Как паралелните светове ни влияят?

Spread the love

84 паралелни вселени оказват голямо влияние върху нашия живот

Защо 84 има такова значение?Това съществуване се е случило 84 пъти.То се е случило 84 пъти. Сегашният е 84 .Съвременната наука доказва,че цялата реалност е просто вибрация.Това не е мое откритие.Това е научен факт. Там където има вибрация има и звук.Опитвам се да обясня логически. Стъпка по стъпка.

Там ,където има вибрация ,трябва да има и звук.Така че, вие не сте просто вибрация, вие сте звук. По-скоро даже шум.И тези ,които издават звуци и тези,които мълчат- всички вие сте просто един звук. Това е ,което днес говори съвременната наука. Някога много отдавна ви бяха казали,че  в началото е Словото и Словото е БОГ !Така е било казано много отдавна.Звукът- това е слово,нали? По-скоро словото ,думите са звук. Ако се кажа „ДА“ ,доколкото вие знаете езика ще придадете на този звук определено значение. Ако вие не познавате езика ,според вас аз просто издавам някакъв звук,нали? И понеже не познавате техните езици вие ви се струва,че те издават някакви странни звуци. Не,те говорят нещо. Ако говоря на език,който вие не знаете вие естествено ще помислите,че издавам странни звуци. Вие даже няма да знаете говоря ли действително на някакъв език или просто си измислям някакви звуци. Така,че словото- това е просто звук.Затова е казано,че словото е БОГ. Този ,който внимателно наблюдава реалността може да види,че е невъзможно да разделим творението и това,което наричате творец. Ако ги разделите творението ще престане да съществува. Без непрекъсната поддръжка от източника на творението самото творение не би могло да съществува нито миг .Защото творението е незавършен процес, а продължаващ.Надявам се ,че с вас  нищо все още не е завършено. Вие сте продължаващ процес. Но без участието на източника на творението как може  това творение да бъде продължаващ процес? Източникът на творението е постоянно въвлечен в това. Да го отделиш е невъзможно.Ето защо беше казано,че в началото е Словото. Това означава,че когато реалността започнала да се проявява от своето непроявено състояние,първото ,което се случило било ЗВУК. Даже учените говорят – в началото беше големият взрив. Взривът- това е всъщност звук ,нали?

В Индия е изобразено в много красива форма . Първият и единствен бог в тази част на света бил РУДРА.РУДРА означава,който реве ,ревящият . Наричали са го РУДРА,понеже началото на творението започнало с рев.Учените нарекоха това Взрив. Сега учените се отказват от теорията за един голям взрив и казват,че това е била серия от взривове.

Един много известен съвременен физик,който е написал много популярни книги,скоро е написал още една,не съм я прочел все още ,но срещнах този човек. Той е написал книгата “ Безкрайната вселена“.Науката винаги вярвала,че всичко има начало и край,но днес учените говорят за безкрайната Вселена. В йогическата система ние винаги сме говорили за постоянно разширяващата се вселена. И ето ,че днес водещите учени-физици започнаха да признават,че не съществуват нито начало нито край. Вселената е безкрайна. В настояще време в научните кръгове е широко разпространена теорията за,че вселената е безкрайна. Затова ,когато говорих с него го попитах: “ Възможно ли е ,това да не е бил взрив,а незатихващ рев?“ Той помисли малко,разглеждайки различни аспекти и после каза:“Да,това е възможно!Може да не е бил звук ,а рев.Възможно е това да не е станало в един миг, а да е произтичало в течение на известен период от време“. И постепенно започнало началото на сътворението на света. Затова първата форма,първият бог е известен като Ревящият. Рудра – означава ревящ. След това го запитах :“Как мислите колко пъти е проревал ?“ Той отговори: „Не ни е известно,ние не можем да кажем,защото нямаме възможности да разберем това,но е очевидно,че той е проревал повече от един път .“ След това аз казах :“Ако някога вашите изследвания се приближат към това може да вземете това число за ориентир. Той е проревал 84 пъти. “ Той ме попита:“ Откъде знаете,на какво основание го твърдите ?“ Аз отговорих :“ Разглеждайки как е устроена моята система,мога да кажа ,че творението е проревало 84 пъти. И то ще реве още много пъти. Максимум 112 .Когато прореве за последен път, вече няма да има нито начало ,нито край- просто вечно творение. Но това е още много далече.“ Аз го посъветвах :“ Имайте предвид числото 84 като ориентир.Вие имате всички тези компютри,изчислителни машини,математика, а така и не се научихте да събирате 1+1 .Когато достигнете до определено число,че забележите ,че това е числото 84.“ И той пак ме попита :“ Но откъде знаете ?“ Аз казах :“Ако отрежем дърво,то разглеждайки вътрешните родови кръгове можем да узнаем какво се е случило в последните 1000 години. В коя година е имало суша,в коя наводнение,кога е имало пожар.“ ДА?“

