Своевременност на Събитията, Епигенетика,Волята на Нашите Предци

Spread the love

Интервю с Александър Литвин ,който се занимава с анализ на своевременността на събитията,епигенетика .

Не всички събития се явяват своевременни.Несвоевременните събития не носят положителен резултат.Може да чакаш цял живот,но ако своевременно не предприемеш някакво действие,то резултатът може да бъде плачевен.Но ако започнеш някакво действие навреме,тогава обстоятелствата се складират като стълби,които по-късно ще те поведат към успеха.Това се отнася даже и за времето,в което се появяваме на този свят.Няма преждевременно раждане.Има несвоевременно зачатие.

А обектът на несвоевременното зачатие може ли по някакъв начин да влияе на своето собствено проявление?

Много често ние повтаряме фразата :“Да бъде Божията Воля“,но аз мисля,че право на тази фраза е имал АДАМ ,като първия човек и Исус.А всички други могат да разсъждават само от точка на своята собствена генетика.И преди всичко върху проявлението ни влияе волята на нашите предци до 3 или 4 коляно от гледна точка на генетиката и от гледна точка на религията.Генетиката е като биология безусловно.Аз разглеждам преди всичко епигенетиката като предаване на биологически фактори определящи психотипа на човека,неговите характеристики,неговата способност да копира тази или онази вид деятелности,таланти и т.н.Ако човек познава своите характеристики,той може да се окаже реално на точното място в точното време.Това е своевременността на събитията.За това трябва да знаем своите характеристики.Значи това не е интуиция,а знание ,което може да се развива,да се усъвършенства? Ако човека няма интуиция- интуицията е безусловен рефлекс отговарящ за нашата безопасност преди всичко,то човек изобщо не се развива или се развива в област,където развитието е ограничено.Ако човекът има съществена интуиция неговият живот и животът на неговите потомци са добре обезпечени.Аз мисля,че ако смятаме,че нашия живот завършва с последното ни дихание ,това е неправилно,според мен всеки от нас се явява копие на предишните поколения.Скоро изнасях лекция в Молдова и установих,че на молдовски и румънски най-ясно се вижда значението на думата деца- дете на молдовски е копие.Всички ние се явяваме копие  на първо,второ,трето,четвърто коляно.

А зад нашия гръб стоят средно 16 човека ,които ни формират като личност.И с точка зрение на психологическите варианти ,които дават само четири психотипа-сангвиник,флегматик,холерик и меланхолик,то аз деля хората на минимум 365 варианта ,колкото са дните в годината. Това са преди всичко наблюдения.Дълго време се занимавах с медицина като военен лекар и обърнах внимание на това,че хората родени в определено време имат определен имунен статус.И оттук започнах да разработвам тази система ,която използвам  в своята работа.Всеки ден ,всяка дата на раждане определя характеристиките на човека.И в зависимост от времето,в което сме се появили на този свят ние с вас сме хармонични или нехармонични.Или се харесваме на хората или не се харесваме.Имаме определени таланти,имаме определени способности и имаме определена посока за преместване в пространството от мястото на раждане.Датата на раждане не нещо като координатна система на географската карта.Човекът ,който познава географията веднага ще отговори ,че на 55 градуса северна ширина и 37 градуса източна дължина се намира град Москва.Човекът,който не е запознат с географията няма да разбере,за какво говорят тези цифри.Това не е нумерология,а доста точна система за координатите на човек в пространството.По тези дати може да се изчислят орбити,апогей,възходи и падения.

А защо използвам такива космически понятия? Защото аз разглеждам човека като отделно космическо тяло,притежаващо гравитация ,притежаващо определена орбита,свои характеристики,свои атмосфери.Но и както всеки астроном може да проследи движението на даден космически обект в пространството за определено време,така мога да изчисля събитията свързани с човешкия живот- траектория на полета ,апогей ,завършване на системата.Разликата е ,че планетите са дълго живеещи космически системи,а човека е бързо живееща система.За какъв период от време човек може да се научи да управлява траекторията на своето движение? На първо място тук идва интуитивното възприятие.Колкото по-високо е интуитивното възприятие толкова по-лесно е да определиш човека,който се явява за теб ретланслатор.Кой усилва сигнала и кой се явява човек,който те изкарва от орбита,разрушава те.Не съществува човек успешен в уединение. Хората казват ,аз сам се създадох .Но аз не мога да повярвам ,понеже това не е възможно.На всеки зад гърба има някоя личност,която може да е абсолютно незабелязана,но тя се намира в нашата система и ни оказва влияние.

