Тъмните Жреци Против Влъхвите

Spread the love

Има много конспиративни теории според които тъмните сили се опитват да унищожат българите ,защото българите са потомци на древните арийци и не са подвластни на генетични изменения ,нещо повече българското ДНК е уникално. Заключените кодове в него съдържат невероятна сила и потенциал. Тези защити са особено силни на квантово,светлинно ниво. Действат като енергийни свръх функции в ДНК .При нашия народ генетиката не се променя ,затова единствения начин да бъде неутрализиран този народ,за да не пречи на тъмните сили е да бъде унищожен и цялата политика е насочена към това до последното десетилетие на този век.. Всъщност точно те- тъмните ,наречени рептилии ,кралски линии и т.н  са на ръба на оцеляването, а не на върха на пирамидата. Тяхното е болест – липса на контрол върху ДНК структурата и мутации.

Тъмните Жреци Против Влъхвите

Тъмните Жреци Против Влъхвите

Войната между белите и тъмните жреци е описана в митологията на много древни народи.Тъмното жречество поема властта в Египет след смъртта на фараон ЕХНАТОН и основава тъмния култ на Амон-Сет.От този момент започва  противопоставянето на две жречески сили,което продължава и до днес.

Само хора притежаващи цялостно знание могат да формулират висшия принцип на управление- концептуалния .Тоест да създадат цивилизационен проект.

Варна

варни

варни

Варна са категории, а не твърди касти, в които хората попадат според духовните си способности и само след подходящо посвещение, организирано от посветените инициатори, тъй като само те могат да оценят истинските способности на субекта. Това означава, че всички биха могли да вървят по пътя на духовната еволюция от Работника (Вайша) към Kшатрия (Война-Княз) и дори на Жреца (Брахман), ако имат съответните способности.
Върхът на човешката еволюция беше Просвещението или проявлението на Божествения Дух в себе си, когато човекът стана съ-създател с Бога, затова арийците се нарекоха внуците на Бога. За по-добро разбиране арийците свързват Бога със Слънцето, давайки живот на всички живи същества.  Просветеният проявява в себе си вътрешната светлина на Бога, т.е. той става самият СЛЪНЦЕ.Просветеният говори с цялото живо царство на езика на Бога – образи от мисловна форма.   Именно тези Просветени бяха Исус, Буда, Мохамед. И затова те привлекли хора към себе си. Ето защо арийците се наричали самите внуци на Слънцето, тяхната идеология, разработена от свещениците като пазители на Ариана-Хиперборея, била насочена точно към това, за което говори Исус.Важно е да разберем, че нито една религия не води до просветление! Само лична работа, насочена към намиране на вътрешната божествена  искра може да те отведе до Върховния Единен Принцип- БОГ.   Нашите предци знаеха, че нашата слънчева система се движи около центъра на галактиката и този кръг минава около 26 000 години.  Това време преминава през 12 различни периоди – цикли. Всеки цикъл ни пренася за дълъг период, повече от 2166 години, в една или друга енергия на Космоса.

Проектът на Бялото жречество се основава, както си спомняме, на духовната еволюция на обществото във Варните под контрола на свещениците, собствениците на по-високо разбиране на реалността. Проектът на Тъмното свещеничество – Глобализация и контрол на човечеството ,което да премине изцяло под техен контрол, изземване на властта над умовете на хората по цялата земя чрез създаването на култове, контролиращи съзнанието. Необходимо е да се разбере фактът, че хората са мощни източници на умствена енергия (Нави), от които се образуват творенията на нашата Реалност (света на Откровението). За концентрацията на тази умствена енергия на Сътворението, на културите и на религиите се създават Егрегори, които обединяват масите хора с една идея.

Създават се енергийни полеви структури, наречени „Егрегори“, които притежават колективната енергия на хората, обединени от обща идея. Егогорът енергично захранва своите последователи (с ентусиазъм). Така се създава могъщият Егрегор в окултните и нови (нетрадиционни) религиозни движения – това e  „психически кондензат“, генериран от мислите и емоциите на хората и придобива независимо съществуване.

Силата и трайността на егрегора зависи от кохерентността и размера на групата. Религиозните организации са особено важни в историята на човечеството.
Егрегор е енергийно-информационна система, която съчетава биологичното излъчване на хора със сходни емоционални и мисловни параметри с тяхната енергийна сила. Това е продукт на хората, тяхното колективно биополе (енергия и информация), чиято психика е затворена в егрегора ( чрез подсъзнанието), в различна степен на съзнание и контролируема допустимост.