Ако погледнем на тази система с цялата съзнателност в нея можем да прочетем историята на цялото творение.Творението проревало 84 пъти. И това,което се е получило в този 84 път- е резултатът реалността,в която ние с вас се намираме.

От тези 84 творения 83 вече са се случили и 84 произтича сега.И точно така,неразривно произтича творението,така произтича и разпада. За някои процеси разпадането е започнало и те постоянно се разпадат  и разпадат. От тях само 20 са още в процес на разпад на различни равнища. Останалите са се разпаднали напълно. Можете да ги видите само осъзнато ,ако съзерцавате творението,защото в някакъв вид те съдържат остатъци или опит от предишните. Така ,че както пренасяте вашият жизнен опит за всичко,което вършите процесът на творението пренася опита от едно творение в друго. Въпреки,че те коренно се различават. Те могат да бъдат абсолютно различни. Например в училище вие сте тренирали футбол . Това е преди 25 години. И ето сега сте на 45 години и във вашия дом влиза крадец. Когато той влезе във вашия дом вие нямате крещите ,а ще го ритнете. Понеже сте тренирали футбол,дори и вече съвършено да сте забравили за това,то се съхранява някъде във вашата памет и неочаквано изплува. И вие нападате крадеца като във футболен мач,а не като каратист или с някакво друго бойно изкуство.Дори да сте играли футбол само 2-3 месеца следи от този опит остават някъде дълбоко вътре във вас. И той може да се прояви в напълно несвързана  с това ситуация.“ И това постоянно расте. Това наричаме карма. Сега говорихме за индивидуалната карма ,но има и вселенска карма. Съществува карма на самото творение. Акта на творение- това е действие. А действието означава Карма.Затова след тази карма  цялото време преминава в следващата фаза на творението, на следващото ниво на творението. Така са преминали 84 творения. 83 са преминали 84 произтича в момента. Най-старите напълно са се разтворили,те съществуват само като отпечатък,който се отразява в последвалите творения.Но тяхното съществуване е изчезнало.Вие може да не ги търсите,но да ги видите като отпечатъци в паметта на собствената система.Но 20 предишни творения все още се намират на различни етапи от съществуването.Някои от тях са много слаби,други са по-силни,а трети почти толкова реални като това. Те също като това се намират в процес на разтваряне . В тях няма активен процес на творението,ето какво означава разтваряне.Какво за вас означава смърт?При детето се произвеждат огромен брой нови клетки на година,но когато станете на 35 този обем се снижава,когато сте на 45 намалява още, на 55 още повече,а когато сте на 75 години става още по-голям. Настъпва време,когато повече клетки умират,отколкото се произвеждат . Ето това е старостта. Този процес настъпва и с творението.Разтварянето се случва постоянно. Даже в този момент произтича разтваряне,разпадане,но процеса на творението върви все още затова все още е пълно с  живот и енергии.Когато процесът на творението приключи,тогава за определен период от време то престава да съществува. Случва се разтваряне и след известно време оставя  само остатъци в паметта,но в тях няма вече живот.Така ,че в този смисъл само 21 творения все още съществуват в различни степени на разтворение. А останалите 63 напълно са изчезнали.Вие вече не можете да ги видите,колкото и да се опитвате,но можете да видите техните отпечатъци в паметта на вашата система.Защото този отпечатък и този опит все още е тук.Това е настоящето творение. Всички останали съществуват по мярката на своята активност в затихващ порядък. Предишните творения включват две- едно от тях е физическото,което пази памет за всичко,а другото е източникът на творението,което се явява основа на бъдещето.Или вие ще позволите на вашето минало да стане бъдеще.Когато позволявате на вашето минало да стане ваше бъдеще ние казваме за вас:“Това е неговата КАРМА“ Когато казваме :“Това е неговата карма,това означава ,че той позволява на своето минало да стане бъдеще, в нея няма нови възможности, ето какво означава това. Когато гледаме някого и казваме :“КАРМА“ ние имаме предвид,че при него няма да дойде  нищо ново.Защото вътре в кръга му се струва,че върви в ново направление,но това му изглежда така,само защото той има къса памет.Всички тези хора  са в състояние на амнезия.Те не помнят какво е било преди утробата и вътре в утробата на майката. Те са в амнезия,затова кръгът им изглежда нов всеки път като тръгнат по него.Това прилича на мишка в колело. В Индия особено в йогическата култура  в Йога -сутра ги сравняват с бикове в маслобойна. Там на биковете им завързват очите и така те стават слепи,така правят на маслобойната.И бикът мисли,че върви нанякъде,но той само се върти в кръг.Когато ти се струва ,че отиваш някъде,но всъщност никъде не отиваш,а стоиш на едно място  ето това е кармата.

