Тайната на Древната Магия

Spread the love

Тази статия ще ви помогне да разберете какво представлява магията и как  са я използвали нашите предци.Какво се крие зад думата МАГИЯ и откъде се  е появила тази дума?

Тайната на Древната Магия

Магията това е вяра във възможностите на хората да въздействат върху материалните и духовни светове чрез свръхестествени способности,използвайки определени ритуали,предмети и заклинания.

Магия

Това определение веднага предизвиква в обикновените хора скептицизъм.Затова болшинството никога няма да отиде в библиотеката ,да потърси книги за магия и да започне да ги чете.Просто ще забрави за тази сфера от човешкия живот даже не подозирайки,че е от хората ,които умело са изведени настрани от ИСТИНАТА.Такова отношение към магията съществува в цивилизованите страни,където магията винаги е била забранена от страна на религията,където МАГИТЕ са били преследвани,а за практикуване на Магия е можело просто да бъдете изгорен на кладата.

магияИменно с такива методи знанието за МАГИЯТА е било почти напълно унищожено в Европа,в Русия ,в Америка и в много други страни.Магическите практики се унищожавали заедно с местните езически учения.Думата „магия “ има много интересен произход.Латинското наименование magia прозлиза от гръцката дума Магейа.А гръцката дума произлиза от древноперсийската дума МАГУШ/маг/,а персите са заимствали това наименование от праиндоевропейската дума magh-МАГ-можещ, в състояние да направи нещо…Днес ще ви попитат – ТИ МОЖЕШ ЛИ да построиш ДОМ? И ти ще отговориш – МОГА/на руски- МАГУ/… В Русия магите са наричани Влъхви- това е означавало маг,вълшебник,гадател.Влъхвите като древноперсийските Магове са умеели чрез заклинания да управляват стихиите и да предсказват бъдещето.

магия влъхви

Магията се практикувала по цялата земя ,във всички народи без изключение.Изчезването на Маговете в този или онзи народ може да стане само с появата на ортодоксалните религии.Ако се обърнем към САНСКРИТ и там ще намерим дума свързана с магията.Думата МАГА – на санскрит означава ЖРЕЦ на СВЕТЛИНАТА,пеещ химни.Друга санскритска дума МАГХАВА – щедър,се явява епитет на Индра.

санскрит

Индра е царят на боговете и повелител на небесното царство във ведите и индуизма.

Индра

Това е демиург,създател на всички блага и най- МОГъщият БОГ! /магучий на руски/- най-можещият,най-щедрият бог.Както разбирате думата МОГЪЩ/МОГУчий-руски, също има отношение към думата МАГИЯ.Могъщ значи,че може всичко.И тук трябва да споменем МОГУЛИте ,които са царували в Индия между 16-18 век.Тяхната власт се простирала на огромна територия ,която обхваща по-голямата част от днешна Индия и Афганистан.Могулите владеели земите от Ледовития океан на Север до Индийският Океан на Юг и земите на Иран ,Ирак и Афганистан.Затова връзката им с персийските магове,влъхвите и очевидна.Да се воюва с тях било много трудно,защото техните шамани можели да изпратят на противника ураган или снежна буря.

Докато по времето на Ксенофонт преди новата ера магия означавало- астрология,тълкувание на сънища,прорицание и т.н,от началото на новата ера под магия започнало да се разбира вълшебство и връзка с нечистите сили.

В това няма нищо странно-новите религии набиращи сила в началото на новата ера с всички сили се опитвали да унищожат основата на древните учения.А тази основа е знанието за устройството на нематериалния свят.Магията била обявена в началото за зло,а после започнали да унищожават ръкописите и самите практикуващи магове.Знаменитата инквизиция се борела с практикуването на магия във всекидневния живот,изгаряла влъхвите,маговете и чародеите.Отнетите магически манускрипти се криели в църковните архиви.

Но много учени,философи и дори свещенослужители активно изучавали магия и даже написали свои собствени трудове по тази тема.Ако 6000 години пр.н ера маговете се считали за прорицатели,гадатели след приемането на християнството започнали да ги обвиняват във връзка с нечисти сили.

Геомантията се използвала в древността за гадание – арабите рисували в пясъка точки ,с помощта на пръчка.Днес това се прави на лист с молив.Способът е прост и казват,че наистина работи.

Влъхвите са имали три важни дела.Да пишат с вила във водата, да режат цепеници, и да наливат вода в каменен съд.Християнските проповедници не проумявали тези ритуали.

Какви са били тези ритуали? Да се разбива вода в каменен съд ?

