Съвместимост и партньорство Кн.1

18,00 лв.

Описание

Борави се с термини като: път на живота на човека, деветгодишен период, лична година, които се получават чрез математически изчисления и преобразования на деня, месеца и годината на раждане на личността. Личната година, в която попада всеки индивид …

error: Content is protected !!