И така това измерение ,което сега виждате съществува на две нива едното вече се е случило,а другото все още се случва. По този начин 83 вече са преминали. Ако говорим с числа, 83 тото  се е случило,но все още съществува в остатъчен вид то все още произтича. Вашето раждане се е случило вече,но и все още съществува,нали?Вашата смърт също се е случила,но и все още се случва.Разбирате ли за какво говоря? Вашата смърт е вече решена.ТЯ вече се е случила. В момента ,в който сте се родили е започнала и вашата смърт. Първата крачка към смъртта е направена,но процеса все още тече. Чакате ли да дойде или се опитвате да я отсрочите ,но тя вече се случва. И тя вече се е случила.НО вътре във вас има още едно измерение, в което нито раждане ,нито смърт произтичат.Само докосвайки се до него, вие получавате това,което може да се нарече бъдеще иначе ще имате само вашата карма.Карма означава ,че вие повтаряте вашето минало ,вместо бъдеще.Вие можете да променяте цвета и начина на това,което правите,но в деня ви се случва все едно и също ,нищо ново.Вие правите същото,което е правил и пещерния човек преди няколко хиляди години.Стиловете и възможностите са се изменили ,но самото съществуване- не.НЕ е ли така?Това е като котва. Вие хвърляте котвата и се опитвате да преместите лодката на друго място,но в най-добрия случай тя ще се върти в кръг,не е ли така?Затова ние се опитваме да отвържем котвата и да срежем въжето,което ни държи вързани към тази котва,за да можем следващия път ,когато се опитаме да гребем тя да не ни държи на едно място.

Цялата духовна САДХАНА е основана на желанието да се освободиш.Свободата не означава,че трябва да забравите всичко .Вие трябва да се освободите от паметта ,която ви управлява и тази памет се намира не само във вашия ум. Всяка клетка от вашето тяло носи в себе си памет.Сега това е очевидно за нас благодарение на генетиката и другите науки.Вие носите в себе си паметта на вашите предци,която ви диктува вашето поведение.Вижте вашия нос е същия като техните носове./освен ако не сте посетили пластичен хирург/.

Съществуват много признаци и аспекти в тялото,които свидетелствуват,че паметта от тези 84 творения все още присъства в него.Тя в във всеки атом на вашето съществуване.Ако искате да изчистите това,вие трябва да изчистите вашата памет,защото тя ви свързва,дава ви чувство за принадлежност ,свързва ви с миналото и не ви дава възможност да се движите напред.Затова правейки САДХАНА вие се опитвате да отрежете всичко,затова не можете да се движите напред ,докато не отрежете въжето,което ви свързва с котвата.

Защо съм свързан чрез паметта?Защото паметта е обезпечила цялостност и стабилност на структурата на вашето тяло и структурите на това,което вие сега се явявате. Без това,без памет би било невъзможно да бъде създадено вашето тяло. Вие стоите тук благодарение на паметта на едноклетъчното същество вътре във вас,благодарение на това,че то е преминало целия еволюционен процес и благодарение на тази памет вашето тяло има структурност и цялостност. Така че паметта не е враг,но вие просто не умеете да я използвате.Основният проблем е ,че вие сте закотвени в нея. Сега вие трябва да се освободите и да се научите да използвате паметта и вие не искате вашата памет да използва вас.Това е духовната Садхана.

Вие искате вашето бъдеще да се различава от вашето минало.

 

Портрет по снимка за подарък

Какви Сънища са Сигнал за Депресия?

Какво да правим с вещите на починалите

Абракадабра – Какво означава древното заклинание

Физик оценява опасността от магнитите за хладилник

Хъркане – Народна Медицина

Как да превърнем кълновете от картофи в лекарство

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.