Знаци на Съдбата ,Поличби или Помощта на Вселената

Spread the love

Знаци на Събата – Послания от Вселената

Вадим Зеланд

Ориентирането в окръжаващия свят може да става напълно с осезаеми знаци.Вселената постоянно ни дава такива знаци.Най-известния и разпространен вид знаци на съдбата това са поличбите.Има добри и лоши поличби.Ако си видял дъга – това е хубава поличба.Ако черна котка е пресякла пътя ти- очаквай беди.Така е прието да се мисли.Най-известните поличби са се сформирали в резултат на многократни наблюдения и съпоставки.Ако процента на сработване на поличбите е достатъчно висок се появява закономерност,която става достояние на общественото мнение,защото хората постоянно разказват един на друг за странни явления.Но поличбите далеч не винаги се сбъдват !

Защо се получава така ? Как да различим суеверието от знака на Вселената ?

Какво се случва ,когато човек е забравил някаква вещ и трябва да се върне ?Той си мисли-“ Връщането е лоша поличба!“.Той може да не вярва в поличби,но обществения стереотип все едно отправя мъгла в подсъзнанието му.В мислите му ,остава очакване за някаква бъдеща неприятност или“ Не’- ,си казва човека ,“Няма да се връщам.!“Но това също не помага.защото равния път е нарушен и човека по някакъв начин е изваден от равновесие.Очакването на беди внася своите корекции в параметрите на мисловното излъчване.И човек се пренася на жизнена линия,съответсваща на тези параметри.Той получава това,от което се опасява.Той сам е допуснал такава възможност във своя сценарий.Именно затова процента на работа на поличбите нараства.

черна котка

черна котка

Както виждате сама по себе си поличбата не може да служи като закон или като закономерност.Защо точно черната котка служи за всички стандарти лоши знаци ?Или с какво черната котка може да окаже някакво влияние на нашия живот? Влияние оказва не тя,а вашето отношение към поличбата.Ако вие вярвате в поличби те ще участват във формирането на събитията във вашия живот.Ако не вярвате,но се съмнявате ,влиянието на поличбите ще отслабне,но все пак ще остане.Ако не вярвате и не им обръщате внимание те няма да оказват на вашия живот никакво влияние.

Всичко е много просто- Вие получавате това,което допускате в сценария на своя живот.Човек ,който приема поличбите като предразсъдъци,няма да има в слоя на своя свят никакви признаци за тяхното изпълнение.Поличбите действат в слоевете на чуждите реалности,защото тези хора намират за себе си потвърждение,а нашия невярващ не.Ако поличбите сами по себе си не оказват влияние на житейските събития,тогава за какви пътеводни знаци иде реч?

Черната котка не може да оказва влияние,но тя може да служи като знак,предупреждаващ за събитие ,което би могло да има място по пътя на течение на вариантите.Въпросът е само какви знаци трябва да бъдат считани за пътеводни?Ако си поставим за цел да надблюдаваме действителността,можем във всичко случващо се около нас да открием знаци.Но как да ги интерпретираме ?С интерпретацията на знаците няма да се занимаваме.Твърде ненадежно и непонятно за нас.Единственото което можем да направим е да приемем знаците като сведение- да усилим бдителността си като наблюдатели и да бъдем по-внимателни.

Пътеводните знаци са тези,които показват възможен обрат в течението на Вариантите !

знаци на съдбата

знаци на съдбата

С други думи –знакът служи като предвестик за събитие ,което ще донесе осезаеми промени в текущото течение на живота.Ако очаквате някакъв обрат в живота си,дори и незначителен тогава може да се появи знак ,сигнализиращ за него.

житейски обрат

житейски обрат

Ако се приближава обрат,който вие не очаквате,също може да се появи някакъв характерен знак.Какво означава“ характерен“?Когато течението на вариантите прави обрат вие преминавате на друга жизнена линия /или в паралелна вселена -както биха се изразили квантовите физици/.Напомняме ,че линията се явява еднороден по качество живот.

