПО ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА ЩЕ ПРОТЕКАТ ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ . ОЩЕ ЕДНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ОБЩОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ ЕДИННОТО ПОЛЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ25. ТЕЖКИТЕ ПРОТОНИ НА СЛЪНЦЕТО СА по-бързи от светлината и увеличават енергията десетки хиляди пъти за по-малко от секунда. Много е вероятно тежки протони да участват в моментални органични каскади – „скитащи реакции“.


26. В кръвната плазма се появяват и изчезват моментните ПРОТОННИ КРИСТАЛИ , предаване на високочестотно ЗВУКОВО Въздействие.27. ЗВЕЗДНИ СЪБИТИЯ – помощ при УЧАСТИЕ В ПОЗИТИВНАТА МУТАЦИЯ. От 2012 г. свръхнова изгаря всяка година. Всяка свръхнова има свои честотни характеристики, необходими за планетарната мутация на земното човечество. Няма подробни проучвания (по смисъла на публикациите), но вече има намеци за тази информация. През 2017 г. за първи път бяха наблюдавани ГРАВИТАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ И СВЕТЛИНАТА НА ЕДНОТО СЪБИТИЕ.

= Изследвания на космически кораби Voyager
Космосът е далеч от тишината, в него се откриват грандиозните вълни на космическото „цунами“. Под въздействието на цунами междузвездната плазма вибрира като камбана. Кръвта и ДНК имат еднакви резонанси.
Първата ударна вълна пристигна в Слънчевата система през октомври-ноември 2012 г., втората вълна се появи през април-май 2013 г. Третата ударна вълна през 2014 г.28. КАКВО  излъчват СВРЪХНОВИТЕ – спектри на водород (включен във всички органични вещества), йонизиран калций и натрий (участие в клетката), неутрален кислород, гама-лъчи с изключително висок енергиен спектър (гама вълни, излъчвани от мозъка при ТВОРЧЕСКА РАБОТА И ОЗАРЕНИЕ – терминът  „ДИВЕРГЕНТЕН МОЗЪК“), ултравиолетови и т.н.

 

29. Квантовата кохерентност на ДНК е ВИБРОН, тоест електронни възбуждания и атомни вибрации. Самите вълни избират ефективен път до правилното място.30. ТРАНСФЕР НА ЗАРЯДИ в ДНК също става по два начина.
Когато се загуби електрон, остава нещо с положителен заряд. Тази ПУСТОТА – фини планове на високи вибрации или Eфир.


31. Изследването на „излишната“ ДНК. Половите хромозоми са вторични.


32. СЪЗДАДЕН Е  Енцефалофон – МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ, върху който се свири  само със силата на мисълта.     ВСИЧКО ТОВА се случва в нашите тела. Спомнете ли си, че съзнанието изгражда света?

     СТАРАТА СЪЗНАНИЕ ЖИВЕЕ В СТАРИЯ СВЯТ.

     НОВО СЪЗНАНИЕ СЪЗНАНИЕ В  НОВ СВЯТ.

     Това е AКСИОМА.


     Потвърждение на учението на академик В.И. Вернадски за ноосферата, където БИОСФЕРАТА навлиза в ново състояние в резултат на еволюцията на човечеството. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЕТНОС/РАСА/

      ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОВАТА ДНК се превръща в изучаване на БОГА вътре в нас -ИЗУЧАВАНЕ НА СОБСТВЕНАТА БОЖЕСТВЕНОСТ.     Благодаря за вниманието.
     Всички мъдри за вас.

Автор: АКАДЕМИК ВАЛЕНТИНА МИРОНОВА

Превод от руски: Е.Иванова

Източник :https://proza.ru/2018/06/28/1809

Принципи на Вълновата Генетика

Как звукът формира нашата реалност

Квантова генетика Безсмъртие и Вечна Младост

Структуриране на водата и връзката с космоса

Портрет по снимка за подарък

10 Начина да изглеждате скъпо в евтини неща

Брюкселско зеле- ползи и вреди

Правила за интелигентно пазаруване

Съобщения, след които мъжът ще започне да се влюбва в теб


Spread the love

You may also like...

1 Response

  1. Алхимикът каза:

    Това е поредната Ню ейдж глупост . Знаете ли кой може да промени ДНК то ви ? Вие ! Кога ? След като сте извършили алхимичен процес и сте превърнали оловото в злато . А знаете ли какво означава това всъщност и как се простиха ?Наистина ли си въобразявате ,че превъзхождате Твореца ? Единствено Творецът чрез Духа може да отвори ДНК веригата.. и само Духът може да се разпише в матрицата на генома . Това означава ,че трябва да сте събудили Кундалини, преминали ада,, овладяли Кундалини ,осъзнали Кундалини ,изчистили кармата на нисшата си Душа и да сте новородили нова божествена ,безсмъртна Душа чрез Кундалини и чак тогава чрез Духа като можете да направите корекция в ДНК то си .Няма промени отгоре на ДНК, няма общо покачване. на вибрацията има само балъци или Мислещи и ЧУВСТВАЩИ хора . Всичко зависи единствено и само от Вас . Няма помощ отгоре ,отдолу ,отникъде. Има много воля , много болка ,много гняв,кръв ,слуз ежеминутно осъзнаване и преодоляване на поредното изпитание и писък докато се предадете и изкрещите : Стига !Не мога повече ! И това при положение ,че не сте се хванали в капана на третото око и не сте объркали Духа . Има опознай себе си в дълбочина , овладяване на Ерос ,Психея и Логос и чак тогава може да Ви се даде правото да създавате ! В рамките на позволеното ! Иначе следва заличаване или пропадане по- долу .Разсъждавайте и спрете да четете . Четенето няма да ви помогне . Ще го забравите на секундата качите ли се на влакчето на ужасите . Никой не може да измени отгоре ДНК то ни. За щастие . Иначе до сега 70 процента от хората щяха да приличат на свине каквито са отвътре . Кръвните линии ме могат от хилядолетия да си подобрят и променят ДНК то и се налага да пият кръв , какво остава за идиоти които вярват на всичко .Никой не може да извърши промяна над нас ,. Каквато и да е била . Нито някой да Ви изчисти кармата . Липсата на морал, нравстено етични норми се отработва персонално ако не са налични и чак в следващо прераждане може и да стигнете до алхимичен процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.