А можем ли винаги да го разпознаем?

Не винаги.Много често разбираме ,че даден човек е бил важен за нас след неговата загуба.Когато е до нас ние може да не го забележим.Даже в своето семейство много могат да кажат,че докато е бил жив някой дядо или баба целият род,цялата система са били в баланс.Всички са ходили на гости един на друг,празнували са заедно празници,срещали са се.И изведнъж тази баба или дядо изведнъж си е заминал.И цялата система започва да се разрушава.Някакви взаимни обиди започват да се припомнят.Човекът ,който е балансирал системата си е отишъл и започват флуктуации и разрушение на орбитата.

А може ли човек ,който е невидим за персонажа да влияе на неговия всекидневен живот и да бъде разпознат по-късно?

По-късно да,но в момента е доста трудно.Ти не знаеш това,ти дори не се опитваш да го научиш.Кой как ти влияе. Ние знаем точно ,че Слънцето  е в центъра и около него обикалят планети. Всички знаем ,че ако една планета изчезне ,ще настъпи дисбаланс и всички планети ще имат флуктуации.И ще е нужно неопределено време ,за да бъдат възстановени тези граници между обектите.Когато от нашия живот си отива любим човек ние изпитваме тъга.В основата на всичко е семейството- мама,татко и на орбитите са децата.Всичко е устроено фрактално – системата на атома,системата на семейството,слънчевата система.Разликата е в продължителността на съществуването на системите.Ние не успяваме да видим закономерностите ако разглеждаме само човешката система,защото живеем много бързо.Средната продължителност на живота на нашата планета в момента е 45 години.В някои страни живеят по-дълго,в други по-кратко.

В кой период от своя живот човек става способен да управлява събитията ,в които се оказва и да ги формира?

Ние сме способни да управляваме събитията от момента на раждането си,още в първата секунда ,в която се появяваме.Когато се ражда нов човек цялата система попада в някакъв дисбаланс,във флуктуация.Появява се ново гравитационно тяло.До 12 години ние по правило не се месим в ситуациите и сме много привързани към родителите си. След 12 години нашата орбита става по-елипсовидна и ние прекарваме повече време извън дома без родителите си.Човечеството сега е създало условия рано да се отделят децата от семейството,още от 9 месеца някои деца се дават в детски ясли.Това е лошо,оказва отрицателно влияние върху децата.След 12 години ние сме вече напълно самостоятелни.Можем да взимаме решения.Интуицията е безусловен вроден рефлекс,отговарящ преди всичко за безопасността. Ако го нямахме,голяма част от децата биха загинали ,не биха доживели до 3 години.

Угасва ли интуицията с възрастта ? Интуицията реално намалява,но не при всички.Част от хората съхраняват тази способност ,но това зависи от тяхното появяване на този свят.При някои още при раждането има много висок интуитивен запас,а при друг той е по-слаб. В последните 12 години тя става все по-слабо изразена и само в критически моменти има интуитивни проблясъци.Обикновено в моменти,когато съществува опасност за живота,защото това е рефлекс свързан преди всичко с безопасността на живота.

Как човек да се научи да се намира в постоянно състояние на интуитивна готовност и интуитивно невербално осъзнаване?

