Божествено учение за възвишените същества

15,00 лв.

Описание

Светът се ръководи от Разумни същества, които са завършили развитиетж си. Те посочват на хората само тези пътища, които водят към Бога. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко желание, които минават през нас, представляват Разумни същества, които по този …

error: Content is protected !!