Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал

30,00 лв.

Описание

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това раглеждане са разултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на …

error: Content is protected !!