За изпълнение на невербални функции ние трябва да включваме своето зрение и да го фиксираме.За интуицията това не е задължително.Например ако на някой му се говори,че е нужно да постъпи във висшето икономическо училище,а ако детето не вижда този обект,интуитивно чувства, че там не му е нужно да се записва и ако в избора на професия допуснем интуитивни усещания това е невероятно важно.Но също така е нужно да познаваме своята генетика.Защо?Защото ние сме започнали да мигрираме не отдавна.През последните 20-30 години ние започнахме да пътешестваме активно.До този момент хората по хиляда години са стояли на едно и също място и са се занимавали хиляди години с едно и също.Който е бил земеделец е имал пра-дядо земеделец,неговия пра-дядо е бил земеделец и т.н Тоест хиляди години поколенията са се занимавали или с медицина  или с метали  или със земеделие или с нещо друго.Навикът е генетичен и той е кодиран в кръвта.И ние много често си спомняме този навик в бита си.Човек например става юрист, но ако е имал някой някой занаятчия в рода си преди хиляда години,който е правил нещо от глина,някакви съдове например при него има подсъзнателно непреодолимо желание да създава нещо с ръцете си – вила да строи ,да прави ремонти по-често от другите хора.Или ако допуснем,че години наред хората в рода му са се занимавали с медицина,а той е избрал съвършено друг път,то рано или късно той ще започне да изучава лечебните растения,да експериментира с някакви масажи. Тоест у всеки от нас са заложени някакви дарби.Ние сме предразположени към определен вид дейност,с която са се занимавали не мама и татко,а много по-ранните поколения.Когато говорят за децата ,че  са гениални това е чисто генетична история.Много често ние не приличаме на своите родители,ние приличаме на бабите и дядовците,на пра-бабите и на пра-дядовците по-често.Ние се раждаме с определен опит.Аз забелязах следната закономерност.Ако детето копира първото поколение- мама и татко,като правило той е по-инфантилно и развитието му е по-бавно.Ако детето копира бабата или дядото,пра-бабата или пра-дядото- то се учи много по-добре.По-бързо запомня информацията,по-лесно разбира много неща.Ако копира само първото поколение- това е страндартно дете или даже дете- инфантил.Инфантилността не е лоша,просто за това дете ще е нужно повече време да научи нещо.

В съвременния свят човек е способен за няколко десетилетия да смени няколко пъти професията си .Какви са вашите наблюдения?
Аз считам ,че това е много правилно,защото човек е многостранен и ако е зациклил на един вид дейност ще му бъде много трудно да се реализира.Всеки вид дейност попада под определена цикличност,свързана не с нашия личен живот,а с цикличността под която попада цялата планета.В някакъв период от време е подходящо да се строи дом,в някакъв период от време да се лови риба,в някакъв период от време да се ловува.Ако ти можеш да правиш само едно нещо,ще се окаже,че това нещо в някакъв период от време става непотребно.И точно тази цикличност ни задължава да имаме няколко различни начина за преживяване.

В съвременните големи градове с каква цикличност според вас е подходящо да се опитаме да сменим професията кардинално?

Да допуснем ,че средната продължителност на живота в нашата страна е 70 години,аз бих препоръчал да променим кардинално професията си 3 пъти. Междувременно аз така направих- 15 години бях в медицината, 15 години се занимавах с митническо право, и сега се занимавам със съвсем друго-изучавам психология и интуиция.Когато ме попитаха защо ти е психология,аз казах,че искам да докажа,че психологията не се явява наука,но затова трябва да я изуча.

И какво тогава представлява психологията,щом не е наука?

Наука мога да назова всеки друг предмет,където има повторяемост на експеримента,но при психологията няма повторяемост на експеримента.Неотдавна четох,че в Америка в едно учебно заведение суисидните прояви рязко са се повишили.Тогава изпратили там известен психолог,който да анализира тези самоубийства.Той отишъл там,започнал проучване и накрая се самоубил.

Човек според вас може ли да си спомни предишните си животи?

Аз специално изучавах този въпрос.Много исках да намеря човек,който се явява чиста реинкарнация в този вид,за който се говори.Не срещнах такъв човек.Но затова пък срещнах фантомна памет -паметта на предците.Тоест човек може да вижда в сънищата си събития,които никога не е преживявал.

Може да е гледал някакъв филм и да е забравил за него?
Може да е гледал филм,но в моята практика срещнах много случаи – човек сънува един и същ сън в продължение на 30 години,срещаме се с този човек и той ми разказва съня си и аз изпращам този човек в определен град,в който той никога не е ходил.Наближавайки този град той ми казва,аз познавам тук всичко сякаш съм живял тук,познавам всяка улица.

А вие как откривате този град?

Това е свързано с интуитивно възприятие.Това вече е интуиция.Аз се доверявам на себе си и помагам да се разшифрира картинката .

Но вие трябва да сте знаели за този град?