житейска промяна

житейска промяна

Потокът в течението на вариантите може да пресича различни жизнени линии.Те се отличават една от друга по своите параметри.Промените могат да бъдат незначителни,но разликата така или иначе се усеща.Ето тази качествена разлика вие забелязвате съзнателно или несъзнателно.Нещо сякаш не е същото ,каквото е било преди минута. В такъв случай пътеводните знаци се появяват само тогава ,когато се осъществява преход към други жизнени линии.

Вие може да не обърнете внимание на отделните явления,например- черен гарван прелита близо до вас,това не ви е разтревожило,не сте почувствали качествена разлика- значи все още се намирате на старата жизнена линия.Но ако сте обърнали внимание на това явление,почувствали сте в него нещо странно,необичайно,това може да бъде ЗНАК!Знакът се отличава от обичайното явление,по това,че винаги сигнализира за началото на преход към съществено различна жизнена линия.

преминаване на нова жизнена линия

преминаване на нова жизнена линия

Запомнящи са обикновените явления,случващи се веднага след прехода към друга жизнена линия.Това е така,защото жизнените линии качествено се отличават една от друга.Тези различия могат да имат различен характер,понякога не поддаващи се на рационални обяснения.Усещания,че нещо не е както трябва,че нещо не е както преди.Когато се извършва преход,ние интуитивно го усещаме,понякога предизвиква явно изменение във вида на знаците.Ние виждаме или усещаме ,че се е появило нещо ново в течението на живота ни.

Знаците служат като указателни табели !Те ни казват,че нещо се е изменило,нещо се случва.Събитието ,което се случва на текущата линия на живота по принцип не ни впечатлява.То имат същите качества като другите събития на тази линия.Ако човек игнорира всичко,което се случва около него,той няма да забележи и явните знаци.

жизнена линия

жизнена линия

Прехода към съществено различна жизнена линия всъщност произтича поетапно.Чрез малки промеждутъчни линии.Знаците на тези линии могат да се появяват като предупреждения с различна степен на строгост.Случва се ,човек да игнорира първото предупреждение.Преходът продължава.Следва второ предупреждение,след това трето и ако след това той не се спира се случва това,което трябва да се случи на края на линията.Така ,че е много сложно да се интерпретират знаците еднозначно.Не може да сте уверени даже в това,че явлението,което е привлякло вниманието ви се явява знак.Може да го приемате само като сведение,че вселената иска да ви съобщи нещо.Понякога ни се иска да получим намек за това,какво ни очаква напред в бъдещето.В повечето случаи въпросът може да се формулира така,че да могат да се получат два полярни отговора- ДА или НЕ.Например  :“Ще се получи ли или не ?“ „Ще успея ли или не ?““Опасно ли е или не ?“.На по-голяма точност не може да се разчита.Главното достойнство на знаците е,че те могат да навреме да ви пробудят от съня и да ви помогнат да разберете ,че е възможно да работите в интерес на деструктивна посока и в свой ущърб.Човек често прави грешки,намирайки се под наркозата на илюзорната реалност и после си спомня,че не си е давал сметка за своите действия.Загубил е бдителността.В такъв случай интерпретацията  даже на безобидните знаци като предупреждение няма да е излишна.Осъзнатостта,трезвия поглед върху случващото се ,никога няма да навреди.Главното е ,бдителността,вниманието да не прераства в безпокойство и мнителност.Необходимо е да действаш без да се безпокоиш.Отдаването в аренда действа безупречно.Душевният дискомфорт също е много ясен знак.Но на него малко се обръща внимание.

Ако трябва да вземете решение никой не знае по-добре от вашата душа как е най-добре да действате !Често е трудно да осъзнаете,че именно вашата душа ви подсказва верния път !Но можете напълно точно да определите харесва ли се това решение на вашия разум или не .

