В търсене произхода на човечеството. Фалшификатори и учени

13,00 лв.

Описание

Сътворение или еволюция? Официалната наука днес обяснява произхода на човечеството с еволюционната теория на Дарвин. На практика обаче все повече археологични находки и научни изследователски резултати подкрепят теорията за създаване на човека.

error: Content is protected !!