Днес знаем ,че водата е носител на някаква информация.След използването и водата трябва да попадне отново в природата,да се завърти и тогава частично болестта,мръсотията ,негативната енергия ще бъдат унищожени,водата ще стане чиста.За да може водата да придобие вълшебни лечебни свойства над нея се извършвали определени действия.Влъхвите събирали вода от различни източници,след това я излизвали в каменен съд и започвали да я разбъркват.По-този начин те разкъсвали ,раздробявали тази информация ,която е останала във водата.Тоест те я изчиствали окончателно.По настоящем чиста се считала водата,която пада от високи източници- водопади- според древните магове- водата пада от високо и се разбива- така губи информация и става абсолютно чиста.Такава вода влъхвите събирали в каменни съдове и започвали да я разбиват ,за да я пречистят напълно от всякаква останала информация.Така водата ставала чиста- жива вода.На втория етап влъхвата взимал тризъбец- нещо като вила с три зъба направена от дървено свещено дърво,или пък използвал своите три палци.

С помощта на този тризъбец влъхвите пишели във водата символите на древните руни,програмирайки я по такъв начин за конкретна задача.Така се получавала вода,която притежавала нужните целебни свойства.

Ако жива вода е била нужна в големи количества,например за цялото село,тогава те слагали в бъчвите по няколко капки и така цялата вода в бъчвата придобивала магически свойства.Днес учените започват да откриват удивителните способности на обикновената вода.С дървените цепеници е още по-просто.В чест на раждането на дете,влъхвите записвали точното положение на звездите на небето,за да предскажат живота на новороденото.След това в гората се избирало силно,здраво дърво,което след провеждането на ритуалите се отсичало от мага.

Дървото се разбивало на цепеници ,а от цепениците се правели парчета дърво в различен размер.Те се предавали на бащата или на дядото на новороденото.От тях се изработвали тези предмети,които детето щяло да ползва цял живот-лъжици,паници,и.т.н

Нещо повече за триглавия.

Триглав е бог с три глави- нещо като славянска троица- Сварог, сина му Перун ,който се счита за гръмодържец,и другия му син Световид-покровител на небето и земята.

 

Световид е аналог на Светия Дух в християнството.Неговата задача е да пази Вселената създадена от Сварог,пълнейки цялото творение с енергията на движението и развитието.Троян е аналог на триглавия Бог. ТРО- ЯН./три пъти- ян-виж за ЯН – Алхимията на Спас Мавров/

Влъхвите също практикували временно напускане на духа от тялото и вселяването му в различни животни -мечки,вълци,лисици,врани и т.н.Тази практика се използвала в древността по целия свят.

Влъхвите били аналози на жреците на Египетските фараони.Смятало се е ,че падането на комета/метеорит вещае смъртта на владетеля на тази страна ,в която падне.Древните разбирали,че събитията в небесата са тясно свързани със събитията ,които протичат на земята.И ако трябва да сме по-точни последните зависят от първите.И това се проявявало във всички жизнени дейности. Затова магията ги използвала за своите цели.С какви въпроси са се занимавали маговете по цялата земя? С алхимия,астрология,таро,некромантия- викане на духовете на мъртвите,и гоетия- призоваване на демони,теургия-изкуство на въздействие върху божества,демони,духове чрез различни церемонии,мантика-гадания ,които се провеждали в древна Гърция и Рим,за да се установи волята на боговете на основата на предзнаменованията.

Първоначалните познания за духовните светове се преиначават ,опростяват и се превръщат в различни религиозни догми,лишени от практическо приложение в ежедневните дейности.

В древен Рим е имало разделение на магията на народна и елитарна- за политическия елит.В първият случай римляните използвали различни амулети или дъсчици,на които рисували символи,имена и думи.На тях много често присъствало изображението на Абраксас,демиурга и слънчевия бог.

Елитарната магия била развита до нивото на Теургия-магически ритуали отправени за въздействие върху боговете,ангелите,архангелите и демоните с цел получаване от тях на помощ,знание или материални блага.Народната магия е опростен вариант на философските учения за различните духовни и материални светове.За народа- магически заклинания и амулети, за елита- магически ритуали и сложни формули.Знанието е сила и власт !Именно затова народната магия никога не била използвана от властимащите.Дори днес в 21 век много хора не могат да проумеят защо елита не желае всички хора да бъдат грамотни.Защо се закриват хиляди училища и институти, а вместо тях се строят храмове??Трябва да се замислим какво целят властелините на света?Кой иска безпрекословно подчинение?Помните ли кой е този персонаж? Някои историци изследвайки история на магията предполагат,че разликата между елитарната магия и народните ритуали се състои в принципа на употреба на личната воля на МАГА.Ако простия маг с помощта на магията иска да увеличи своята воля,елитарния маг – ДЕУРГ с помощта на сложни обреди и инвокации- с призив към висши сили слива своята воля и намерение с божествената воля или с волята на духовете.При това Деург за разлика от простия МАГ е уверен в това,че щом неговата воля е свързана с волята на бога ,то резултата от дадения магически обред ще бъде положителен.И въпреки това неговата карма или съдба няма да получи никакви последствия,тъй като ДЕУРГ не действа против волята на Боговете или духовете.