В единия вариант аз знам за този град,а в друг вариант – един младеж ми разказа повтарящ се сън,че на сън гори в танк ,и това се повтаряло многократно,но като разкрихме миналото се оказа,че в танка е изгорял неговият дядо.

Семейно предание?
Не,той не знаел за това.Той започна да копае тази история,и когато я разкопа съня изчезна.Той не знаел ,че дядо му е изгорял в танка- неговият дядо е изчезнал безследно.

Във вашата психологическа практика има ли управление на съня?

Бих казал,че моята практика не е точно психологическа,а епигенетическа. А по повода на съновиденията психолозите говорят ,че това е преживяване на стар опит.Ако например цял ден се занимаваме с нещо можем да го видим в съня.Или съня това е необходимо състояние на човешкия организъм за възстановяване на силите.Тоест това е отдих за тялото. А аз разглеждам съня изключително като някакво приключение за душата.Като възможност малко да се разходиш,да разгледаш какво има зад хоризонта.Аз разглеждам тялото като някакъв Цербер,като  някаква клетка,която стои на стража.И затова трябва да създаваме много комфортни условия за нашето тяло,за да можем да упоим Цербера,трябва да го нахраним,да го напоим,да му създадем много комфортни условия,за да може той да спи -подходяща  температура,влажност и тогава можем да се откопчим от него.Тогава можем и да се поразходим.

Съвременните корпорации -фармацевтични,медицински,както и най-богатите хора на земята очакват достигането на физическо безсмъртие в скоро време. Физическото тяло може да бъде управлявано или генетически или настройвайки генетичния материал в обратна посока към подмладяване,за да достигнем това желано безсмъртие?

Ние можем реално да придобием такъв невероятен резултат ако спазваме десетте точки в инструкциите на Мойсей.Много лесни и ясни точки,които позволяват на човек да мутира в по-добра светлина.

Цялата история с клонирането е много актуална.Възможно е да направим физиологично копие на човека- външност,цвят на очите,ръст,тегло-това можем да повторим.Но никога няма да можем да повторим личността.

А в какъв природния замисъл човек да умира и да се ражда без реална памет,а имайки според вашите понятия епигенетическа памет?В какво е замисъла на природната смърт?

За да се променяме е необходимо такова обновление.Нужно е да разпръснем молекулите,но да предадем частична информация чрез гените.Когато се раждаме ние не се раждаме безгрешни,ние вече носим чрез гените си тъгата на отговорността на предишните поколения.

Генетичните болести?
Генетическите заболявания са следствие на емоционални грешки.Ние се явяваме един за друг независими съвършено некорумпирани съдии.И нашата напълно обективна оценка е като блокчейн система.Тя се нарича върховна справедливост.Тя е разтеглена във времето.За нас е много сложно да видим реализация на справедливостта веднага ,тук и сега.Когато виждаме някъде на записи мигновена карма- това са всъщност последните капки,които са се натрупали през последните години.Но нашето отношение към думата справедливост е винаги негативно,понеже ние възприемаме справедливостта като възмездие.И тук е нашата грешка.Защото справедливостта епигенетически ни влияе- или подобрява нашата генетика или я разрушава.Или ни помага да получим за партньор човек,който ни движи ,настройва към успеха.Близо до такъв човек ние се харесваме на хората,а с друг ние не се харесваме на никого.Например младеж се жени за девойка-красива,с хубава фигура,умница ,красавица,с отлична фертилност ,която владее няколко езика какво ще кажем- на него му провървя.Всъщност това е реализация на справедливостта.Тези хора,които са зад гърба му са създали тази ситуация,че той да може да се хареса на такава жена.Това е реализация на справедливостта и на хубавия праведен живот.И получаване на добри оценки от страна на неговите съвременници.Често виждаме отрицателната реализация на справедливостта,но рядко забелязваме положителната страна ,положителния аспект.

Как можем да променим съдбата?Какво да правим като не ни върви?

 

Как звукът формира нашата реалност?

Как да се предпазим от опасния грип?

Защо отмениха нашето бъдеще?

Как да забавим времето? Защо когато остаряваме ни се струва ,че времето се ускорява?

Най-странните вежди в интернет

Изкарай пари в кризата

 


Spread the love

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.