Когато магическата верига действа от известно време постоянно и представлява едно голямо общество, всички членове на които се придържат към известни принципи и насочват волята си към известна цел, в астралното (НАВИ) се създава независимо същество, представляващо сумата от вярванията и целите на   това обществото. Тази е принципът на ново същество, наречено ЕГРЕГОР.

След като получи от членовете на обществото адекватно снабдяване с власт, егрегорът започва да живее самостоятелно; все пак целият му живот е насочен към постигането на целите, които съставляват неговия принцип. Но, от друга страна, самият той влияе върху членовете на обществото и ги принуждава да изпълняват целите на последното. Така се установява взаимодействие между егрегора и обществото, което го е създало.
Когато земните общества се борят помежду си, техните егрегори, тези астрални гиганти също влизат в ожесточена борба и въвличат хората в нея.

От това става ясно, че чрез създаването на култ на Амон тъмното свещеничество създава Егогор на Амон, чиято енергия  изисква жертви, защото страхът е най-силната енергия. Оттук и появата на различни лунни култове на Земята (култът на Амон-Ра в Египет, богинята Кали в Дравидия, култа на Ваал и др.).
Всички племена, заселени на територията на арийците , говореха същия древен език, всички живеели според законите на Вселената, донесени от познанието на магьосниците. Достойните принцове от Варна Кшатриите управляваха страната, а постоянната армия (Ордата) под ръководството на военните князе и хиляди хора, събрани от работниците по време на трудни периоди, участваха в защитата на държавата. Ордата се подчинявала на съветите на белите свещеници.
От тези времена започва непрекъсната атака срещу Ведическата власт.
От теорията на контрола знаем, че Военните сили са на последно място и това обяснява факта, че въпреки че арийците често са спечелили битки, те все постепенно са загубили територия. Така беше във Вавилон, Персия, Троя, Крит.

Египетското тъмно свещеничество обърнало внимание на семитите. Познавайки законите на психическото управление, той създава народа на евреите – авангардът на глобализацията според Амон. След като ги оборудва с култа към Йехова, за да изпълни основната задача на „Глобализация“ (самият Амон), използвайки познанията и магията  на Кабала, ги изпратил да изгонят арийците от Близкия изток.

Резултатите можем да видим в Стария Завет. След това изпращат семитите в Гърция (ахейците) и постепенно изгонват елинците (понятието „гърци“ възниква от византийския грях), а ахейците разрушават славянско-скитската тройка.

След това следват Александър Велики, Картаген и Рим

Изправен пред факта, че военната сила на Рим не беше достатъчна за по-нататъшно разширяване на север, където арийците бяха главният враг, тъмното свещеничество създаде нов култ на Амон-Яхве – християнството. От самото начало този култ е замислен срещу арийските носители на ведическия мироглед, поради което Павел-Саул го е довел до Рим, където се е преместило тъмното свещеничество. Самият Исус докара на евреите напълно различно учение, учението на Духа, което води до проявлението на Бога във всички. Затова той бил разпнат (жертван на Амон) и учението му било извратено и превърнато в култ на подчинение на християнския бог, същия еврейски Яхве/Йехова/.

Кръстоносните походи не само са използвали военната сила на новите западни славяни и келти (типична война чрез пълномощник), но и са доставяли новите кървави жертви за Егрегора на Амон.  По време на арийската военна кампания цялата власт била съсредоточена в хановете, а съветът на свещениците изгубил властта си.Ханът често бил заменян със съветите на командирите, което водело до появата на абсолютизъм на властта и нарастване на управленските грешки. Нарушава се концептуалния принцип на управлението. Ритуалите вече не се водят от свещеници, а от князе и глави на кланове, които не са имали пълното тайно знание. Така започва изкривяването на първоначалния смисъл на ведизма и често поклонението , вместо на Единствения Бог, в неговите ипостаси.
Това се възползва от свещениците на Ватикана. Постепенно те принесоха князете на древните българи-арийци да бъдат кръстени в нова вяра, „където цялата власт е от Бога“, и да заменят свещениците си със съюзническите принцове и християнски свещеник, който укрепил властта на княза и им позволил да я предадат на наследниците си. Повече зад Княза-Кан вече не стоеше Инициаторът-Магът. Абсолютната власт на лидера вече не е ограничена от познаването на законите на Вселената и влиянието на общността. Така те променят ведическия мироглед и се подчиняват само на Ватикана.