Световният елит,който управлява земята е магически свързан с духовния свят.

И всичките им извращения и странни занимания от гледна точка на обикновения зрител се явяват магически ритуали.Именно затова те не се страхуват от нищо и от никого,включително от Бог или от Дявола.

Ако сред вас има вярващи сигурно всички описания на магията ще събудят ярост и ненавист,защото църквата винаги се е борила с проявленията на магията.Но позволете да ви задам въпрос? Добре ли прочетохте определението за магия ?Магията това е вярата на отделния човек да въздейства върху материалните и духовни светове със свръхестествени способи използвайки определени ритуали,предмети и заклинания.Тогава ми отговорете на въпроса отиването в църква и молитвата какво представляват?Не е ли опит чрез заклинания да въздействате по свръхестествен начин на нашия материален свят?Отивате в църква ,за да се помолите за близък човек,който лежи в болница и го очаква тежка операция.Защо отивате в църква и се молите?Правилно- вие практикувате магия,истинска битова магия.Само не го правите в гората пред дървен обелиск,а в приятно помещение пред погледа на посредник между вас и духовния свят.На някои места в Русия църквите се строят на десетина метра от кардио-болниците или срещу моргите.Всичко това е за удобство на вярващите.Но какво е това ако не подсъзнателна вяра в силата на молитвата и последващия резултат оказан върху материалния свят?

Има два вида магия- Теургия- Божествена Магия и Гоетия- Демонична Магия.Тези действия били наричани звездни операции,както алхимията е била наричана слънчева операция, а астрологията лунна операция.Представителите на езотеричното християнство могат да практикуват всички тези течения и традиции и да станат адепти,алхимици,астролози и херметици-кабалисти.Но съществуват и езотерици християни,които практикуват само съзерцателни дисциплини,които им помагат да получават тайни знания от висшите същности.

За допълване на темата за Магията ще се обърнем към ислямския свят.В исляма вълшебствата и магията се наричат СИХРОМ и се считат за един от греховете.Обучението в магия става чрез зли духове.В корана пророка Мохамед е споменато ,че пророчеството и магията са му предадени от някого ,а самият той омагиосан. Самият Мохамед не приемал за себе си тези термини,тъй като считал своята мисия за отлична по характер и предназначение.В корана вълшебството е свързано преди всичко с Египет,където е живял пророк МУССА или МОЙСЕЙ,и Вавилон ,където живяли ангелите Харуд и Маруд,където магията е била спусната чрез тях от АЛЛАХ като изкушение.Ислямът подчертава ,че висшето знание произхожда от АЛЛАХ,а магията е от Шейтана.Център на окултните науки в Арабския Халифат дълго време е бил Египет.По-късно центърът се е преместил в страните на Северна Африка- Магриб.Това е свързано със суфистките братства,които приемат наследството на езическа Африка.Мутазилитите разглеждали чудесата като магия.През 10-13 век представата за магия се отделила от представата за чудеса,а самата магия започнала да се дели на законна и забранена.Счита се ,че магията е основана на връзката между мага и джиновете.Тези които практикуват законна магия достигат тези цели след призоваването на АЛЛАХ за помощ,а тези ,които практикуват забранената магия се свързват с джинове.В мюсюлманският свят магията се е забранявала със смъртно наказание.Забранената магия се свързва с внушения под влиянието на наркотици и благоухания.

Някой може би не е искал простия народ да има своя обикновена битова магия.Тоест това е нещо като двойни стандарти.Значи ако ти си направил някакъв ритуал за себе си и своите близки- например начин да имаш плодородие и да си изхраниш семейството,значи си се свързал с джинове и си достоен да бъдеш наказан със смърт.Но ако владетеля с помощта на обреди и ритуали е искал за себе си дълги години власт- то той го е получил чрез АЛЛАХ и е благословен???Тоест налице е аналог с Рим,където Деургите осъждали дейността на народните магове.Трябва да отбележим ,че ислямската традиция никъде не е отричала че духовните светове могат да влияят на материалния свят и е признавала съществуването на джинове- нематериални същества и също е делила джиновете на добри и лоши.

Целият материал може да гледате в това видео:

 

Магически ритуали на Българите преди Сражения

Десетте заповеди на Маговете Богомили

Магически квадрат

Цифрови Комбинации за Промяна на Вероятностите

Как да подсилим имунната система?

Портрет по снимка за подарък

Как да носим Овърсайз , за изглеждаме по-слаби

7 етапа на любовта

Масивни аксесоари -да или не?

Женшен-ползи и вреди

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.