Общ окултен клас. Година четвърта: Абсолютната справедливост

30,00 лв.

Описание

Лекциите от четвъртата годишнина на Общия окултен клас са изнасяни в София в периода от 15 октомври 1924 г. до 12 август 1925 г. През 1926 г. лекциите излизат във вид на отделни брошури. Настоящият том "Абсолютната спрведливост" съдържа …

error: Content is protected !!