Вие трябва да вземете някакво решение.Спрете и послушайте шепота на утринните звезди.А ако вашият разум вече е взел решение,опитайте се да възстановите в паметта си какви чувства сте изпитвали,когато сте взимали това решение.Тези чувства могат да се характеризират като :“Добре ми е “ или“ Чувствам се зле“.Ако сте взели решението с неохота,ако състоянието е било подтискащо,това значи ,че не е добро .В такъв случай ако може да промените решението си – смело го променяйте !

гъбичките по краката изчезват ако мощен крем премахва гъбичките

Определянето на състоянието на душевния комфорт не е трудно.Трудно е навреме да си спомним,че трябва да се вслушаме в своите чувства.РАзумът разсъждава авторитарно и не желае да слуша никой около себе си.Гръмогласният грохот на здравия смисъл,не само заглушава шепота на душата,разумът всячески се опитва да анализира и да доказва своята правота.И ето вие стоите пред избор – ДА или НЕ ?Душата се опитва да възрази – НЕ ,разума си дава отчет ,че душата казва не ,но се преструва ,че не чува и убедително обосновава на базата на своите разсъждения – ДА!Прочитайки тези редове ,запазете ги в съзнанието си и следващия път като вземате решение си спомнете за тях.Ще се убедите,че всичко протича точно така.

Предлагам ви да запомните точния алгоритъм за определянето на душевното НЕ:

Ако трябва за нещо сами да се убеждавате,да се уговаряте,за да кажете ДА,значи душата казва НЕ !

Запомнете !Когато вашата душа казва ДА вие нямате необходимост да се уговаряте сами !

Необходимо е постоянно да наблюдавате какви знаци ви дава обкръжаващия свят.Но не бива да се стремите да виждате знаци във всичко !Ето пица лети високо,какво означава ? Означава ,че птиците не се боят от високото и си летят !Просто приемете знаците като сведение и помнете ,че те може да бъдат ПЪТЕВОДНИ !Особено внимателно трябва да проверявате желанията и постъпките,които могат особено осезателно да променят коренно вашата съдба !Ако желанието предизвиква някакъв вид дискомфорт и имате възможност да се откажете от него- Откажете се !То идва не от душата ,а от разума.По-добре е да се отказвате от желанията и постъпките предизвикващи дискомфорт -съмнение,опасение ,чувство за вина.Това ще облекчи много живота ви и ще ви избави от маса проблеми.Но има едно но : ако в резултат на неразумна постъпка се е заързало кълбо от проблеми ,то тогава отказа не би бил много уместен.В някои случаи ще ви се наложи да вършите дискомфортни неща- да лъжете или да ходите на работа,която мразите.Но когато тези възели са развързани може да се ползвате от принципа на отказ.Това е всичко ,което може да се разкаже за пътеводните знаци в трансърфинг на реалността !

Психологически тест- Избери път и Научи Какво е най-важно в живота ти

Как формата на вашето лице разкрива вашата личност ?

Тайната на женския магнетизъм

Средството ,което премахва мързела- Тайната на Древните Магове и Джедаи

Сливане на Времевите Линии и Промяна на Вероятностите

Богът на Българите преди Приемането на Християнството е бил Баал

Българите синове на Боговете

Космогенезис на Древните Българи-Звездната Раса на Вълчите Бойци Господари

Портрет по Снимка за Подарък

Сусам-ползите за мъжете и за жените


Spread the love

You may also like...

4 Responses

 1. октомври 12, 2018

  […] Знаци на Съдбата !Поличби или Помощта на Вселената […]

 2. октомври 14, 2018

  […] комплекс чрез който се създава реалността.За да се измени вашата съдба ,вие трябва да промените матрицата/шаблона/,който […]

 3. октомври 18, 2018

  […] Знаци на Съдбата !Поличби или Помощта на Вселената […]

 4. октомври 20, 2018

  […] дочута фраза.Случайните фрази могат да служат за знаци !Знакът веднага ще го почувствате ;една случайна фраза […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.