Из новата духовност на ХХ век (антропософия, Бяло братство, Единно учение)

18,00 лв.

Описание

Авторката се опитва да обобщи патоса на новите религиозни движения и техните последователи. Ключовата фраза, която тя извежда, е „трансформация (на индивида, обществото, вселената) към по-добро”. По този начин книгата очертава един хуманен хоризонт, …

error: Content is protected !!