Така че Тъмното свещеничество получи мощен инструмент в борбата срещу  арийската власт. Ислямът, възникващ след християнството , един и същ еврейски култ на Амон, позволи на тъмните свещеници да мобилизират и Изтока. Силата на Егрегора на Амон нараства и вече е сравнима с ведическия егогор, който постепенно губи силата си и поради това отслабва всяка ария лично. С влизането на Земята в епохата на Риби, т.е. в отрицателния сектор на Галактиката, колективната сила на Амон също нараства.

Ето защо нашето свещеничество не можеше да устои. След Покръстването на Русия и България то все още се опитва да помогне през ХІІІ век, като изпрати Ордата на Бату, побеждавайки принцовете на отстъпниците, които се обърнаха към католицизма (галисийските принцове), и да спре войските на граждански конфликти. Тогава Ордата се премести в Рим, но не успя да го вземе поради нападението на арабите от юг и да завърши започналата работа.
Рим беше спасен, Ордата се върна във Волга. По времето на Иван Грозни, се дава името на страната  Русия. При условията на абсолютизъм пазителите на свещениците, без концептуална власт, бяха принудени да се оттеглят и да станат невидими.
През 14 век реформите на Сергий от Радонеж променят същността на гръцкото християнско учение (не трябва да се забравя, че гърците приемат обединението с Рим и техния култ се променя) и го доближават възможно най-близо до ведическото учение, като по същество става православен. Егрегора на православието се създав. Но с поражението на Византия от турците византийският елит на гръцката църква отива в Русия и се озовава в конфликт с местното християнство. Впоследствие чрез Васина, Ватиканът променя династията на Рурикович до послушните Романови и с помощта на Алексей Михайлович Тиши, обещаващ Константинопол, извърши реформата на Никон, привеждайки ритуалите и книгите в края на гръцкото християнство. Всички вярващи отново паднаха под властта на Амон.

Това е Егогора, който създава тези „чудеса“, а инициаторите го знаят. Такива чудеса се извършват както от евреи, така и от мюсюлмани. Това е естеството на Егрегорите. Поради това е много важно, когато избирате нова концепция за бъдещето на страната, да разбирате ясно всички последици от всяко решение. На първо място, необходимо е да се създаде собствен мироглед (първи приоритет), който да е разбираем и желателен за народите на Земята и да се основава на космическите закони на битието. Това ще бъде обединяващото начало на нашия Светлинен Егрегор, който ще обедини всички нации в противоречие с Егрегора на Амон и други отрицателни Егрегори (култа на потреблението, либерализма и т.н.)

Тъй като всяка религия не е водещ приоритет на Службата, тя не може да обедини всички нации. Това не означава, че е необходимо да се забранят традиционните религии, просто трябва да разберете, че всички техни видове, всяка религия, която има не-български корени в основата си, също служи на чуждестранен Егрегор.

Тъмните Жреци на Египет и Култа към Амон

Рептилоидите Наистина Съществуват !Шокиращи снимки

Древните символи служат за връзка с други измерения в пространството

Древните български руни пазят магическият символичен език на Вселената

Тайната на Пловдив – Най-старият Град в Европа

Портрет по Снимка за Подарък

Как Древен Китайски Амулет привлича Богатство


Spread the love

You may also like...

5 Responses

 1. С каза:

  В общи линии има истина. Христос не се е проявявал само един път. Нито е разпъван еднократно . Христос песто е наричал себе себе си син човешки.Помислете над това! Учението на Христос тръгва от херметичното християнство . Гностичните евангелия от Наг Хамади съдържат истината .Учението на Христос не е само за Духа , а за новораждането на Безсмъртната Божествена Душа чрез Светия Дух . Спасението от затвора !Кръстът никога не е бил физически ,нито разпъването,но са реални!!!Познанието се дава само на алфата и омегата ! Успех на всички търсачи .

 2. dimitar каза:

  zdraveite kak moga da se svurja s vas ? vashite statii koito prochetoh sa interesni bih iskal da se svurja s vas speshno

 1. октомври 23, 2018

  […] окултните среди много се говори за тъмното жречество,което според някои води началото си от потъналата […]

 2. октомври 23, 2018

  […] Тъмните Жреци срещу Влъхвите […]

 3. ноември 20, 2018

  […] ръкописа се споменава, че българите, персите и влъхвите, отъждествявани с халдейците са едно и също […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.